Výzkum a vývoj

Naší podstatou je výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj převratných léčiv je podstatou naší činnosti. Naše úsilí je poháněno nadšenými pracovníky v našem vlastním výzkumu a vývoji. Navíc podporujeme nezávislý výzkum a úzce spolupracujeme s partnery z celého světa.

Jako vědecky založená organizace jsou naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) našimi nejdůležitějšími příspěvky k našemu závazku k obnovení zdraví mozku. Naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje založené na interních i externích inovacích věnujeme vývoji nových a inovativních léků v rámci řady indikací pro léčbu onemocnění mozku.

Biologická podstata nemoci

Výzkum a vývoj je ve firmě Lundbeck zaměřen na objevování nových léčiv, která by zasáhla do mechanismu mozkových onemocnění. To vyžaduje ucelené bádání v biologické podstatě nemocí a vylepšené stanovení výzkumných záměrů i klinických výstupů. Během doby jsme vystavěli širokou a robustní výchozí základnu v psychiatrii a neurodegenerativních onemocněních. To nám umožňuje využívat malé molekuly, protilátky a vakcíny ve vývoji nových léčiv, která by léčila příznaky účinněji a případně by též ovlivnila průběh nemoci.

Organizace výzkumu a vývoje

Výzkum v Lundbecku je založen na úsilí našich multidisciplinárních projektových týmů, na našich vlastních odborných znalostech v oblasti onemocnění mozku a na nových technologiích. Pracujeme v nejmodernějších laboratořích. V každém projektovém týmu integrujeme naše pokročilé znalosti z oblasti výzkumu a vývoje s odbornými znalostmi v klinické praxi a terapeutickými potřebami.

Respekt k jednotlivci

Pracujeme společně jako jednotlivci na dosažení společných cílů. Snažíme se neustále rozvíjet a zlepšovat naše vědecké a osobní dovednosti a kvalifikace. To nám umožňuje podporovat kariérní příležitosti pro jednotlivce, ale i udržovat a rozvíjet kompetence celé organizace. Publikace našich vědeckých výsledků je přirozenou součástí aktivního člena v mezinárodní vědecké komunitě.

Léčivé látky ve výzkumu

Náš plán odráží náš cíl poskytovat nové terapie, které předefinují standard péče o pacienty a zaměřuje se zejména na oblasti onemocnění mozku, kde vidíme největší potřebu.

Klinické studie

Účelem společnosti Lundbeck je obnovovat zdraví mozku a jsme vděční pacientům, zdravým dobrovolníkům, rodinám a klinikám, které se účastní našich klinických studií.

Globální spolupráce

Naše dlouhodobé zkušenosti a nepřetržitá práce v oblasti onemocnění mozku nám poskytly silnou globální síť v preklinickém a klinickém neurovědeckém výzkumu. Je pro nás zásadní udržovat naše silné interní kapacity pro výzkum a vývoj a budovat externí aliance, abychom doplnili naše interní schopnosti, s využitím výhod rozšířených příležitostí poskytovaných inovativními technologiemi.

 

Lundbeck se spojil s genetickou společnosti 23andMe, Inc. a think tanku The Milken Institute ve velké nové studii zaměřené na lepší porozumění základním příčinám závažné depresivní poruchy (MDD) a bipolární deprese. Tato studie dále zkoumá, jak tyto nemoci a mozkové funkce, jako je pozornost a rozhodování, souvisí s genetikou.

Dalším příkladem je naše účast na spolupráci RADAR-CNS s cílem vyvinout nové způsoby monitorování, například u MDD, epilepsie a roztroušené sklerózy, pomocí nositelných zařízení a technologie smartphonu. Tato široce dostupná zařízení mohou na dálku odhalit aktuální stav pacienta s mnoha podrobnostmi, což bylo dříve nedosažitelné.

Každý den chodíme do práce, abychom vyvinuli nové a vylepšené léčebné postupy, které mohou znamenat skutečnou změnu pro lidi s onemocněním mozku.

Budoucí platforma

Naše strategie výzkumu a vývoje poskytuje budoucí platformu, ze které může Lundbeck objevovat a vyvíjet léky s jasně zdokumentovanými účinky na biologicky definované skupiny pacientů. To v neposlední řadě vychází z našeho digitálního přístupu k optimalizaci léčby onemocnění mozku. Očekává se, že poptávka společnosti po těchto nových typech léčby vzroste.

 

V poslední době však rozsáhlá analýza posmrtných mozků odhaluje výrazné molekulární stopy u lidí s psychiatrickými poruchami.1 Mezinárodní tým vědců uvedl, že pět hlavních psychiatrických poruch má vzorce genové aktivity, které se často překrývají, ale také se liší podle onemocnění a někdy v protikladu s tím,  co by se očekávalo. Tato zjištění mohou jednoho dne vést k diagnostickým testům a novým terapiím.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Více z Lundbecku

Vědecká partnerství

Úspěchy a naše
dědictví nám poskytly silnou globální síť.

Léčivé látky ve výzkumu

Objevte naše projekty a látky, které vyvíjíme.

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.