Náš závazek

Samotná tableta nestačí

Léčba onemocnění mozku se neustále rozvíjí. Společně s globálním pokrokem tak rostou i naše požadavky na ni. Vedle vývoje nových a vylepšených léků usilujeme dnes současně o komplexní přístup k pacientům, o podporu jejich rodin. Naším cílem je vytvořit příznivé sociální prostředí s porozuměním pro osoby s onemocněním mozku.  

Není pro nás důležité jen to, co dodáváme, ale také jak to děláme. Usilujeme o udržitelnost a zachování hodnot. Staráme se o lidi, ale také o životní prostředí. Jednáme vždy s respektem k ostatním, k jejich zkušenostem i perspektivám. 

Smyslem naší práce je pomoc lidem s onemocněním mozku

Máme vážné důvody pro neúnavnou práci na léčbě onemocnění mozku:

 

  • Zdravotní stav mozku ovlivňuje téměř 3 miliardy lidí na celém světě.1
  • Více než 70 % osob s onemocněním mozku se setkává s diskriminací.2
  • Lidé se s nemocí mozku se dožívají v průměru o 10-20 let nižšího věku proti zdravé populaci.3
  • Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje, že globální ekonomická ztráta produktivity dosahuje roční výše 1 bilionu amerických dolarů jen vlivem onemocnění depresí a úzkostí.4

Usilujeme o všestrannou léčbu nemocných.

Usilujeme o setrvalý vědecký pokrok ve prospěch pacientů.

Usilujeme o pokrok založený na ověřených datech a na podpoře pacientů s chronickým onemocněním.

Usilujeme o odstranění stigmatu, obav i lhostejnosti, které ještě stále provázejí
onemocnění mozku.

Usilujeme o zpřístupnění léků nejzranitelnějším skupinám. Jednáme odpovědně vůči životnímu prostředí, jednáme s respektem a jednáme transparentně.

Nemocní s depresí si nemohou pomoci sami, potřebují pomoc.5 Xue Bing, pacient s depresí

Péče o zdraví mozku

Zdravotničtí pracovníci

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je středobodem naší práce. Vlastníme dvě moderně vybavená výzkumná centra v Dánsku a v USA. Založili jsme vlastní nezávislou výzkumnou základnu, ale spolupracujeme též se strategickými partnery na celém světě.

Podpora komunit

Navzdory určitému zlepšení je diskriminace osob s onemocněním mozku stále vážným a všudypřítomným sociálním problémem. Stigma se objevuje na mnoha úrovních, osobních i profesních. Bereme vážně svou pozici specialisty a využíváme možnosti zvýšit povědomí, narušit ustálený stav, otevřít příležitosti pro pacienty, aby se mohli více zapojit ve svých komunitách a sítích. Aktivně sponzorujeme aktivity mezinárodních podpůrných organizací. Účastníme se akcí na zvýšení povědomí o nemocech, odstraňování stigmatu a propagace duševního zdraví.

Pro pacienty a s pacienty

Stanovení diagnózy onemocnění mozku s sebou přináší mnoho bolestných zážitků. Snažíme se porozumět potřebám pacientů a nabídnout vhodné publikace či další aktivity. Společně s různými pacientskými a podpůrnými organizacemi dokážeme šířit potřebné informace účinněji, než by dokázaly jednotlivé skupiny samostatně.

Rodina

Abychom podpořili rodiny, blízké osoby a pečovatele, spolupracujeme s poskytovateli péče a pacientskými organizacemi na generačních kampaních a na zvýšení povědomí o komplexním přístupu k nemocem.

Pro společnost

Výzkum a vývoj léčby jsou oblasti, v nichž chceme přispět nejvíce. Naší snahou je zvýšit naději na uzdravení těm nejzranitelnějším. V zájmu tohoto úsilí vytváříme strategická partnerství a spolupracujeme s předními odborníky.

 

Věda a inovace nám umožňují podporovat průlomové objevy v neurovědě. Ale hrají klíčovou roli i v tom, jaká opatření na ochranu klimatu naše společnost zavádí. Patříme k nejlepším v realizaci opatření pro ochraně klimatu. V oblasti
snižování emisí si klademe ty nejvyšší cíle.  Ve všem, co děláme a co vytváříme, setrvale snižujeme svou uhlíkovou stopu, zvyšujeme opakované použití a recyklaci.

 

 

Důvěra je pro nás klíčová. Pro nás, jako firmu, ale také pro celé odvětví. Jako obchodní partner prosazujeme ve farmaceutickém průmyslu vzájemný respekt a spolupráci. Jsme zodpovědní a ve všem, co děláme usilujeme o sebereflexi a
neustálé zlepšování.

Naše zodpovědnost

Za svůj nejdůležitější přínos pro společnost považujeme zmírňování globální zátěže milionů lidí žijících s onemocněním mozku. Jsme jednou z mála společností na světě, která se zaměřuje výhradně na tuto oblast. Již více než 70 let
posunujeme hranice znalostí v oblasti neurověd. Přestože výzkum mozku a jeho onemocnění je stále nákladnější, trvá delší dobu a neúspěchy jsou v něm častější než v mnoha jiných oblastech medicíny, neopouštíme oblast psychiatrie a neurologie. Naopak je považujeme za nezbytné zvýšit své úsilí, protože onemocnění mozku přibývá. Setrvale a dlouhodobě usilujeme o komplexní přístup k léčbě a pracujeme na získávání specializovaných odborných znalostí.

 

Jsme přesvědčeni, že je možné zvýšit kvalitu života osob s onemocněním mozku. To je pro všechny, kdo pracují ve společnosti Lundbeck, tím nejvyšším cílem.

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
  2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
  6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Více z Lundbecku

Péče o zdraví mozku

Co pro nás v Lundbecku znamená zdraví mozku.

Náš výzkum

Léčivé přípravky z našeho vývoje patří ke světově nejpoužívanějším

Příběhy

Opravdové příběhy pacientů, jejich pečovatelů, našich zaměstnanců a vědeckých pracovníků.