Udržitelnost

Naše strategie udržitelnosti

Prostřednictvím strategie udržitelnosti zmírňujeme obchodní rizika, snižujeme negativní dopady a stavíme se sociálním výzvám, pokud je to možné. Zavazujeme se k dodržování Globální dohody (Global Compact), dobrovolné iniciativy pod záštitou Organizace spojených národů, OSN. Přispíváme k plnění šesti ze sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje, které do uceleného programu sestavila OSN.

Globální dohoda OSN (United Nations Global Compact)

Společnost Lundbeck podepsala Globální dohodu v roce 2009. Pokračujeme v propagaci iniciativ, které dokladují náš závazek k dodržování 10 principů lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.

Výkonný management firmy posuzuje obchodní rizika a příležitosti, nastavuje cíle udržitelnosti, jak je uváděno ve výroční zprávě.

 

Zveřejňujeme naše Sdělení o pokroku v rámci Globální dohody OSN, v němž podrobně popisujeme náš udržitelný výkon a cíle. Již více než deset let podáváme zprávy o našem úsilí o udržitelnost, o výzvách a příspěvcích pro naše podnikání, plátce zdravotní péče a společnosti, v nichž působíme.

 

SDGs that Lundbeck supports

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2020 jsme založili klíčové aspekty naší strategie udržitelnosti na Cílech udržitelného rozvoje OSN (SDG). Zjistili jsme, že máme významný dopad na šest ze 17 cílů:

 

  • Cíl 3: Zdravý život a jeho kvalita
  • Cíl 5: Genderová rovnost
  • Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst
  • Cíl 12: Udržitelná spotřeba a výroba
  • Cíl 13: Opatření proti změně klimatu
  • Cíl 16: Mír, právo, odpovědné instituce

Klíčovými příklady jsou Cíl 3, který úzce souvisí s naším firemním cílem věnovat se obnově zdraví mozku, a Cíl 13, který řídí naše úsilí připravit se na budoucnost nulových emisí.

Využijeme svého vlivu a budeme podporovat Cíle 5,8,12 a 16. Napříč našimi akcemi v oblasti udržitelnosti usilujeme o partnerství s ostatními, abychom umožnili změnu a maximalizaci dopadu (Cíl 17).

Více o našich akcích v oblasti udržitelnosti se dočtete v níže uvedených oddílech a v našem nejnovějším Sdělení o pokroku v rámci Globální dohody OSN.

 

UN Global Compact

Přečtěte si  "UN Global Compact Communication on Progress report".

Přístup ke zdraví mozku

Věnujeme se zlepšování přístupu ke zdraví mozku v souladu se základním právem Světové
zdravotnické organizace na zdraví. 

Odpovědné obchodní jednání

Sledujeme naše obchodní cíle, vedení několika pilířy a naším Etickým kodexem. 

Transparentní spolupráce

Náš závazek k transparentní spolupráci.