Neurologie

Porozumění neurologickým nemocem

Neurologické nemoci jsou onemocněním centrálního a periferního nervového systému. Jinými slovy, mozku, míchy, nervů a svalů, které usměrňují a koordinují tělesné činnosti.

Demence je progresivní degenerace mozku, jeho činností a schopností. Je to velmi vážný stav, který mění osobnost a výrazně narušuje každodenní život. Obvykle se vyskytuje ve stáří.

Lidé s demencí trpí zhoršením paměti, zvláště ve vztahu k novým informacím. Zpočátku třeba pozorují, že častěji ztrácejí klíče a s rozvojem choroby nepoznají ani členy své rodiny. Zhoršuje se schopnost činit úsudek, zvládat různé úkony a plánovat. Lidé s demencí ztrácejí sociální dovednosti, mají problém udržet své emoce, bývají častěji podráždění a neklidní. Příznaky se objevují postupně a zhoršují se v průběhu let.

 

Existují různé příčiny a typy demence. Nejčastějším typem je Alzheimerova demence, charakteristická tvorbou shluků abnormálních bílkovin v mozku – amyloidních plaků a tau klubíček. U některých dalších typů demence se také tvoří abnormální tau protein v mozku, skupina těchto demencí se proto označuje za tauopatie.

 

Lidé s demencí se nakonec stanou zcela závislými na pečovatelích. Určité možnosti zlepšení funkčních schopností a kvality života, zejména v počátku onemocnění, skýtá symptomatická léčba.

Porozumějte více Alzheimerově chorobě zde.

Bolest je nepříjemný pocit, který se může objevit akutně (např. při modřinách nebo zlomeninách kosti) nebo chronicky (např. při poranění zad nebo mrtvici). Někdy není zjevná příčina bolesti. Různí lidé pociťují bolest různými způsoby a je zde také emocionální složka, kdy se pociťovaná bolest mění podle nálady člověka.

 

Zatímco akutní bolest je způsob, jak nás tělo varuje před poškozením, chronická bolest nemá žádnou funkci a vzniká v důsledku nesprávné funkce systému bolesti těla. Neuropatická bolest je příkladem chronické bolesti způsobené poškozením nervových buněk úrazem, otravou nebo v důsledku nějaké jiné poruchy. Neuropatická bolest může být nesnesitelná a ovlivňuje kvalitu života, náladu, spánek, vztahy a pracovní schopnost člověka.

 

Bolesti hlavy jsou extrémně časté a mohou být „primární“, jako je migréna, bolest hlavy tenzního typu a klastrová bolest hlavy, nebo „sekundární“, což znamená, že jsou důsledkem jiné poruchy. Migréna je spojena se silnými bolestmi hlavy, které jsou obvykle doprovázeny nevolností a / nebo citlivostí na světlo a zvuk. Během migrenózních bolestí hlavy, které trvají hodiny nebo dny, člověk není schopen vykonávat svůj každodenní život. Bolesti hlavy napjatého typu jsou obecně mírnější a nesouvisí s nevolností, zatímco klastrové bolesti hlavy jsou relativně vzácným a extrémně bolestivým typem bolesti hlavy obvykle pociťovanou kolem očí nebo spánků.

 

Získejte hlubší porozumění neuropatické bolesti zde a migreny zde.

Lidé s poruchami spánku mají nevyhovující spánek, ať už z hlediska kvality, načasování nebo délky spánku, který dostávají. V důsledku toho se cítí během dne ospalí, trpí stresem, mají poruchy nálady (např. podrážděnost a přehnané emoce) a snaží se být dostatečně produktivní při  každodenní činnosti, ať už v práci nebo ve škole.

 

Existuje mnoho typů poruch spánku, z nichž některé jsou relativně časté (například nespavost, náměsíčnost nebo poruchy dýchání u starších osob) a jiné jsou poměrně vzácné (například narkolepsie). Poruchy spánku jsou často doprovázeny depresí, úzkostí a změnami schopnosti člověka myslet. V mnoha případech jsou poruchy spánku známkou nebo důsledkem nějakého jiného zdravotního stavu nebo duševní poruchy. Například nadměrná denní spavost je běžným příznakem degenerativních poruch mozku, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba.

 

Narkolepsie je obzvláště obtížná porucha spánku. Lidé s narkolepsií jsou během dne nadměrně ospalí a potřebují pravidelné zdřímnutí. Mnoho lidí s touto poruchou také pociťuje náhlou svalovou slabost, kvůli které mohou upadnout. Narkolepsie ovlivňuje nejen pracovní výkon a vztahy, ale i mnohem nebezpečnější činnosti, jako je třeba řízení.

 

 

Více z Lundbecku

Léčivé látky ve výzkumu

Objevte naše projekty a látky ve vývoji.

Vědecká partnerství

Úspěchy a naše
dědictví nám poskytly silnou globální síť.

Udržitelnost

Společnost Lundbeck
je zavázána k udržitelnosti svou silnou strategií.