Hlášení vedlejších účinků

Hlášení nežádoucích účinků nebo jiných bezpečnostních informací

Upozornění:

Pokud:

  • se u vás objeví zdravotní problém,
  • máte otázky týkající se vašeho osobního zdraví,
  • Vy (nebo osoba, které se Vaše hlášení týká) pociťujete nežádoucí účinky související s užíváním léčivého přípravku,
  • je nutné se poradit s praktickým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče

Pokud se účastníte klinického hodnocení, oznamte prosím tento vedlejší účinek personálu v místě, kde se studie účastníte.

Nežádoucí účinek je a nechtěným a neúmyslným účinkem léčivého přípravku, který osoba pociťuje. Všechny léčivé přípravky mají potenciální nežádoucí  účinky (kterým se také říká nežádoucí příhody), léčivé přípravky však mohou mít i neočekávané přínosy.


Společnost Lundbeck neustále sleduje bezpečnost a kvalitu svých výrobků, abychom chránili osoby, které na jejich užívání závisí.    Důležitým zdrojem informací pro tento proces jsou údaje o nežádoucích účincích, neočekávaných přínosech nebo jiné informace o bezpečnosti (jako jsou např. chyby v medikaci, těhotenství nebo použití mimo schválenou indikaci). Informace, které nám poskytnete, nám proto pomáhají zajistit bezpečnost našich výrobků a pacientů, kteří je užívají.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak bude společnost Lundbeck zpracovávat osobní údaje, pokud nahlásíte nežádoucí účinek, klikněte zde.

Chcete-li nahlásit  nežádoucí účinek nebo jiné bezpečnostní informace přímo mezinárodní centrály společnosti Lundbeck, použijte prosím níže uvedený odkaz:

Pokud byste se spíše chtěl/a obrátit na zástupce společnosti Lundbeck ve Vaší zemi, můžete tak učinit zde.

Další informace

Následující situace představují příklady informací o bezpečnosti, které jsou důležité pro průběžné sledování bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Lundbeck:

 

  • Podezření na nežádoucí účinky
  • Těhotenství během užívání léčivého přípravku společnosti Lundbeck (to platí i pro těhotenství bez jakýchkoli souvisejících komplikací a pokud byl osobou léčenou přípravky společnosti Lundbeck otec)
  • Podezření na nežádoucí účinky u kojených dětí, pokud je matka léčena přípravkem společnosti Lundbeck
  • Předávkování, nesprávné použití nebo zneužití přípravků Lundbeck
  • Nedostatečná účinnost
  • Chyby v podávání přípravku nebo úmyslné odchylky od zamýšleného léčebného plánu nebo metody

Ve formuláři pro hlášení nežádoucích účinků vyplnit informace o tom, kdo nežádoucí účinek hlásí, o pacientovi a typu přípravku Lundbeck, jakož i podrobnosti o nežádoucím účinku. Můžete zde také poskytnout informace o zdravotním stavu a/nebo o dalších užívaných lécích.

 

Při vyplňování formuláře prosím neuvádějte osobní údaje, jako je celé jméno, adresa nebo číslo sociálního zabezpečení/rodné číslo.

Veškeré informace sdílené se společností Lundbeck budou považovány za důvěrné v souladu s postupy společnosti Lundbeck pro nakládání s údaji a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Nahlášené údaje o nežádoucích účincích budou zadány do globální bezpečnostní databáze společnosti Lundbeck a uchovávány po dobu požadovanou platnou legislativou. Společnost Lundbeck je ze zákona povinna hlásit informace o nežádoucích účincích zdravotním úřadům.

Více informací o tom, jak osobní údaje zpracováváme a jaká jsou vaše práva, naleznete v Privacy Notification nebo se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lundbeck na adrese dataprivacy@lundbeck.com.

Dotazy týkající se přípravků společnosti Lundbeck: Czech_republic@lundbeck.com

Dotazy týkající se hlášení nežádoucích účinků: SafetyLuCzech@lundbeck.com

 

Více z Lundbecku

Náš výzkum

Společnost Lundbeck vyvinula a komercializovala některé z celosvětově nejčastěji
předepisovaných terapií pro onemocnění mozku.

Klinické studie

Jak registrujeme protokoly klinických studií a zveřejňujeme výsledky klinických studií.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás přímo v centrále nebo v jednotlivých zemích...