Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Udržitelnost

Naše strategie udržitelnosti

Prostřednictvím strategie udržitelnosti zmírňujeme obchodní rizika, snižujeme negativní dopady a stavíme se sociálním výzvám, pokud je to možné. Zavazujeme se k dodržování Globální dohody (Global Compact), dobrovolné iniciativy pod záštitou Organizace spojených národů, OSN. Přispíváme k plnění šesti ze sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje, které do uceleného programu sestavila OSN.

Globální dohoda OSN (United Nations Global Compact)

Společnost Lundbeck podepsala Globální dohodu v roce 2009. Pokračujeme v propagaci iniciativ, které dokladují náš závazek k dodržování 10 principů lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.

Výkonný management firmy posuzuje obchodní rizika a příležitosti, nastavuje cíle udržitelnosti, jak je uváděno ve výroční zprávě.

 

Zveřejňujeme naše Sdělení o pokroku v rámci Globální dohody OSN, v němž podrobně popisujeme náš udržitelný výkon a cíle. Již více než deset let podáváme zprávy o našem úsilí o udržitelnost, o výzvách a příspěvcích pro naše podnikání, plátce zdravotní péče a společnosti, v nichž působíme.

 

SDGs that Lundbeck supports

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2020 jsme založili klíčové aspekty naší strategie udržitelnosti na Cílech udržitelného rozvoje OSN (SDG). Zjistili jsme, že máme významný dopad na šest ze 17 cílů:

 

  • Cíl 3: Zdravý život a jeho kvalita
  • Cíl 5: Genderová rovnost
  • Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst
  • Cíl 12: Udržitelná spotřeba a výroba
  • Cíl 13: Opatření proti změně klimatu
  • Cíl 16: Mír, právo, odpovědné instituce

Klíčovými příklady jsou Cíl 3, který úzce souvisí s naším firemním cílem věnovat se obnově zdraví mozku, a Cíl 13, který řídí naše úsilí připravit se na budoucnost nulových emisí.

Využijeme svého vlivu a budeme podporovat Cíle 5,8,12 a 16. Napříč našimi akcemi v oblasti udržitelnosti usilujeme o partnerství s ostatními, abychom umožnili změnu a maximalizaci dopadu (Cíl 17).

Více o našich akcích v oblasti udržitelnosti se dočtete v níže uvedených oddílech a v našem nejnovějším Sdělení o pokroku v rámci Globální dohody OSN.

 

UN Global Compact

Přečtěte si  "UN Global Compact Communication on Progress report".

Přístup ke zdraví mozku

Věnujeme se zlepšování přístupu ke zdraví mozku v souladu se základním právem Světové
zdravotnické organizace na zdraví. 

Odpovědné obchodní jednání

Sledujeme naše obchodní cíle, vedení několika pilířy a naším Etickým kodexem. 

Transparentní spolupráce

Náš závazek k transparentní spolupráci.