Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Náš závazek

Samotná tableta nestačí

S globálním pokrokem je požadován komplexní přístup pro osoby s onemocněním mozku. Kromě vývoje nových a vylepšených farmak usilujeme navíc o odlišný přístup k pacientům způsobem zvýšené podpory postižených rodin a vytvořením příznivého sociálního prostředí pro porozumění osobám s nemocemi mozku.

Stejně důležité pro to, co dodáváme, je i to, jak to dodáváme. Náš přístup napříč hodnotovým řetězcem zahrnuje udržitelné obchodní praktiky. Staráme se o lidi, životní prostředí a společnost a děláme to s plným respektem k různým perspektivám a zkušenostem toho druhého.

Jsme zavázáni poskytovat lidem žijícím s onemocněním mozku výsledky naší práce

Pracujeme neúnavně na obnovování zdraví při onemocnění mozku z mnoha důvodů:

 

  • Zdravotní stav mozku ovlivňuje téměř 3 miliardy lidí na celém světě.1
  • Více než 70 % osob s onemocněním mozku se setkává s diskriminací.2
  • Lidé se s nemocí mozku se dožívají v průměru o 10-20 let nižšího věku proti zdravé populaci.3
  • Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje, že globální ekonomická ztráta produktivity dosahuje roční výše 1 bilionu amerických dolarů jen vlivem onemocnění depresí a úzkostí.4

Naším závazkem je posílit pacienty tím, že jim dáme nástroje a zdroje, které potřebují k pochopení a zvládnutí své nemoci.

 

Naším závazkem je setrvalé posouvání současného stavu vědy ke skutečnému prospěchu pacientů.

 

Naším závazkem je přinášet postiženým rodinám ověřené údaje a viditelnou podporu v jejich snaze zvládat chronická onemocnění.

 

Naším závazkem je odstranění stigmatu, obav a mlčení, které zahalují oblast onemocnění mozku.

 

Naším závazkem ke společnosti je zlepšit přístup k lékům pro nejzranitelnější skupiny, jednat odpovědně vůči životnímu prostředí a chovat se ve všem, co děláme, s respektem a bezúhonností.

Nemocní s depresí si nemohou pomoci sami, potřebují pomoc.5 Xue Bing, pacient postižený depresí

Péče o zdraví mozku

Zdravotničtí pracovníci

Výzkum a vývoj (R&D) nových a vylepšených léčiv je středobodem naší práce. Vlastníme dvě moderně vybavená výzkumná centra v Dánsku a v USA. Založili jsme vlastní nezávislou výzkumnou základnu, ale spolupracujeme též se strategickými partnery na celém světě.

Podpora komunit

Navzdory určitému zlepšení je diskriminace osob s onemocněním mozku stále vážným a všudypřítomným sociálním problémem. Stigma se objevuje na mnoha úrovních, osobních i profesních. Bereme vážně svou pozici specialisty a využíváme možnosti zvýšit povědomí, narušit ustálený stav, otevřít příležitosti pro pacienty, aby se mohli více zapojit ve svých komunitách a sítích. Aktivně sponzorujeme aktivity mezinárodních podpůrných organizací. Účastníme se akcí na zvýšení povědomí o nemocech, odstraňování stigmatu a propagace duševního zdraví.

Pro pacienty a s pacienty

Stanovení diagnózy onemocnění mozku s sebou přináší mnoho bolestných zážitků. Máme v úmyslu vyslyšet potřeby pacientů a nabídnout publikace, různé akce a činnosti. Společně s různými pacientskými a podpůrnými organizacemi dokážeme šířit potřebné informace účinněji, než by dokázali jednotlivé skupiny samostatně.

Rodina

Abychom podpořili rodiny, blízké osoby a pečovatele spolupracujeme s poskytovateli péče a pacientskými organizacemi na generačních kampaních a na zvýšení povědomí v rámci komplexního přístupu k nemocem.

Pro společnost

Výzkum a vývoj léčby je naším největším přínosem pro společnost. Naší snahou je zlepšit přístup ke zdraví mozku pro ty nejzranitelnější. Naším cílem je urychlit naše úsilí prostřednictvím strategických partnerství a spolupráce s předními odborníky.

Věda a inovace nám umožňují podporovat průlomové objevy v neurovědě. Ale také hrají klíčovou roli v tom, že nám jako společnosti pomáhají upřednostňovat opatření v oblasti klimatu. Jsme lídrem v oblasti opatření při ochraně klimatu a  při všem, co děláme, máme ty nejambicióznější cíle vedoucí ke snižování emisí.  V celém našem hodnotovém řetězci pokračujeme ve snižování naší uhlíkové stopy, zvyšujeme oběžnost a zvyšujeme recyklaci.

 

Důvěra je zásadní. Nám i našemu odvětví. A jako obchodní partner prosazujeme integritu ve farmaceutickém průmyslu. Přijímáme obezřetná opatření, abychom zůstali zodpovědní.

Naše zodpovědnost

V Lundbecku je naším nejdůležitějším přínosem pro společnost zmírnění globální zátěže milionů lidí žijících s onemocněním mozku. A jsme jednou z mála společností na světě, která se zaměřuje výhradně na tuto nesplněnou potřebu.Již více než 70 let posunujeme hranice znalostí v oblasti neurověd. Přestože výzkum mozku a jeho onemocnění je stále dražší, trvá delší dobu a neúspěchy jsou častější než v mnoha jiných oblastech medicíny, neopouštíme oblast psychiatrie a neurologie. Naopak je potřeba zvýšit naše úsilí, protože onemocnění mozku jsou na strmém vzestupu. Jako jedna z mála globálních farmaceutických společností se soustředíme na onemocnění mozku. Vykazujeme setrvalou snahu získávat specializované znalosti a přistupovat k léčbě uceleně.


Jsme přesvědčeni, že můžeme pomoci zlepšovat kvalitu života osob postižených onemocněním mozku. S tímto vědomím společnost Lundbeck setrvale naplňuje svůj úmysl.

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
  2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
  6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Více z Lundbecku

Navracení zdraví mozku

Co pro nás v Lundbecku znamená zdraví mozku.

Náš výzkum

Léčebné přípravky, které vyvíjeme jsou jedny ze světově nejpoužívanějších přípravků.

Příběhy

Opravdové příběhy pacientů, jejich pečovatelů, našich zaměstnanců a vědeckých pracovníků.