Schizofrenie

Porozumění schizofrenii

Schizofrenie je psychotické onemocnění, často dlouhodobé, které může vést k významným změnám ve vnímání skutečnosti.

SCHIZOFRENIE přehled

Schizofrenie je způsobena nerovnováhou chemických látek, které usnadňují komunikaci mezi neurony v mozku. Nerovnováha vede k vnímání nereálných podnětů (zrakové a sluchové vjemy, myšlenky). Okolnosti, které k tomuto stavu vedou, nejsou zcela objasněny.

Schizofrenie je častým a závažným duševním onemocněním, které si s sebou nese stigma a je nesprávně chápáno. Lidé trpící schizofrenií mají narušené myšlení, emoce i chování, mají potíže se správným posouzením reality.1 Vše má velký dopad na život postiženého jedince a jeho rodinu.

Fakta o Schizofrenii

Schizofrenie je  jednou z oblastí zájmu firmy Lundbeck. Je to chronická, vážná a zneschopňující psychiatrická porucha. Je charakterizovaná pozměněným myšlením, vnímáním, slovním projevem, chováním, vnímáním sebe samotného a emočními
změnami. Obvykle se projeví slyšení hlasů a bludy.1 Schizofrenie se
vyskytuje rovnoměrně u mužů i žen, u mužů se pozoruje trend ke vzplanutí v mladším věku.

Organizace WHO odhaduje, že schizofrenií trpí 20 milionů lidí, je jednou z 10 nemocí, které jsou příčinou největší disability celosvětově.1,2

Příznaky

Schizofrenie je charakterizována epizodami psychózy (ztrátou povědomí o realitě) a v mezidobí oploštěním emocí a stažeností.

Příznaky schizofrenie se dělí do skupin – pozitivní a negativní příznaky, kognitivní, afektivní a motorické příznaky.

  • Pozitivní příznaky – objevují se během psychotických epizod, zahrnují poruchy myšlení, bludy (falešná přesvědčení, často spojená s paranoiou) a halucinace, zvláště slyšení hlasů.1 Tyto příznaky jsou často doprovázeny úzkostí, depresí a nadměrnou činorodostí, neustálým pohybem a neklidem.1
  • Negativní příznaky – epizody vyznačující se stažením. Zahrnují oploštěné emoce, nesouvislý slovní projev, sníženou schopnost plánovat, problém zahájit činnost a setrvat u ní, snížené prožívání radosti a zájmu. Negativní symptomy jsou obvykle příčinou narušených sociálních interakcí a běžných činností.1

 

Fakta o schizofrenii

Schizofrenie patří celosvětově mezi finančně nejnáročnější nemoci.4,5

Schizofrenie se vyznačuje pozitivními symptomy, halucinacemi a bludy; negativními symptomy, oploštěním emocí a sociální stažeností.

Epidemiologie a zátěž

Organizace WHO odhaduje, že schizofrenií trpí 20 milionů lidí, je jednou z 20 nemocí, které jsou příčinou největšího postižení  a stigmatizace.2,3 Schizofrenie postihuje lidi bez ohledu na rasu, kulturní zázemí a sociální vrstvu. Obvykle začíná v rané dospělosti (ve věku 20 let)3 ,  ale může se objevit v jakémkoliv věku.

 

Schizofrenie se vyskytuje rovnoměrně u mužů i žen, u mužů se pozoruje trend ke vzplanutí v mladším věku.4,5 Šanci, že se schizofrenie objeví někdy v průběhu života, má jeden člověk ze 100.4

 

Schizofrenie patří mezi finančně nejnáročnější onemocnění celosvětově, společně s dalšími psychotickými onemocněními spotřebuje 1,5 % celkových nákladů na zdravotní péči ve Velké Británii, 2 % v Nizozemí a Francii, 2,5 % v USA.6,7

Fakta o schizofrenii

Schizofrenie postihuje lidi bez ohledu na kulturní zázemí a sociální třídu. Obvykle začíná v rané dospělosti ve věku kolem 20 let, avšak může se objevit v jakémkoli věku.6

Riziko, že se u někoho rozvine schizofrenie v průběhu života, je přibližně 1%.6

"Lidé, kteří  se obávají, že oni sami nebo jejich blízcí mají příznaky schizofrenie,  by měli vyhledat pomoc a radu svého lékaře."

Diagnoza a péče

Schizofrenie se diagnostikuje na základě rozhovoru a diskuse lékaře s pacientem i jeho blízkými. Existuje množství posuzovacích stupnic, které odhalí příznaky schizofrenie a jejich závažnost.

Schizofrenie vyžaduje léčbu. Při náležité léčbě se podstatně zmírní příznaky schizofrenie, je možné rozpoznávat rizikové faktory a varovné příznaky hrozícího relapsu. Léčba obvykle sestává z kombinace léků a psychosociální terapie s případnou hospitalizací nutnou pro poskytnutí péče a sledování během psychotických epizod.

 

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
  2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
  4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
  5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

více z lundbecku

Naše historie

Dlouhá historie, na kterou jsme hrdi, přivedla Ludbeck tam, kde je dnes.

Náš výkzum

Léčivé přípravky vyvinuté společností Lundbeck  jsou celosvětově široce předepisovány. 

Udržitelnost

Zmírňujeme obchodní rizika, snižujeme negativní dopady a stavíme se sociálním výzvám.