Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Vzdělávání v medicíně

Pro zdravotnické pracovníky

Poskytujeme edukační materiály z oblasti neurologie a psychiatrie podle zásad medicíny podložené důkazy pro zdravotnické pracovníky prostřednictvím interaktivních prezenčních seminářů Institutu Lundbeck, edukační online platformy - kampus Institutu Lundbeck a střediska informací Progress in Mind.

Centrum informací Progress in Mind

Novinky, pohledy a názory v oblasti psychiatrie a neurologie.

Lundbeck Institut

Posláním Institutu Lundbeck je vyvíjet, poskytovat a kaskádovitě šířit nezaujaté, na důkazech založené lékařské vzdělávání v oblasti psychiatrie a neurologie od předních odborníků po zdravotnické pracovníky a vytvořit fórum pro usnadnění sdílení znalostí, vytváření sítí a spolupráce.

Více z lundbecku

Vědecká partnerství

Úspěchy a naše dědictví nám poskytly silnou globální síť.

Nadace Lundbeck 

Nadace Lundbeck umožňuje provádět přední objevy již více než 60 let.

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.