Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Rozmanitost a inkluze

5600 zaměstnanců tak rozmanitých,  jako pacienti, kterým pomáháme

Abychom zajistili, že budeme odrážet rozmanitost našich pacientů a jejich potřeb, zaměřujeme se na vytváření kontextu, kultury a systémů, kde všichni zaměstnanci společnosti Lundbeck - bez ohledu na to, kdo a kde jsou - mohou být jejich autentickým já a podávat své nejlepší výkony.

Společnost Lundbeck měla vždy rozmanitost jako součást své DNA. V naší více než 100leté historii se sešla řada lidí, produktů a partnerů, aby dosáhli pokroku u pacientů, kterým pomáháme. Ale rok 2021 od nás vyžaduje více, a tak jsme se do budoucna pustili do práce na vybudování ještě inkluzivnější organizace. Důkladně jsme se podívali dovnitř do svých dat a víme, kam se potřebujeme zaměřit.

 

Věříme, že pokud vybudujeme inkluzivní organizaci, bude následovat rozmanitost.

Jednoduše řečeno, rozmanitost je mix. Díky začlenění je mix funkční. Rovnost zajišťuje, abychom byli v tomto procesu spravedliví a nestranní.

Na rozmanitosti záleží a začleňování vytváří výkonné organizace.

Abychom zajistili, že budeme odrážet rozmanitost našich pacientů a jejich potřeb, zaměřujeme se na vytváření kontextu, kultury a systémů, kde všichni zaměstnanci společnosti Lundbeck - bez ohledu na to, kdo a kde jsou - mohou být jejich autentickým já a podávat nejlepší výkony. V praxi to znamená, že jednotlivci se cítí zmocněni ne navzdory rozdílům, ale kvůli nim.

 

 

Víme, že lidé jsou někdy zaškatulkováni - některé z těchto škatulek jsme si vybrali sami a některé jsou pro nás vybrány. Z tohoto důvodu společnost Lundbeck zaujímá systematický obchodní přístup k R&I, který tyto škatulky zkoumá a rozbíjí. Naše odvážná akce v oblasti začlenění zahrnuje ambiciózní dvouletý plán, který umožňuje rovnost příležitostí prostřednictvím spravedlnosti a transparentnosti, podporuje otevřenost, řeší předpojatost a diskriminaci a podporuje příslušnost prostřednictvím naší jedinečné kultury Lundbeck. Od nejvyšších úrovní společnosti Lundbeck až po dílnu pracujeme na zajištění toho, aby R&I byla integrovaná do praxe a myšlení.

"Vyhráváme společně. Lundbeck je místo, kde rostete a prospíváte - osobně i odborně. Přijímáme jedinečnost jednotlivců s vědomím, že jsme silnější, když je ve hře každý mozek." Deborah dunsire, CEO

Dělat lepší obchod

Dnes znamená „dělat lepší obchod“ zmocnit všechny členy týmu respektováním a oceňováním toho, co nás odlišuje bez ohledu na věk, pohlaví, schopnosti, sexualitu, etnickou příslušnost, náboženství, rodičovský stav, status vedení, místo práce atd.

 

Neustále se snažíme rozvíjet naši Lundbeckovu kulturu. R&I nám umožňuje vyrovnat se s rozdíly, které rozšiřují inovace a posilují rozhodování, a proto jsme zavázáni k vytváření (ještě více) inkluzivní kultury, z níž budou mít prospěch všichni a za kterou máme všichni společnou odpovědnost. Jsme teprve na začátku této cesty a doufáme, že se k nám přidáte.

Více z Lundbecku

Zodpovědné obchodování

Sledujeme náš podnikatelský záměr při
dodržování daných zásad a našeho Etického kodexu.

Kariéra

Udělejte další krok vaší kariéri ve společnosti Lundbeck.

Toto je  Lundbeck

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku.