Závislost na alkoholu

Porozumění závislosti na alkoholu

Závislost na alkoholu je spojena s jeho nadměrnou a nekontrolovatelnou konzumací. Významně narušuje každodenní život, normální pracovní výkon i domácí činnosti. Může mít závažné zdravotní dopady.

Závislost na alkoholu - přehled

Lidé závislí na alkoholu jej konzumují ve velkém množství, je ovlivněno jejich chování a mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace.1 Obvykle si
bývají vědomi možných následků, přesto shledávají, že omezit konzumaci je náročné.1

Má se za to, že dlouhodobá expozice alkoholu změní v mozku okruhy odměny a motivace, paměť a sebeovládání, což má za následek další zvýšení konzumace.2 Osoba závislá na alkoholu již nepociťuje jeho příjemné účinky, přesto baží po alkoholu dále.3 Snaží se konzumací předejít nepříjemným účinkům spojených s odnětím alkoholu (negativní posílení), a to více, než by pociťovali potěšení (pozitivní posílení).3

Fakta o závislosti na alkoholu 

Závislost na alkoholu je spojena s jeho nadměrnou a nekontrolovatelnou konzumací. Významně narušuje každodenní život, normální pracovní výkon i domácí činnosti. Může mít závažné zdravotní dopady. Zátěž uvalená na blízké osoby, na systém zdravotní péče a celou společnost je značná.

Člověk se závislostí na alkoholu chce sice snížit jeho konzumaci, ale není toho schopen z důvodu bažení a ve snaze zabránit příznakům z odnětí, nevolnosti nebo úzkosti.3

Příznaky

Hlavním znakem závislosti na alkoholu je, že dotyčný konzumuje velké množství alkoholu po delší čas, než původně zamýšlel. V důsledku toho je narušena schopnost vykonávat běžné denní činnosti.1 Člověk se závislostí na alkoholu chce sice snížit jeho konzumaci, ale není toho schopen z důvodu bažení a ve snaze zabránit příznakům z odnětí, nevolnosti nebo úzkosti.1

 

Může dojít k zanedbávání běžných domácích prací, péči o děti a k absenci v zaměstnání.1 Člověk pokračuje v konzumaci, i když je spojena s ohrožením vlastní osoby i okolí, např. při řízení vozidel a ovládání strojů pod vlivem alkoholu.1

 

Tělesné příznaky alkoholové závislosti mohou zahrnovat třes, potíže s chůzí, poruchy spánku.1 Těžší stupeň závislosti je spojen s vyšším
rizikem sebevražedných myšlenek a pokusů o sebevraždu.1

107 milionů

lidí na celé světě trpí závislostí na alkoholu

26 roků

je průměrný věk začátku závislosti2

Epidemiologie a zátěž

Celosvětově trpí závislostí na alkoholu 107 milionů lidí.Konzumace alkoholu se liší podle náboženských a kulturních tradic, trend k vyšší konzumaci je v zemích s vyššími příjmy.Závislost na alkoholu se obvykle rozvíjí u osob ve věku 20 až 30 let, ačkoli disponovaní jedinci mohou začít s nadměrnou konzumací už kolem 15 let.1,6 Muži jsou závislí na alkoholu dvakrát častěji než ženy.6

 

Konzumace alkoholu se podílí na příčině více než 200 nemocí a úrazů, včetně duševních nemocí a poruchy chování, jaterní cirhózy, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění.7 Podle mezinárodního průzkumu trpí 77 % osob s alkoholovou závislostí současně ještě nejméně jednou další nemocí.8

 

Konzumace alkoholu je sedmým nejrizikovějším faktorem předčasného úmrtí a postižení celosvětově. Přímou příčinou úmrtí je u 2,2 % mužů a 6,8 % žen. Mezi lidmi ve věku 15-49 let je alkohol nejčastějším rizikovým faktorem předčasného úmrtí, zodpovědný za úmrtí 3,8 % žen a 12,2 % mužů. Mnoho těchto lidí zemřelo na následky zranění při dopravních nehodách a násilných činech.7

 

Celosvětový průzkum organizace WHO zjistil, že osoby se závislostí na alkoholu ztratili v průměru dva pracovní dny ročně nebo se po tu dobu nemohli věnovat jiným činnostem.9 Tato nemoc postihuje duševní zdraví, emoce, vztahy s partnerem, rodinou i kolegy.6

 

Fakta o alkoholové závislosti

Užívání alkoholu je sedmým hlavním rizikovým faktorem předčasné smrti a invalidity na celém světě.4

Mezi lidmi ve věku 15–49 let lze alkoholu přičíst 3,8% úmrtí u žen a 12,2% úmrtí u mužů.4

Lidé, kteří se obávají, že oni - nebo jejich blízcí - mají příznaky poruchy užívání alkoholu, by měli vyhledat pomoc a radu u svého lékaře.

Diagnóza a péče

Celosvětově trpí závislostí na alkoholu 107 milionů lidí.4 Konzumace alkoholu se liší podle náboženských a kulturních tradic, trend k vyšší konzumaci je v zemích s vyššími příjmy.5 Závislost na alkoholu se obvykle rozvíjí u osob ve věku 20 až 30 let, ačkoli disponovaní jedinci mohou
začít s nadměrnou konzumací už kolem 15 let.1,6  Muži jsou závislí na alkoholu dvakrát častěji než ženy.6

 

Konzumace alkoholu se podílí na příčině více než 200 nemocí a úrazů, včetně duševních nemocí a poruchy chování, jaterní cirhózy, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění.7 Podle mezinárodního průzkumu trpí 77 % osob s alkoholovou závislostí současně ještě nejméně jednou další nemocí.8

 

Konzumace alkoholu je sedmým nejrizikovějším faktorem předčasného úmrtí a postižení celosvětově. Přímou příčinou úmrtí je u 2,2 % mužů a 6,8 % žen. Mezi lidmi ve věku 15-49 let je alkohol nejčastějším rizikovým faktorem předčasného úmrtí, zodpovědný za úmrtí 3,8 % žen a 12,2 % mužů. Mnoho těchto lidí zemřelo na následky zranění při dopravních nehodách a násilných činech.7

 

Celosvětový průzkum organizace WHO zjistil, že osoby se závislostí na alkoholu ztratili v průměru dva pracovní dny ročně nebo se po tu dobu nemohli věnovat jiným činnostem.9 Tato nemoc postihuje duševní zdraví, emoce, vztahy s partnerem, rodinou i kolegy.6

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

více z lundbecku

Náš závazek

Usilujeme o pokrok v mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme. 

Udržitelnost

Lundbeck je zavázán k udržitelnost prostřednictvím své strategie.