Alzheimerova choroba

Porozumění Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je neurologické onemocnění, při kterém mozek pozvolna podléhá degenerativním změnám, zhoršuje se paměť, jsou narušeny každodenní činnosti a chování.

Přehled o Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je progresivní onemocnění mozku, při kterém mozek postupně degeneruje. Nejčastěji se objevuje u lidí starších 65 let.

 

V průběhu nemoci degenerují různé oblasti mozku, dochází k zániku buněk a dysfunkcím, postupné ztrátě paměti, nastávají problémy s úsudkem, přidává se dezorientace, učení je stále těžší, ztrácí se jazykové znalosti, zhoršuje se schopnost vykonávat běžné činnosti.2,3 Tyto změny ovlivňují čím dál více každodenní život postiženého. Postižení ztrácejí svou nezávislost a samostatnost, stávají se závislými na ostatních.2

Alzheimerova choroba má enormní dopad na pečovatele.Často jsou to blízcí příbuzní, kteří pečují o nemocného v domácím prostředí. Tato náročná a vyčerpávající role představuje pro ně obrovskou emoční a fyzickou zátěž. 3,4

Fakta o Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Je jednou z nemocí ve středu zájmu firmy Lundbeck. Příznaky lze uspořádat podle oblastí – kognitivní, funkční, změny chování a psychologické změny.

V průběhu nemoci degenerují různé oblasti mozku, dochází k zániku buněk a dysfunkcím, postupné ztrátě paměti, nastávají problémy s úsudkem, přidává se dezorientace, učení je stále těžší, ztrácí se jazykové znalosti, zhoršuje se schopnost vykonávat běžné činnosti.1

    ·        
- Alzheimerova choroba je nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, nejčastěji se objevuje u lidí starších 65 let.

-  Celosvětově trpí demencí asi 50 milionů lidí (Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, představuje 60-70 % všech případů demence)2

-  Celkové globální společenské náklady na demenci se odhadují v současné době na 818 miliard amerických dolarů (19 bilionů Kč) a v roce 2030 vzrostou na 2 biliony dolarů (46 bilionů Kč).2

Příznaky

Příznaky Alzheimerovy choroby se objevují postupně v průběhu několika let a liší se u jednotlivých osob.3 Mezi prvními je obvykle zapomětlivost a mírná zmatenost.3 Změny lze uspořádat podle oblastí – kognitivní, funkční, změny chování a psychologické změny.

 

  • Kognitivní změny – narušená krátkodobá paměť (vštípení nedávných událostí, opakování se, ztrácení a hledání věcí doma, narušená organizace činností), zhoršení schopnosti činit rozhodnutí, narušená časoprostorová orientace, snížená schopnost učení, problém s poznáváním známých a členů rodiny. 3,5-6  
 
  • Funkční změny – snížená schopnost provádět každodenní činnosti, zacházet s penězi, cestovat a pečovat o sebe (stravování, oblékání, udržování osobní hygieny), těžkosti s udržením rovnováhy a nejistota v pohybu. 3,4,7 V konečném stadiu se nemocní s Alzheimerovou chorobou stávají zcela závislými na svých pečovatelích.3,7
 
  • Změny chování – sociální staženost, psychiatrické příznaky – pokud se vyskytnou, zvýší zátěž pečovatele. Objevuje se apatie a netečnost, depresivní nálada, úzkost, neklid.3, 4 S těmito změnami se zvlášť těžce potýkají členové rodiny a pečovatelé, často jsou důvodem pro přemístění nemocného do specializovaného zařízení.9

Časné varovné znaky10

1. Poruchy paměti narušující běžný život

2. Zhoršené plánování a řešení problémů

3. Těžkosti při zvládání rolí v rodině a doma, při práci i ve volném čase

4. Dezorientace v prostoru a čase

5. Zhoršená schopnost porozumět zrakovým vjemům a vztahům v prostoru

6. Problémy v mluveném i psaném projevu

7. Ukládání věcí na nepatřičná místa, ztráta schopnosti vrátit se zpět v myšlenkovém pochodu

8. Snížený nebo chabý úsudek

9. Stažení se z práce a sociálních aktivit

10. Změny nálady a osobnosti

50 mil

Celosvětově trpí demencí asi 50 milionů lidí. 2 

USD 818 mld

Celkové globální společenské náklady na léčbu demence se odhadují v současné době na 818 miliard amerických dolarů (19 bilionů Kč) a v roce 2030 vzrostou na 2 biliony dolarů (46 bilionů Kč). 1

Epidemiologie a zátěž

Celosvětově trpí demencí asi 50 milionů lidí.2 Se stárnutím populace se předpokládá, že se bude objevovat každoročně 10 milionů nových

případů.11 

Organizace WHO odhaduje, že prevalence demence se téměř zdvojnásobí každých 20 let. V roce 2050 bude už na světě 152 milionů lidí s demencí.11

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, představuje 60-80 % všech případů demence. 3,4

Celkové globální společenské náklady na demenci se odhadují v současné době na 818 miliard amerických dolarů (19 bilionů Kč) a v roce 2030 vzrostou na 2 biliony dolarů (46 bilionů Kč).11

 

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší,  podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat Alzheimerovu chorobu, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře. 

Diagnóza a péče

 

Alzheimerova choroba se diagnostikuje v průběhu rozhovorů s pacientem a pečovateli, někdy se provádějí krevní rozbory a vyšetření mozku pomocí zobrazovacích technik. Jsou k dispozici různé škály, které odhalí příznaky nemoci a posoudí jejich tíži.

V současné době nedokážeme Alzheimerovu chorobu vyléčit, můžeme však zmírnit příznaky a výzkum pokračuje.1 Současné možnosti léčby nedokáží postup nemoci zastavit, je však možné zpomalit zhoršování příznaků demence, zlepšit kvalitu života nemocných i pečovatelů.1

Celosvětově se věnuje značné úsilí k nalezení lepších způsobů léčby, zpomalení nástupu a případně i zabránění rozvoje nemoci.1

 

 

1.    Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
2.    World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Accessed January 2020.
3.    Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Association Report. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement 2020; 16 (3): 391–460.
4.    Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
5.    Joubert S, Joncas S, Barbeau E, et al. Cognition. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
6.    Rainville C, Caza N, Belleville S, Gilbert B. Neuropsychological assessment. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
7.    Sarazin M, Horne N, Dubois B. Natural decline and prognostic factors. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
8.    Gélinas I. Functional autonomy. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
9.    Teng E, Cummings JL. Behaviour. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
10.  Alzheimer’s Association. 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs.
11.  World Health Organization. Dementia - A public health priority. 2017. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/.

více z lundbecku

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Náš závazek

Usilujeme o  Progress in Mind - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Udržitelnost

Lundbeck je zavázán k udržitelnosti prostřednictvím své silné strategie.