Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Hraniční porucha osobnosti

Porozumění hraniční poruše osobnosti

Hraniční porucha osobnosti je spojena s nestabilní náladou a chováním, což může výrazně narušovat každodenní život.

Hraniční porucha osobnosti - přehled

Hraniční porucha osobnosti je typem poruchy osobnosti, při které postižený zažívá období napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením.1 Může dojít ke značné impulzivitě a narušení vztahů s přáteli i rodinou, narušena je schopnost zvládat každodenní život.1,2

 

Hraniční porucha osobnosti je závažný stav, spojený se sebepoškozovaním a pokusy o sebevraždu.2 Každý desátý postižený zakončí svůj život sebevraždou.2

Fakta o hraniční poruše osobnosti

Hraniční porucha osobnosti je poruchou, při které lidé zažívají období napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením. 1

Každý desátý postižený hraniční poruchou osobnosti zakončí svůj život sebevraždou.2

Příznaky hraniční poruchy osobnosti

Lidé s hraniční poruchou osobnosti jsou velmi citliví na změny v okolí, mohou na ně reagovat velmi prudce a neadekvátně. Mohou se například obávat, že někdo blízký je začne opomíjet.2 Když se někdo opozdí, byť o několik minut, zahrnou ho nevraživostí a zlobou.1,2 To vše odráží extrémní vidění světa, kdy jsou všechny věci a všichni lidé, včetně dotyčné osoby s hraniční poruchou osobnosti, viděni v jen dobrém nebo ve zlém světle.1,2

 

Osoba s hraniční poruchou osobnosti je často nejistá v sebehodnocení, náhle mění své životní cíle a názory na svou kariéru, hodnoty a přátele.2 Často jednají impulzivně a podnikají nebezpečné aktivity, podlehnou nákupní horečce, bezohledně řídí vozidlo a užívají návykové látky.2 Mohou pocítit intenzivní a neadekvátní vztek, pocit prázdnoty, časté je sebepoškozování. Mívají deprese a úzkosti1,2

Fakta o hraniční poruše osobnosti

Odhady podílu lidí s hraniční poruchou osobnosti se pohybují od méně než 1% do přibližně 6%. 2-4

Hraniční porucha osobnosti postihuje zhruba stejný počet mužů a žen, ale zdá se, že ženy jsou postiženy silněji.3

Epidemiologie a zátěž

Odhad počtu lidí s hraniční poruchou osobnosti se pohybuje od méně než 1 % až po zhruba 6 % celkové populace.2-4 Postihuje rovnoměrně muže i ženy, patrně však více zneschopňuje ženy.3

 

Porucha osobnosti se obvykle začíná projevovat v období dospívání.4 Nejvíce problémů a újmy nemoc přináší u mladých dospělých, pak má s přibývajícím věkem tendenci ke zlepšení.2 Příznaky mohou přetrvávat po celý život, avšak s dosažením věku 30-40 let mají obvykle lidé s hraniční poruchou osobnosti stabilní práci a domov.2

 

Lidé s hraniční poruchou osobnosti mají narušené emoční prožívaní a funkční schopnosti, což vytváří zátěž pro jejich rodiny.5 Změny nálady jsou zdrojem stresu pro postižené osoby i pro jejich blízké, u nichž v krajním případě může dojít též k narušení duševního zdraví.1,5

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat hraniční poruchu osobnosti, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře.

Diagnóza a péče

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat hraniční poruchu osobnosti, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře. Hraniční porucha osobnosti se diagnostikuje na základě rozhovoru a diskuse pacienta ohledně jeho příznaků a anamnestických údajů se zdravotnickým specialistou.1

 

Psychoterapie může pomoci lidem s hraniční poruchou osobnosti v interakcích s okolím, s jasnějším vyjadřováním myšlenek a emocí.1 Přínosná může být psychoterapie i pro pečovatele a rodinné příslušníky, aby se naučili lépe pečovat o osoby s hraniční poruchou osobnosti.1 V současné době neexistuje léčba, avšak jedna studie zjistila, že po 10 letech dojde u poloviny postižených ke spontánní úzdravě, jsou schopni pracovat a udržovat osobní vztahy.6

  1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
  4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].
  5. Bailey RC, Grenyer BFS. Burden and support needs of carers of persons with borderline personality disorder: a systematic review. Harv Rev Psychiatry. 2013;21(5):248–258.
  6. Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB, Fitzmaurice G. Time to attainment of recovery from borderline personality disorder and stability of recovery: a 10-year prospective follow-up study. Am J Psychiatry. 2010;167(6):663–667. 

1. National Institute of Mental Health. Borderline personality disorder. NIH publication number QF 17-4928. Available from: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/borderline-personality-disorder/index.shtml [accessed 30 September 2019].
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
3. Grant BF, Chou SP, Goldstein RB, Huang B, Stinson FS, Saha TD, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(4):533–545.
4. National Institute for Health and Clinical Excellence. Borderline personality disorder: recognition and management. 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg78/resources/borderline-personality-disorder-recognition-and-management-pdf-975635141317 [accessed 30 September 2019].

více z lundbecku

Přístup ke zdraví mozku

Věnujeme se zlepšování přístupu ke zdraví mozku v souladu se základním právem Světové zdravotnické organizace na zdraví.

Náš výzkum

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Lundbeck je globální farmaceutická firma, která se specializuje na inovativní léčbu mozku.