Hodnotový řetězec

Od nápadu k pacientovi

Vývoj inovativních a bezpečných léčiv je komplexní záležitostí. Zabere přibližně 10-15 let času, než léčivo projde vývojovým řetězcem od formulace nápadu až ke schválenému přípravku dostupnému pacientům.

Výzkum

V rámci výzkumu stanovíme nové cíle u dané nemoci, zjistíme a ověříme mechanismus účinku u nových, bezpečných potenciálních léčiv. Objevování nových léčiv předpokládá hluboký vhled do podstaty nemoci a na nenaplněné požadavky pacientů kladené na léčbu.

Vývoj léčiva

Provádíme klinické studie v globálním měřítku k získání podkladů při vývoji potenciálního léčiva. Zapojujeme zdravotnické specialisty do diskuse, jak lépe porozumět výsledkům studií. Pracujeme na vývoji bezpečných, spolehlivých a racionálních výrobních postupů. V prvé řadě dbáme na práva, bezpečnost a pohodu účastníků studií. 

 

Provádíme setrvalé sledování a vyhodnocování bezpečnosti, kvality a účinnosti našich přípravků. Průběžně informujeme příslušné úřady o naší činnosti a nálezech. Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků zdravotníky i pacienty jsou pro nás důležitá, umožňují nám neustále vyhodnocovat přínos a riziko léčby našimi přípravky, případně též provádět náležitá opatření.

Výroba

Proces výroby se skládá ze tří hlavních částí: Chemická výroba, při které se vyrobí léčivé látky. Výroba léčivých přípravků, při které se léčivé látky zapracují do lékových forem a vznikne léčivý přípravek. Balení přípravků, při kterém dostanou léčivé přípravky svou konečnou formu, jsou opatřeny vnitřním a vnějším obalem. Snažíme se vytvořit co možná nejlepší výrobní řetězec. Průběžně zlepšujeme spolehlivost a kvalitu při zachování rozumných nákladů. Každým rokem odesíláme 100 milionů hotových přípravků distributorům, do velkoobchodů a nemocnic za úzké spolupráce s našim pobočkami na celém světě.

Marketing

Naše přípravky jsou registrovány ve více než 100 zemích celého světa. Vytváříme a provádíme vědecké i propagační akce k edukaci zdravotnických pracovníků o bezpečném a účinném použití našich přípravků. Zapojujeme tvůrce rozhodnutí do činností, které jim pomáhají upřednostňovat psychiatrické a neurologické poruchy. Argumentujeme společenskou hodnotou našich produktů na základě důkladných hodnocení.

Prodej

V oblasti prodeje informujeme a vzděláváme klíčové plátce zdravotní péče, kteří jsou zodpovědní za řízení léčby prostřednictvím léků na předpis. Máme obchodní zástupce ve více než 50 zemích. Cílem našich aktivit vůči zdravotnickým pracovníkům je zajistit správné porozumění našim přípravkům a jejich používání. Zapojujeme také odborníky a přední specialisty jako řečníky pro vzdělávací akce, kde se vyměňují informace s cílem posílit péči o pacienty.

 

Vývoj našich léků často pokračuje i za počáteční marketingové schválení. Na základě našich znalostí se často snažíme zkoumat molekuly v řadě dalších indikací, kde se domníváme, že mají potenciální účinek. Věnujeme významný čas a prostředky, abychom zajistili, že naše léky budeme vyvíjet v plné míře jejich léčebného potenciálu.

Více z lundbecku

Naše historie

Seznamte se s více než stoletou historií naší společnosti

Toto je Lundbeck

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku. 

Udržitelnost

Společnost Lundbeck zůstává zavázána k udržitelnosti prostřednictvím naší silné strategie.