Péče o zdraví mozku

Lidský mozek a Vaše zdraví

Zdravý mozek je nezbytný pro dlouhý a plnohodnotný život, avšak jeho fungování může být ovlivněno různými okolnostmi a poruchami. Ve firmě Lundbeck se soustředíme na to, abychom obnovili správné fungování mozku a každý se mohl cítit co nejlépe.

Zdravý mozek

Mozek je nejsložitějším orgánem v lidském těle a také jedním z nejdůležitějších. Tvoří jej miliardy neuronů a je součástí centrální nervové soustavy, která řídí všechny činnosti od smyslového vnímání až po svaly v celém těle.

 

Zdravý mozek je nezbytný pro dlouhý a plnohodnotný život. Umožňuje nám mluvit, myslet a pohybovat se, dává nám schopnost vzpomenout si, učit se a soustředit se.

 

Jak stárneme, naše prožitky a vědomosti udržují mozek v činnosti, rozvoji a v procesu učení. Každý mozek se mění s věkem, stejně jako duševní
funkce. To je normální proces.

 

Avšak mozek může být ovlivněn různými okolnostmi a poruchami, které brání prožívat život, jak bychom si přáli.

 

Ve firmě Lundbeck se usilovně věnujeme výzkumu a léčbě onemocnění mozku, aby se každý mohl cítit co nejlépe. Znamená to pro nás, že onemocnění mozku by nemělo bránit v prožívání kvalitního života.

Více z Lundbecku

Náš výzkum

Léčivé přípravky, které vyvíjíme, jsou jedny ze světově nejpoužívanějších léčivých přípravků.

Toto je  Lundbeck

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku. 

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.