Transparentní spolupráce

Spolupráce se zdravotnickými pracovníky a pacienty

Jsme odhodláni k transparentnosti. Proto sdělujeme, jakým způsobem provádíme podporu jednotlivých zdravotnických pracovníků, pacientů a jejich organizací. Spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky a organizacemi pacientů na dodávání nových možností léčby v rámci mozkových onemocnění. Naše interakce jsou dobře regulovány.

Síla spolupráce

Na vývoji a poskytování inovativní léčby onemocnění mozku pracujeme s řadou plátců zdravotní péče. Patří mezi ně zdravotníci, pacienti a jejich příslušné organizace. Spolupracujeme na výzkumu, klinickém vývoji, výměně vědeckých informací, na marketingových a prodejních aktivitách.

 

Tyto interakce jsou dobře regulovány vnitrostátními právními předpisy a předpisy průmyslových sdružení, které integrujeme do našich pracovních procesů, školení a vedení.

 

 

Jsme  odhodláni k transparentnosti a naše zveřejněné informace se řídí platnými zákony nebo nařízeními průmyslových sdružení, do kterých jsme vstoupili. Jednou z nich je Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

 

Transfery hodnot a platby zdravotnickým profesionálům a pacientským organizacím

Zde najdete přehled interakcí společnosti Lundbeck se zdravotnickými pracovníky a související převody hodnot:

Methodological note

EFPIA Disclosure Code Self-Certification

Zveřejňující země

Agregovaná zveřejnění

Společnost Lundbeck zveřejňuje platby a další převody hodnoty pro HCP a HCO celkem, pokud HCP nebo HCO využili svého zákonného práva k odmítnutí souhlasu s individuálním zveřejněním v souladu s Kodexem zveřejnění EFPIA. Data pokrývají pobočky společnosti Lundbeck, které ke zveřejnění používají firemní web společnosti Lundbeck. 

Agregovaná údaje EFPIA zveřejněné na této stránce obsahují data z následujících zemí dle struktury a specifikace EFPIA:

  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCPs Registration fees Travel & Accomodation Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCPs 0 4 (3%) 0 0
Amount and % related to non-disclosed HCPs €0 €329 (1%) €0 €0

All Bulgarian HCOs have consented to disclosure.

  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCPs Registration fees Travel & Accomodation Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCPs 0 0 12 (15%) 0
Amount and % related to non-disclosed HCPs €0 €0 €4,035.05 (13%) €0

All Croatian HCOs have consented to disclosure.

All Estonian HCPs have consented to disclosure.

All Estonian HCOs have consented to disclosure.

  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCPs Registration fees Travel & Accomodation Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCPs 223 (67%) 108 (71%) 0 0
Amount and % related to non-disclosed HCPs €39,900 (76%) €50,248 (78%) €0 €0
  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCOs Donations & Grants
Sponsorship of HCO Registration fees Travel & Accomm. Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCOs 0 5 (100%) 0 0 7 (78%) 0
Amount and % related to non-disclosed HCOs €0 €5,134 (100%) €0 €0 €40,090 (88%)  €0

All Latvian HCPs have consented to disclosure.

All Latvian HCOs have consented to disclosure.

  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCPs Registration fees Travel & Accomodation Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCPs 1 (6%) 4 (11%) 0 0
Amount and % related to non-disclosed HCPs €715 (5%) €2,538 (3%) €0 €0

All Lithuania HCOs have consented to disclosure.

  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCPs Registration fees Travel & Accomodation Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCPs 7 (58%) 0 7 (20%) 10 (33%)
Amount and % related to non-disclosed HCPs €3,459 (65%) €0 €1,210 (9%)  €16,147 (53%)
  Event Sponsorships Consultancies (Fee for Service)
Aggregate HCOs Donations & Grants
Sponsorship of HCO Registration fees Travel & Accomm. Fees Related expenses
Number and % of non-disclosed HCOs 2 (100%) 0 0 0 0 0
Amount and % related to non-disclosed HCOs €30,641 (100%) €0 €0 €0 €0 €0

Zveřejnění pro výzkum a vývoj

Lundbeck provádí výzkumné činnosti a provádí klinické studie po celém světě. Klinické studie jsou prováděny v souladu s mezinárodními pokyny a prováděny HCP a HCO. Naše platby a další převody hodnoty související s předklinickými, klinickými a neintervenčními studiemi jsou zveřejňovány agregovaně.

 
  R&D payments to HCPs & HCOs
Country 2015 2016 2017 2018
Bulgaria €579,823 €319,234 €661,840 €1,349,624
Croatia 95,822 HRK 303,693 HRK €24,431 €295
Estonia - - €492,586 €235,171
Hungary €8,507 €30,128 €107,946 €52,271
Latvia See country overview €83,105 €199,889 €164,272
Lithuania €403,371 €229,952 €77,033 -
Ukraine €896,803 €359,207 €99,857 €452,015

Částky pokrývají platby a další převody hodnoty na HCP a HCO související s předklinickými, klinickými a neintervenčními studiemi v zemích, kde dceřiná společnost Lundbecku používá ke zveřejnění firemní web společnosti Lundbeck, v souladu s Kodexem zveřejňování EFPIA.

Údaje z dalších zemí může najít zde Countries that disclose.

více z lundbecku

Zodpovědné obchodování

Sledujeme náš podnikatelský záměr při dodržování daných zásad a našeho Etického kodexu

Náš výzkum

Výzkum nových a vylepšených léčiv je podstatou toho, co děláme.

Pacienti

Nahlížíme na paciety jako na lidské bytosti a zavázali jsme se podporovat osoby skryté za nemocí.