Neuropatická bolest

Porozumění neuropatické bolesti

Neuropatická bolest je dlouhodobý (chronický typ) bolesti, zapříčiněné postižením nervového systému.

Neuropatická bolest - přehled

Neuropatická bolest vzniká v důsledku postižení nervů, nervových buněk, které přenášejí signály do míchy, mozku a zpět do celého těla.1

 

Je mnoho možných příčin neuropatické bolesti. Na rukách, chodidlech, celých končetinách i celém těle může dojít k poškození nervů úrazem, při operaci, vlivem diabetu, otravou, při infekci nebo nádorovém onemocnění.1,2 Mícha a mozek mohou být narušeny úrazem, cévní mozkovou příhodou, roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou nemocí.1,2

Příznaky Neuropatické bolesti

Neuropatická bolest je popisována jako elektrizující, palčivá (člověk cítí horko nebo chlad) nebo jako pocit šoku.1 Obvykle se pociťuje na kůži nebo těsně pod ní.3 Lidé vnímají mučivou bolest při doteku oblečení s kůží, jako by byli opařeni vařící vodou, jako by chodili na jehlách.1


Dalším příkladem může být fantomová bolest po amputaci, kdy člověk vnímá bolest jakoby vycházející z amputované končetiny. Jiným příkladem je svazující krutá bolest celého těla po úrazu míchy.1

 

Bolest může být setrvalá nebo může kolísat, odeznívat a znovu se objevovat3, a to dokonce i když původní příčina vymizela.1

Fakta o neuropatické bolesti

Neuropatická bolest je dlouhodobý (chronický) typ bolesti, způsobené postižením nervového systému. Je mnoho možných příčin neuropatické bolesti – úraz, poškození při operaci, diabetes, otrava, infekce nebo nádorové onemocnění.1,2

Neuropatická bolest je popisována jako elektrizující, palčivá (člověk cítí horko nebo chlad) nebo jako pocit šoku.7 Obvykle se pociťuje na kůži nebo těsně pod ní.7

7-10%

Celosvětově se odhaduje, že neuropatickou bolestí trpí 7-10 % populace.3,4

17%

lidí v jednom průzkumu popsalo svou chronickou neuropatickou bolest jako „horší než smrt“.8

Epidemiologie a zátěž

Celosvětově se odhaduje, že neuropatickou bolestí trpí 7-10 % populace, mnozí z nich zažívají bolest i více než 5 let.4,5

Ne při každém postižení nervů se vyvine neuropatická bolest, pravděpodobnost se však zvyšuje za určitých okolností.2 Například třetina lidí s časným stadiem nádoru prsu6 a polovina osob s úrazem míchy7 může pocítit neuropatickou bolest. Čtvrtina až polovina nemocných s diabetem má postižení nervů, které může vyústit v neuropatickou bolest.8 Neuropatická bolest bude pravděpodobně v budoucnu častější, se stárnutím populace, zvyšujícím se výskytem diabetu a nádorových onemocnění.2 Neuropatická bolest dále zvyšuje zátěž u již jinak dosti zatěžujících stavů.

V jednom přehledu popsalo 17 % dotázaných, že jejich chronická neuropatická bolest je ‚horší než smrt‘.9 Bolest doprovázejí úzkost, deprese, poruchy spánku, poruchy myšlení, v konečném důsledku je ovlivněna kvalita života.2 Globální průzkum provedený organizací WHO
zjistil, že lidé s chronickou bolestí ztratí 14 dní ročně, kdy se nemohou věnovat své práci ani jiným činnostem.10

Fakta o neuropatické bolesti

·        
Třetina lidí s časným stadiem nádoru prsu a polovina osob s úrazem míchy6 může pocítit neuropatickou bolest.5

·        
Neuropatickou bolest doprovázejí úzkost, deprese, poruchy spánku, poruchy myšlení, je ovlivněna kvalita života. 2

Lidé, kteří se obávají, že oni - nebo jejich blízcí - zažívají příznaky neuropatické bolesti, by měli vyhledat pomoc a radu u svého lékaře.  

Diagnóza a péče

Člověk, který má sám nebo jeho nejbližší podezření, že jeho příznaky by mohly znamenat neuropatickou bolest, by měl vyhledat pomoc a radu lékaře. Neuropatická bolest se diagnostikuje na základě anamnézy, vyšetření a dotazníků o bolesti.2,11 Je důležité správně určit typ bolesti, neboť k různým typům bolesti existuje odlišný způsob léčby.12

Je nezbytné nalézt a léčit příčinu neuropatické bolesti, avšak obvykle není možné napravit poškozené nervy.1,2 Cílem je tedy zvládnout bolest, obvykle náležitou medikací.2

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 4. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 5. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 6. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 7. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 8. Barrett AM, Lucero MA, Le T, Robinson RL, Dworkin RH, Chappell AS. Epidemiology, public health burden, and treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: a review. Pain Med. 2007;8(Suppl 2):S50–S62.
 9. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 10. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 11. Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, Baron R, Bennett DLH, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. Pain. 2016;157(8):1599–1606.
 12. Nalamachu S. An overview of pain management: the clinical efficacy and value of treatment. Am J Manag Care. 2013;19(14 Suppl):S261–S266.

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 4. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 5. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 6. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 7. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 8. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

více z lundbecku

Porozumění zdraví mozku

Cesta ke zdraví mozku začíná porozumění nemocem v něm. 

Toto je  Lundbeck

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku.

Udržitelnost

Lundbeck je zavázán k udržitelnosti prostřednictvím své silné strategie.