Generalizovaná úzkostná porucha

Porozumění generalizované úzkostné poruše

Generalizovaná úzkostná porucha je vyčerpávající stav spojený s výraznými obavami, který může mít podstatný vliv na osobní život postiženého, na rodinu i práci.

Generalizocaná úzkostná porucha - přehled

Lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou projevují extrémní obavy při každodenních záležitostech. Obavy se týkají zodpovědnosti, financí nebo zdraví dotyčného, případně někoho blízkého.1 Generalizovaná úzkostná porucha se odlišuje od běžných normálních obav, úzkost je větší, trvá delší dobu, často není způsobena určitou obavou o něco konktrétního.1

 

Fakta o generalizované úzkostné poruše

Generalizovaná úzkostná porucha je vyčerpávající stav spojený s výraznými obavami, který může mít podstatný vliv na osobní život postiženého, na rodinu i práci. Obavy se týkají zodpovědnosti, financí nebo zdraví dotyčného, případně někoho blízkého.1

Obavy lidí trpících generalizovanou úzkostnou poruchou jsou po většinu času závažnější, než by odpovídalo aktuálnímu riziku, že se něco špatného přihodí.1

Příznaky generalizované úzkostné poruchy

Lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou projevují obavy po většinu času.1 Například se obávají o svou práci, při domácích pracích nebo že přijdou pozdě na schůzku.1 Obavy jsou závažnější, než by odpovídalo aktuálnímu riziku, že se něco špatného přihodí. Přesto se nedokáží od té myšlenky oprostit.1 Po vyřešení nebo pominutí jedné záležitosti se obvykle obavy soustředí na něco dalšího.1

 

K nadměrným obavám se mohou u osob s generalizovanou úzkostnou poruchou přidružit další příznaky, problémy se soustředěním, pocit napětí, snadná unavitelnost, předrážděnost.1 Mohou se projevit i tělesné příznaky – pocení, nevolnost a průjem.1

Příznaky generalizované úzkostné poruchy mohou přicházet a mizet v průběhu života. Avšak nemoc je dlouhodobá (chronická) a jen velmi málo lidí se zcela zbaví všech příznaků.1

 

 

3.7%

Celosvětově trpí generalizovanou úzkostnou poruchou 3,7 % populace.2

50%

U poloviny lidí se generalizovaná úzkostná porucha projeví před 39. rokem života.2

51%

51% lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou je těžce zneschopněno v některých ohledech při domácích pracích, v zaměstnání i ve vztahové rovině a sociálním životě.2


Epidemiologie a zátěž

Celosvětově trpí generalizovanou úzkostnou poruchou 3,7 % populace.2 Porucha je častější v zemích s vyšším příjmem (5,0 %) v porovnání se zeměmi s nízkým příjmem (1,6 %).2 Většina osob s diagnózou generalizované úzkostné poruchy je ve středním věku, avšak příznaky se vyskytují ve všech věkových kategoriích.1,2 Generalizovaná úzkostná porucha je dvakrát častější u žen než u mužů.1

Globální průzkum provedený organizací WHO zjistil, že 51 % lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou je těžce zneschopněno v některých ohledech při domácích pracích, v zaměstnání i ve vztahové rovině a sociálním životě.2 Lidé s touto poruchou ztratí průměrně 8 dní ročně následkem této nemoci, kdy chybí v práci nebo se nemohou věnovat jiné činnosti.3 Častěji zažívají nepohodu a sníženou kvalitu života ve srovnání s ostatní populací.4

Fakta o generalizované úzkostné poruše

Generalizovaná úzkostná porucha je dvakrát častější u žen než u mužů.1

Lidé s touto poruchou  ztratí průměrně 8 dní ročně následkem této nemoci, kdy chybí v práci nebo se nemohou věnovat jiné činnosti.3

 

Diagnostika a péče

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat generalizovanou úzkostnou poruchu, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře. Generalizovaná úzkostná porucha se diagnostikuje na základě rozhovoru s lékařem, který se bude ptát na příznaky a prožitky. Ačkoli jde o relativně časté onemocnění, přesto podle citované studie zůstalo 71 % případů nerozpoznáno lékaři prvního kontaktu.5 Většina nesprávných diagnóz byla vyřčena v důsledku prolínání příznaků s jinými úzkostnými nebo afektivními poruchami a skutečností, že mnoho lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou trpí ještě dalšími nemocemi, nejčastěji sociální fobií.6

V současné době je možné léčit pouze příznaky generalizované úzkostné poruchy. Kvalitu života lze zlepšit kombinací farmakoterapie za podpory profesionálů a nejbližších osob.7

Lidé, kteří mají sami nebo jejich nejbližší podezření, že jejich příznaky by mohly znamenat generalizovanou úzkostnou poruchu, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Více z lundbecku

Porozumění onemocněním mozku

Cesta ke zdraví
mozku začíná pochopením chorob v mozku.

Náš výzkum

Společnost Lundbeck vyvinula jedny ze světově nejpředepisovanější terapií.

Náš závazek

Globální farmacuutická společnost specializující se na mozková onemocnění.