Hraniční porucha osobnosti

Porozumění hraniční poruše osobnosti

Hraniční porucha osobnosti je spojena s nestabilní náladou a chováním, což může výrazně narušovat každodenní život.

Hraniční porucha osobnosti - přehled

Hraniční porucha osobnosti je typem poruchy osobnosti, při které postižený zažívá období napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením.1 Může dojít ke značné impulzivitě a narušení vztahů s přáteli i rodinou, narušena je schopnost zvládat každodenní život.1,2

 

Hraniční porucha osobnosti je závažný stav, spojený se sebepoškozovaním a pokusy o sebevraždu.2 Každý desátý postižený zakončí svůj život sebevraždou.2

Fakta o hraniční poruše osobnosti

Hraniční porucha osobnosti je poruchou, při které lidé zažívají období napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením. 1

Každý desátý postižený hraniční poruchou osobnosti zakončí svůj život sebevraždou.2

Příznaky hraniční poruchy osobnosti

Lidé s hraniční poruchou osobnosti jsou velmi citliví na změny v okolí, mohou na ně reagovat velmi prudce a neadekvátně. Mohou se například obávat, že někdo blízký je začne opomíjet.2 Když se někdo opozdí, byť o několik minut, zahrnou ho nevraživostí a zlobou.1,2 To vše odráží extrémní vidění světa, kdy jsou všechny věci a všichni lidé, včetně dotyčné osoby s hraniční poruchou osobnosti, viděni v jen dobrém nebo ve zlém světle.1,2

 

Osoba s hraniční poruchou osobnosti je často nejistá v sebehodnocení, náhle mění své životní cíle a názory na svou kariéru, hodnoty a přátele.2 Často jednají impulzivně a podnikají nebezpečné aktivity, podlehnou nákupní horečce, bezohledně řídí vozidlo a užívají návykové látky.2 Mohou pocítit intenzivní a neadekvátní vztek, pocit prázdnoty, časté je sebepoškozování. Mívají deprese a úzkosti1,2

Fakta o hraniční poruše osobnosti

Odhady podílu lidí s hraniční poruchou osobnosti se pohybují od méně než 1% do přibližně 6%. 2-4

Hraniční porucha osobnosti postihuje zhruba stejný počet mužů a žen, ale zdá se, že ženy jsou postiženy silněji.3

Epidemiologie a zátěž

Odhad počtu lidí s hraniční poruchou osobnosti se pohybuje od méně než 1 % až po zhruba 6 % celkové populace.2-4 Postihuje rovnoměrně muže i ženy, patrně však více zneschopňuje ženy.3

 

Porucha osobnosti se obvykle začíná projevovat v období dospívání.4 Nejvíce problémů a újmy nemoc přináší u mladých dospělých, pak má s přibývajícím věkem tendenci ke zlepšení.2 Příznaky mohou přetrvávat po celý život, avšak s dosažením věku 30-40 let mají obvykle lidé s hraniční poruchou osobnosti stabilní práci a domov.2

 

Lidé s hraniční poruchou osobnosti mají narušené emoční prožívaní a funkční schopnosti, což vytváří zátěž pro jejich rodiny.5 Změny nálady jsou zdrojem stresu pro postižené osoby i pro jejich blízké, u nichž v krajním případě může dojít též k narušení duševního zdraví.1,5

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat hraniční poruchu osobnosti, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře.

Diagnóza a péče

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat hraniční poruchu osobnosti, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře. Hraniční porucha osobnosti se diagnostikuje na základě rozhovoru a diskuse pacienta ohledně jeho příznaků a anamnestických údajů se zdravotnickým specialistou.1

 

Psychoterapie může pomoci lidem s hraniční poruchou osobnosti v interakcích s okolím, s jasnějším vyjadřováním myšlenek a emocí.1 Přínosná může být psychoterapie i pro pečovatele a rodinné příslušníky, aby se naučili lépe pečovat o osoby s hraniční poruchou osobnosti.1 V současné době neexistuje léčba, avšak jedna studie zjistila, že po 10 letech dojde u poloviny postižených ke spontánní úzdravě, jsou schopni pracovat a udržovat osobní vztahy.6

  1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
  4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].
  5. Bailey RC, Grenyer BFS. Burden and support needs of carers of persons with borderline personality disorder: a systematic review. Harv Rev Psychiatry. 2013;21(5):248–258.
  6. Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB, Fitzmaurice G. Time to attainment of recovery from borderline personality disorder and stability of recovery: a 10-year prospective follow-up study. Am J Psychiatry. 2010;167(6):663–667. 

1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].

více z lundbecku

Přístup ke zdraví mozku

Věnujeme se zlepšování přístupu ke zdraví mozku v souladu se základním právem Světové zdravotnické organizace na zdraví.

Náš výzkum

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Lundbeck je globální farmaceutická firma, která se specializuje na inovativní léčbu mozku.