Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Výzkum a vývoj

Naší podstatou je výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj převratných léčiv je podstatou naší činnosti. Naše úsilí je poháněno nadšenými pracovníky v našem vlastním výzkumu a vývoji. Navíc podporujeme nezávislý výzkum a úzce spolupracujeme s partnery z celého světa.

Jako vědecky založená organizace jsou naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) našimi nejdůležitějšími příspěvky k našemu závazku k obnovení zdraví mozku. Naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje založené na interních i externích inovacích věnujeme vývoji nových a inovativních léků v rámci řady indikací pro léčbu onemocnění mozku.

Biologická podstata nemoci

Výzkum a vývoj je ve firmě Lundbeck zaměřen na objevování nových léčiv, která by zasáhla do mechanismu mozkových onemocnění. To vyžaduje ucelené bádání v biologické podstatě nemocí a vylepšené stanovení výzkumných záměrů i klinických výstupů. Během doby jsme vystavěli širokou a robustní výchozí základnu v psychiatrii a neurodegenerativních onemocněních. To nám umožňuje využívat malé molekuly, protilátky a vakcíny ve vývoji nových léčiv, která by léčila příznaky účinněji a případně by též ovlivnila průběh nemoci.

Organizace výzkumu a vývoje

Výzkum v Lundbecku je založen na úsilí našich multidisciplinárních projektových týmů, na našich vlastních odborných znalostech v oblasti onemocnění mozku a na nových technologiích. Pracujeme v nejmodernějších laboratořích. V každém projektovém týmu integrujeme naše pokročilé znalosti z oblasti výzkumu a vývoje s odbornými znalostmi v klinické praxi a terapeutickými potřebami.

Respekt k jednotlivci

Pracujeme společně jako jednotlivci na dosažení společných cílů. Snažíme se neustále rozvíjet a zlepšovat naše vědecké a osobní dovednosti a kvalifikace. To nám umožňuje podporovat kariérní příležitosti pro jednotlivce, ale i udržovat a rozvíjet kompetence celé organizace. Publikace našich vědeckých výsledků je přirozenou součástí aktivního člena v mezinárodní vědecké komunitě.

Léčivé látky ve výzkumu

Náš plán odráží náš cíl poskytovat nové terapie, které předefinují standard péče o pacienty a zaměřuje se zejména na oblasti onemocnění mozku, kde vidíme největší potřebu.

Klinické studie

Účelem společnosti Lundbeck je obnovovat zdraví mozku a jsme vděční pacientům, zdravým dobrovolníkům, rodinám a klinikám, které se účastní našich klinických studií.

Globální spolupráce

Naše dlouhodobé zkušenosti a nepřetržitá práce v oblasti onemocnění mozku nám poskytly silnou globální síť v preklinickém a klinickém neurovědeckém výzkumu. Je pro nás zásadní udržovat naše silné interní kapacity pro výzkum a vývoj a budovat externí aliance, abychom doplnili naše interní schopnosti, s využitím výhod rozšířených příležitostí poskytovaných inovativními technologiemi.

 

Lundbeck se spojil s genetickou společnosti 23andMe, Inc. a think tanku The Milken Institute ve velké nové studii zaměřené na lepší porozumění základním příčinám závažné depresivní poruchy (MDD) a bipolární deprese. Tato studie dále zkoumá, jak tyto nemoci a mozkové funkce, jako je pozornost a rozhodování, souvisí s genetikou.

Dalším příkladem je naše účast na spolupráci RADAR-CNS s cílem vyvinout nové způsoby monitorování, například u MDD, epilepsie a roztroušené sklerózy, pomocí nositelných zařízení a technologie smartphonu. Tato široce dostupná zařízení mohou na dálku odhalit aktuální stav pacienta s mnoha podrobnostmi, což bylo dříve nedosažitelné.

Každý den chodíme do práce, abychom vyvinuli nové a vylepšené léčebné postupy, které mohou znamenat skutečnou změnu pro lidi s onemocněním mozku.

Budoucí platforma

Naše strategie výzkumu a vývoje poskytuje budoucí platformu, ze které může Lundbeck objevovat a vyvíjet léky s jasně zdokumentovanými účinky na biologicky definované skupiny pacientů. To v neposlední řadě vychází z našeho digitálního přístupu k optimalizaci léčby onemocnění mozku. Očekává se, že poptávka společnosti po těchto nových typech léčby vzroste.

 

V poslední době však rozsáhlá analýza posmrtných mozků odhaluje výrazné molekulární stopy u lidí s psychiatrickými poruchami.1 Mezinárodní tým vědců uvedl, že pět hlavních psychiatrických poruch má vzorce genové aktivity, které se často překrývají, ale také se liší podle onemocnění a někdy v protikladu s tím,  co by se očekávalo. Tato zjištění mohou jednoho dne vést k diagnostickým testům a novým terapiím.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Více z Lundbecku

Vědecká partnerství

Úspěchy a naše
dědictví nám poskytly silnou globální síť.

Léčivé látky ve výzkumu

Objevte naše projekty a látky, které vyvíjíme.

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.