Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Deprese

Porozumění depresi

Deprese je vážný zdravotní stav, spojený s příznaky melancholie, ztráty radosti, energie, s potížemi při soustředění se a s myšlenkami na sebevraždu.1

Deprese - Přehled

Deprese je častý zdravotní stav spojený se širokým spektrem emočních, kognitivních a tělesných příznaků.1 Všechny tyto příznaky ovlivňují každodenní život. Lidé trpící depresí nemají kontrolu nad svou náladou a pocity, nálada je pokleslá po většinu času. Následně se mohou přidružit problémy s výkonem v práci nebo při studiu, s udržováním rodinného života a sociálních kontaktů.1-3

Deprese může postihnout kohokoli, avšak určité sociální a biologické faktory zvyšují riziko vzniku tohoto onemocnění.1,3 K tomu mohou přistoupit stresující okolnosti, nemoc, nezaměstnanost a ztráta životního partnera, které mohou být spouštěcím faktorem u některých lidí.1,3

Fakta o depresi

Deprese je jednou z oblastí zájmu společnosti Lundbeck. Je to vážný zdravotní stav, spojený s příznaky melancholie, ztráty radosti, energie a myšlenkami na sebevraždu.1

Deprese může zahrnovat další příznaky, kognitivní problémy, potíže se soustředěním a s pamětí.1 Kognitivní příznaky deprese bývají skryté, nerozpoznané zdravotníky a pacienty.2

příznaky deprese

Deprese ovlivňuje lidi různými způsoby, není to jen skleslá nálada po krátkou dobu.Vlivem chemických změn v mozku přetrvávají příznaky po týdny, měsíce i roky. Deprese se projevuje kombinací tří okruhů příznaků – emočního, kognitivního a tělesného.

 

 • Emoční příznaky – smutek, pocit beznaděje a úzkost jsou obvykle spojovány s depresí nejčastěji.1

 

 • Tělesné příznaky - jsou velmi rozličné, mohou zahrnovat poruchy spánku, změněnou chuť k jídlu a s tím spojené problémy s tělesnou hmotností, sexuální dysfunkce a bolesti hlavy. Jmenované příznaky patří k těm nejvíc obtěžujícím.1

 

 • Kognitivní příznaky – narušená pozornost, zhoršení paměti, snížená schopnost konat rozhodnutí a přemýšlet, mají obzvlášť negativní vliv na každodenní život, výkon v práci a při studiu.2 Výzkumy ukázaly, že potíže se soustředěním a nerozhodnost se objevují v 94 % času během depresivní epizody.4  I v remisi se však vyskytují kognitivní příznaky, v průměru zabírají 39-44 % času v tomto období.4

Ve své nejzávažnější podobě může deprese vést k sebevražedným myšlenkám a k sebepoškozování.

300 mil

·        
Odhaduje se, že s depresí žije na celém světě 300 milionů lidí.3

1 z 10

Každý desátý člověk si někdy kvůli depresi vzal volno.4

Příznaky, které je potřeba sledovat:

 
 • Pocit bezradnosti a beznaděje
 • Pocit nenávisti k sobě samému
 • Ztráta energie
 • Ztráta zájmu o každodenní činnosti
 • Změněná chuť k jídlu a změny tělesné hmotnosti
 • Změna spánkových návyků (příliš hodně nebo málo spánku)
 • Potíže soustředit se
 • Opakované přemítání o smrti

Epidemiologie a zátěž

Deprese se vyskytuje na celém světě u lidí všech věkových kategorií a sociálních skupin, u mužů i žen.3-5 Deprese se typicky objeví poprvé kolem 20-25. roku života.5 Odhad prevalence se liší, avšak ve většině zemí se pohybuje mezi 8-12 % populace. Tolik lidí zažije depresi někdy v průběhu svého života.5

 

Organizace WHO v současné době označuje celosvětově depresi za první na seznamu příčin postižení.3 Jedna studie zjistila, že 65 % jedinců s depresí označuje tento stav za těžce zneschopňující a ovlivňující kvalitu jejich životů.6 Navzdory velké zátěži, kterou deprese klade na postiženého i celou společnost, zůstává bohužel skutečností, že mnoho lidí se s depresí neléčí.6-7

 

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat depresi, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře.

Diagnóza a péče

Depresi diagnostikuje lékař, který se bude ptát na příznaky, každodenní život a rodinné zázemí. Existuje množství posuzovacích stupnic, které odhalí příznaky deprese a jejich závažnost. Po stanovení diagnózy je navržena léčba, která spočívá v kombinaci farmakoterapie, poradenství, sociální podpory, nácviku řešení problémů apod.

V současné době je možné léčit pouze příznaky deprese a výzkum léčby deprese jako takové pokračuje dále.

Podpora přátel a členů rodiny je velmi důležitou součástí terapie. Osobám z blízkého okolí postižených se doporučuje, aby pomohli při hledání odborné pomoci a poté sami nabízeli pozitivní posilu.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Hammar Å, Årdal G. Cognitive functioning in major depression – a summary. Front Hum Neurosci 2009; 3: 26.
 3. World Health Organization. Depression fact sheet. 2020. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression. Accessed January 2020.
 4. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41 (6): 1165–1174.
 5. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (3): 165.
 6. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 2009; 18 (1): 23–33.
 7. Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 2007; 370 (9590): 841–850.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Conradi H, Ormel J, De Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: A 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41(6): 1165-1174.
 3. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.
 4. IDEA: Impact of Depression at Work in Europe Audit Final report. Ipsos Healthcare. October 2012.

více z lundbecku

Naše historie

Dlouhá historie, na kterou jsme hrdi, přivedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Navracení zdraví mozku

Co pro nás znamená zdraví mozku.