Přístup ke zdraví mozku

Věnujeme se zlepšování zdraví mozku.

Věnujeme se zlepšování přístupu ke zdraví mozku v souladu se základním právem Světové zdravotnické organizace na zdraví. Pokračujeme ve výzkumu s cílem zpřístupnit inovativní léčiva a řešit překážky dostupnosti. Jednáme tak, abychom zvýšili přijatelnost onemocnění CNS pro okolí a zajistili kvalitu našich léků.

Právo na zdraví

Na základě více než 70 let zkušeností s výzkumem, vývojem a výrobou léků pro léčbu onemocnění mozku společnot Lundbeck upevňuje své korporátní akce v rámci strategie přístupu ke zdraví mozku. To odráží čtyři zdravotní zásady WHO: Dostupnost, přístupnost, přijatelnost a dobrá kvalita.

 

V rámci každé z těchto zásad jsme definovali, čeho chceme dosáhnout. Na naše současné kroky navážeme novými iniciativami v příštích letech:

 

  • Dostupnost: Své odborné znalosti využíváme k řešení zátěže mozkovými onemocněním a k dalšímu zavádění nových léků.
  • Přístupnost: Podporujeme přístupnost našich léků tím, že řešíme diskriminační, fyzické, ekonomické a informační překážky
  • Přijatelnost: Zlepšujeme paritu duševního zdraví, snižujeme stigma, podporujeme národní snahy o prevenci sebevražd a posilujeme kulturní přijatelnost  onemocnění mozku.
  • Dobrá kvalita: Poskytujeme vysoce kvalitní léčivé přípravky, zajišťujeme bezpečnost pacientů a bojujeme proti padělaným lékům.

 

Všechny tyto zásady rožšiřujeme a zdokonalujeme.

Video: Přístup ke zdraví mozku

dostupnost

Společnost Lundbeck se zabývá výzkumem a vývojem, výrobou, marketingem a prodejem inovativních léčiv. Stavíme na našem hluboce vědeckém chápání onemocnění mozku, abychom vyvinuli transformativní léky, a na naší globální přítomnosti, abychom lidem žijícím s psychiatrickými a neurologickými chorobami přinesli inovativní terapie.

Podle WHO žije více než 700 milionů lidí na celém světě s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Jsou to závažná a život ohrožující onemocnění, která ovlivňují kvalitu života pacientů a jejich příbuzných. Posledních 50 let zaznamenalo revoluční změnu v možnostech léčby, ale přetrvává velká neuspokojená potřeba.

 

Firma Lundbeck je nadále odhodlána přinášet inovace, které pacienti potřebují. Neúnavně pracujeme na tom, abychom pokročili v neurovědách, vyvinuli novou léčbu měnící život a podporovali pacientské komunity. Vše, co děláme, slouží našemu hlavním záměru obnovit správné fungování mozku a proměnit životy milionů lidí žijících s onemocněním mozku.

 

Přečtěte si více o obchodní činnosti firmy Lundbeck ve výroční zprávě.

 

 

Výroční zpráva - Annual Report

Přečtěte si naši výroční zprávu společnosti Lundbeck A/S...

Přístupnost

Vzhledem ke své vysoce rizikové povaze mnoho společností snížilo své investice nebo dokonce upustilo od výzkumu onemocnění mozku. Lundbeck se neúnavně soustřeďuje na tuto kritickou oblast medicíny.

V nadcházejících letech přijmeme další opatření k řešení diskriminačních, fyzických, ekonomických a informačních překážek, aby bezpečnější a efektivnější léčba onemocnění mozku byla přístupnější.

Uznáváme výzvy, kterým čelí systémy zdravotní péče pod tlakem zvyšujících se požadavků, a uznáváme obavy ohledně cenové dostupnosti inovativních léků. Zůstáváme však rozhodní, že naše komercializace vylepšené léčby vytváří hodnotu pro pacienty, společnosti a investory.

 

Udržitelné podnikání vyžaduje, abychom investovali do nové a lepší léčby pacientů, přičemž snižujeme společenskou zátěž a přinášíme odpovídající návratnost našim akcionářům. Hodnota, kterou generujeme z našich léčivých přípravků na trhu, nám umožňuje reinvestovat do výzkumu a vývoje nových a lepších léčebných postupů.

Medical product donations continue to play an important role for many diseases that affect populations living in low and middle-income countries, and for people living in poverty, it may represent the only chance they have to access the treatment they need.

 

The partnership between the UK based health charity, IHP, and Lundbeck contribute in addressing the unmet mental health needs in the Middle East and Africa region as well as raising awareness of mental health conditions, fighting stigma, advocating for parity for mental health and ultimately serving the people often overlooked in mental health provision.

PŘIJATELNOST

Pracujeme na posílení kulturní přijatelnosti duševních a neurologických chorob, zlepšení parity duševního zdraví, snížení stigmatizace, podpory povědomí o chorobách a nabídky vzdělání. Konečnými příjemci jsou lidé s těmito onemocněními a jejich pečovatelé.

 

Společnost Lundbeck spolupracuje s advokačními skupinami, včetně Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd a Světové federace pro duševní zdraví, GAMIAN-Europe a EUFAMI. Naše partnerství s Mezinárodní asociací pro včasné intervence v oblasti duševního zdraví si klade za cíl prosazovat pokyny - #ChatSafe Guidelines pro online komunikaci o prevenci sebevražd.

 

V roce 2019 jsme vydali brožuru „Duševní zdraví a prevence sebevražd - doporučení a závazky společnosti Lundbeck“, abychom podpořili naši globální angažovanost a vzdělávací úsilí v oblasti prevence sebevražd. Byl navržen po konzultaci s odborníky v oboru a jeho cílem je zvýšit povědomí a podpořit vzdělávání v oblasti prevence sebevražd.

Lundbeck has also been a proud supporter of World Mental Health Day since 2015, working in close collaboration with our global and local mental health advocacy partners to raise mental health awareness and fight stigma. This year, we published a new position paper 'Mental health in an unequal world' with Lundbeck’s views on the socio-economic determinants of mental health.

Kvalita

Naše opatření k poskytování léků jsou kvalitní a pokrývají hodnotový řetězec od raného výzkumu, klinického vývoje a výroby až po distribuci do lékáren.

Systém řízení kvality

Naše procesy kvality a bezpečnosti pacientů integrujeme do našeho systému řízení kvality „GxP“. „GP“ znamená Good Practice a „x“ představuje Laboratory (GLP), Clinical (GCP), Farmakovigilance (GPvP), Manufacturing (GMP) a Distribution (GDP). Naše osvědčené postupy jsou udržovány prostřednictvím postupů, školení a pravidelných auditů. Náš systém řízení kvality GxP odpovídá kodexu chování společnosti Lundbeck, obchodním cílům,  procesům i národním a mezinárodním regulačním požadavkům.

Výzkum na zvířatech pro bezpečnou a účinnou medicínu

Lundbeck je povinen provést studie na zvířatech s cílem vyvinout bezpečné a účinné léky k léčbě onemocnění mozku. Studie na zvířatech používáme pouze tam, kde neexistují žádné jiné alternativy a kdy přínosy převáží možná rizika spojená s nepohodlím zvířat. Svým experimentálním zvířatům poskytujeme odpovídající péči a neustále pracujeme na zdokonalování naší politiky, postupů a zařízení pro chov zvířat.

Prevence padělaných léků

Padělaný lék je falešný lék. Jsou to záměrně nesprávně označené výrobky se správnými nebo nesprávnými přísadami, bez účinných látek, s nedostatkem účinných látek nebo s falešným obalem.

 

Přijímáme přísná opatření, abychom zajistili náš dodavatelský řetězec a zajistili, že se originální léky společnosti Lundbeck dostanou pokaždé k pacientům. Chráníme integritu našich produktů označováním balení čísly šarží, sériovými čísly a technologiemi 2D matice. Používáme přepravní společnosti, které jsou auditované a schválené  prostřednictvím našich dohod o kvalitě. Spolupracujeme s celními orgány, abychom sledovali zásilky, které uvádí, že obsahují produkty společnosti Lundbeck, a spolupracujeme s mezinárodními organizacemi zabývajícími se bojem proti padělaným lékům.

Léky by měly být nakupovány pouze autorizovanými distribučními cestami, tak jak doporučují zdravotničtí pracovníci. Společnost Lundbeck nenabízí své léky k prodeji na internetu ani prostřednictvím sociálních médií.

 

Máte-li jakékoli obavy ohledně pravosti produktu Lundbeck, prosím konktujte nás.

Hlášení nežádoucích účinků

Uznáváme svou odpovědnost vůči lidem, kteří jsou závislí na našich produktech a znalostech při zvládání jejich nemocí. Hlášení nežádoucích účinků léků je pro nás důležité, abychom mohli průběžně vyhodnocovat přínosy a případná rizika našich přípravků a přijímat proaktivní opatření, tak, jak garantujeme.

 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem, pokud zaznamenáte možnou nežádoucí reakci na náš léčivý přípravek. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Lundbeck prostřednictvím  kontaktního formuláře

VÍCE Z LundbeckU

Progress In Mind

Nejnovější zprávy, pohledy a postřehy z psychiatrie a neurologie.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Navracení zdraví mozku

Naším cílem je obnovit zdraví mozku. To pro nás v Lundbecku znamená, že nikdo by neměl být postižen onemocněním mozku, které by mu neumožňovalo žít plnohodnotný život.