Náš výzkum

Podstata toho, kdo jsme

Během více než 70 let získávání znalostí v oblasti neurověd, vyvinula a uvedla firma Lundbeck několik široce a běžně předepisovaných léčiv pro onemocnění mozku. Za výzkumem stojí řada oddaných vědců, novátorské myšlenky a nadšení pro odlišnost.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho, co děláme. Více než 800 našich zaměstnanců pracuje v moderně vybavených výzkumných základnách v Dánsku a v Kalifornii (USA).

Produkty

Naše přípravky registrované ve více než 100 zemích jsou výsledkem mnoholetého výzkumu. Každým rokem se dostanou k 50 milionům
lidí.

Léčivé látky ve výzkumu

Naše látky ve vývoji odráží cíl, který spočívá v zavedení nových léčiv, přepsání standardů péče o pacienty a zkoumání nemocí mozku, kde vidíme největší potřebu léčby.

Vzdělávání v medicíně

Prostřednictvím Institutu Lundbeck a střediska informací Progress in Mind poskytujeme zdravotnickým pracovníkům edukaci a trénink podle zásad medicíny podložené důkazy. 

Partnerství ve vědě

Jsme uznáváni jako důvěryhodný partner v oblasti onemocnění mozku. Naše úspěchy a dědictví nám poskytly silnou globální síť v preklinickém a klinickém výzkumu neurověd.