Pacienti

Pacienti jsou lidé

Ve společnosti Lundbeck nevnímáme pacienta jen jako nemocného. Za konkrétními příznaky onemocnění vždy hledáme člověka, který si zaslouží náš respekt a naši pomoc. Záleží nám na tom, aby lidé s onemocněním mozku mohli žít jako plnohodnotní členové lidské komunity.

Každý den se věnujeme vývoji nových léčiv, která mohou lidem s onemocněním mozku zlepšit život. Po řadu desetiletí tak posouváme hranice lidských možností, přesto je před námi ještě dlouhá cesta. Úkolů, které zbývá řešit, je stále hodně, proto nepřestáváme ve svém úsilí lépe porozumět příčinám nemocí a zlepšovat dosavadní léčbu. 

Uzdravování mozku

Mozek je orgán citlivý na jakoukoli nerovnováhu, jeho onemocnění dramaticky mění život. My ale věříme, že  návrat rovnováhy je možný. Věříme, že onemocnění mozku nemusí a nemá nikomu bránit v plnohodnotném životě.

Porozumět nemocem mozku

S onemocněním mozku žije na celém světě více než 700 milionů lidí. Mnohým z nás to nic neřekne, je to číslo, nic víc. Ale jen do té doby, než to potká někoho z našeho okolí nebo nás samotné.

Neurologie

Neurologická onemocnění znamenají poruchu centrálního nebo periferního nervového systému. Jinými slovy poruchu mozku, míchy, nervů nebo svalů – systémů, které ovládají a usměrňují tělesné činnosti.

Psychiatrie

Psychiatrické nemoci představují duševní a emoční poruchy, změny chování s celou škálou příznaků a složitých souvislostí.