Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Pacienti

Protože pacienti jsou lidé

Pacienti nejsou jen pacienty, ale také lidmi, kteří onemocněli. My ve firmě Lundbeck nahlížíme na pacienty jako na lidské bytosti a zavázali jsme se podporovat osoby skryté za nemocí.

Každý den pracujeme na vývoji nových a vylepšených léčiv, která mohou změnit život lidí s onemocněním mozku. Po desetiletí nás náročná práce a závazky posunují kupředu, přesto je před námi ještě dlouhá cesta. Výzva je nezměrná, ale nemůže zůstat neřešená, postupujeme dále v bádání nad lepší léčbou a porozumění nemocem.

Navracení zdraví mozku

Náš cíl navracet zdraví mozku nás neodrazuje. Znamená to pro nás, že onemocnění mozku by nemělo bránit v prožívání plnohodnotného života.

Porozumět nemocem mozku

Více než 700 milionů lidí na celém světě žije s onemocněním mozku. To číslo obvykle nemá pro většinu lidí žádný význam. Jen však do té doby, než Vy nebo někdo, koho znáte, se nestane jedním z nich.

Neurologie

Neurologické nemoci jsou onemocněním centrálního a periferního nervového systému. Jinými slovy, mozku, míchy, nervů a svalů, které usměrňují a koordinují tělesné činnosti.

Psychiatrie

Psychiatrické nemoci představují duševní a emoční poruchy, změny v chování s celou škálou příznaků a různými souvislostmi.