Rozmanitost a inkluze

5300 zaměstnanců tak rozmanitých,  jako pacienti, kterým pomáháme

Abychom zajistili, že budeme odrážet rozmanitost našich pacientů a jejich potřeb, zaměřujeme se na vytváření kontextu, kultury a systémů, kde všichni zaměstnanci společnosti Lundbeck - bez ohledu na to, kdo a kde jsou - mohou být jejich autentickým já a podávat své nejlepší výkony.

Společnost Lundbeck měla vždy rozmanitost jako součást své DNA. V naší více než 100leté historii se sešla řada lidí, produktů a partnerů, aby dosáhli pokroku u pacientů, kterým pomáháme. Ale rok 2022 od nás vyžaduje více, a tak jsme se do budoucna pustili do práce na vybudování ještě inkluzivnější organizace. Důkladně jsme se podívali dovnitř do svých dat a víme, kam se potřebujeme zaměřit.

 

Věříme, že pokud vybudujeme inkluzivní organizaci, bude následovat rozmanitost.

Jednoduše řečeno, rozmanitost je mix. Díky začlenění je mix funkční. Rovnost zajišťuje, abychom byli v tomto procesu spravedliví a nestranní.

Na rozmanitosti záleží a začleňování vytváří výkonné organizace.

Abychom zajistili, že budeme odrážet rozmanitost našich pacientů a jejich potřeb, zaměřujeme se na vytváření kontextu, kultury a systémů, kde všichni zaměstnanci společnosti Lundbeck - bez ohledu na to, kdo a kde jsou - mohou být jejich autentickým já a podávat nejlepší výkony. V praxi to znamená, že jednotlivci se cítí zmocněni ne navzdory rozdílům, ale kvůli nim.

 

 

Víme, že lidé jsou někdy zaškatulkováni - některé z těchto škatulek jsme si vybrali sami a některé jsou pro nás vybrány. Z tohoto důvodu společnost Lundbeck zaujímá systematický obchodní přístup k R&I, který tyto škatulky zkoumá a rozbíjí. Naše odvážná akce v oblasti začlenění zahrnuje ambiciózní dvouletý plán, který umožňuje rovnost příležitostí prostřednictvím spravedlnosti a transparentnosti, podporuje otevřenost, řeší předpojatost a diskriminaci a podporuje příslušnost prostřednictvím naší jedinečné kultury Lundbeck. Od nejvyšších úrovní společnosti Lundbeck až po dílnu pracujeme na zajištění toho, aby R&I byla integrovaná do praxe a myšlení.

Dělat lepší obchod

Dnes znamená „dělat lepší obchod“ zmocnit všechny členy týmu respektováním a oceňováním toho, co nás odlišuje bez ohledu na věk, pohlaví, schopnosti, sexualitu, etnickou příslušnost, náboženství, rodičovský stav, status vedení, místo práce atd.

 

Neustále se snažíme rozvíjet naši Lundbeckovu kulturu. R&I nám umožňuje vyrovnat se s rozdíly, které rozšiřují inovace a posilují rozhodování, a proto jsme zavázáni k vytváření (ještě více) inkluzivní kultury, z níž budou mít prospěch všichni a za kterou máme všichni společnou odpovědnost. Jsme teprve na začátku této cesty a doufáme, že se k nám přidáte.

Více z Lundbecku

Zodpovědné obchodování

Sledujeme náš podnikatelský záměr při
dodržování daných zásad a našeho Etického kodexu.

Kariéra

Udělejte další krok vaší kariéri ve společnosti Lundbeck.

Toto je  Lundbeck

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku.