Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Organizace a vlastnictví

Jak jsme organizováni

Firma Lundbeck je kótovaná na burzovním trhu Nasdaq v Kodani. Naším největším akcionářem je Nadace Lundbeck, která každoročně uděluje granty ve výši 500 milionů dánských korun (cca 1,925 miliardy Kč) na výzkumné projekty. Nadace vlastní zhruba 70 % akcí firmy Lundbeck, zbylých 30 % je obchodováno na burze.

Výkonný managment Lundbecku tvoří tým osmi členů vedený paní Deborah Dunsire, Prezidentka  & CEO.

Devět členů - šest externích ředitelů a tři zaměstnanci Lundbecku - přinášení hluboké znalosti a důležité manažerské zkušenosti do správní rady.

Naše oddělení

Výzkum a vývoj

Naše týmy pro výzkum a vývoj (R & D) se věnují vytváření nejinovativnějších a nejúčinnějších způsobů léčby pacientů s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Jsme jedinou plně integrovanou farmaceutickou společností na světě, která se věnuje výhradně léčbě těchto poruch - a jsme nadšení z toho, co děláme. Naše výzkumná zařízení se nacházejí v Dánsku a Spojených státech a máme výrobní závody ve Francii, Itálii a Dánsku.

Obchodní oddělení

Náš obchodní tým je zastoupen globálně a máme pobočky ve více než 50 zemích. Globální marketingový tým v našem ústředí v dánském hlavním městě Kodani utváří naši globální strategii. Úzce spolupracujeme s výzkumem a vývojem, rozvojem podnikání a dalšími klíčovými oblastmi. Obchodní oddělení je zodpovědné za všechny obchodní aktivity v Lundbecku a řídí prodej a marketing produktů Lundbeck po celém světě prostřednictvím našich zastoupení v jednotlivých zemích. Na dalších trzích prodáváme produkty Lundbeck prostřednictvím partnerů a distributorů. Divize je vedena výkonnými viceprezidenty a je rozdělena do tří hlavních oblastí: Regiony, Globální strategický marketing a obchodní operace.

Firemní funkce

Naše firemní funkce poskytují specializovanou podporu pro naše podnikání v oblasti financí, IT a digitalizaci, právních předpisů, dodržování předpisů a udržitelnosti, nákupu a vztahů s investory. Podporujeme naši globální organizaci z našeho ústředí v Kodani a našeho obchodního centra služeb v Krakově. Naše pobočky ve více než 50 zemích mají také vlastní interní firemní funkce.

Vývoj a dodávky produktů

To je jádro naší výrobní jednotky. Nabízí významné příležitosti pro inženýry v chemii, výrobě, dodavatelském řetězci, strojírenství a údržbě. Tým vývoje a dodávky produktů je tvořen ze specialistů z celé organizace. Spravují celý životní cyklus projektu - od specifikací požadavků uživatele a výběru dodavatele až po instalaci, kvalifikaci / ověření a konečné předání koncovému uživateli. 

Prodej

Společnost Lundbeck vyvinula a uvedla na trh některé z nejčastěji předepisovaných terapií pro onemocnění mozku na světě. Díky svému 70letému dědictví jsme se stali důvěryhodnými partnery v lékařské komunitě. Lundbeck je jedinečný od jiných biofarmaceutických společností kvůli naší vlastnické struktuře - ze 70 procent nás vlastní nadace zaměřená na výzkum. Máme širokou a produktivní řadu produktů ve vývoji a pokračujeme v navrhování symptomatických terapií, které lidem pomohou žít lepší život.

Lidé a komunikace

People & Communication se skládá ze dvou obchodních jednotek - Corporate HR a Corporate Communication & Public Affairs. Podporujeme všechny naše zaměstnance úkoly souvisejícími s HR a komunikací v různých obchodních oblastech a geografických místech. V oblasti firemního HR se snažíme optimalizovat globální potenciál Lundbecku rozvojem lidí, organizace, získávání nových zaměstnanců a provozní dokonalostí. Naše oddělení podnikové komunikace a veřejných záležitostí řídí a usnadňuje komunikaci k aktivaci značky Lundbeck, zapojuje zaměstnanců, aby zajistilo jejich porozumění strategickým prioritám.

naše složky

Máme šest klíčových obchodních složek:

 

  • Výzkum a vývoj 
  • Vývoj a distribuce přípravků 
  • Obchodní operace 
  • Korporátní rozvoj obchodu a strategie 
  • Korporátní funkce
  • Lidé a komunikace

více z lundbecku

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.

Nadace Lundbeck

Přes 60 let dává Nadace Lundbeck podněty k provádění významných objevů prostřednictvím investic do obchodu a vědy.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je podstatou toho co děláme.