Organizace a vlastnictví

Jak jsme organizováni

Firma Lundbeck je kótovaná na burzovním trhu Nasdaq v Kodani. Naším největším akcionářem je Nadace Lundbeck, která každoročně uděluje granty ve výši 500 milionů dánských korun (cca 1,925 miliardy Kč) na výzkumné projekty. Nadace vlastní zhruba 70 % akcí firmy Lundbeck, zbylých 30 % je obchodováno na burze.

Výkonný managment Lundbecku tvoří tým osmi členů v jehož čele stojí pan Charl van Zyl, Prezident  & CEO.

Devět členů - šest externích ředitelů a tři zaměstnanci Lundbecku - přinášení hluboké znalosti a důležité manažerské zkušenosti do správní rady.

Naše oddělení

Výzkum a vývoj

Naše týmy pro výzkum a vývoj (R & D) se věnují vytváření nejinovativnějších a nejúčinnějších způsobů léčby pacientů s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Jsme jedinou plně integrovanou farmaceutickou společností na světě, která se věnuje výhradně léčbě těchto poruch - a jsme nadšení z toho, co děláme. Naše výzkumná zařízení se nacházejí v Dánsku a Spojených státech a máme výrobní závody ve Francii, Itálii a Dánsku.

Obchodní oddělení

Náš obchodní tým je zastoupen globálně a máme pobočky ve více než 50 zemích. Globální marketingový tým v našem ústředí v dánském hlavním městě Kodani utváří naši globální strategii. Úzce spolupracujeme s výzkumem a vývojem, rozvojem podnikání a dalšími klíčovými oblastmi. Obchodní oddělení je zodpovědné za všechny obchodní aktivity v Lundbecku a řídí prodej a marketing produktů Lundbeck po celém světě prostřednictvím našich zastoupení v jednotlivých zemích. Na dalších trzích prodáváme produkty Lundbeck prostřednictvím partnerů a distributorů. Divize je vedena výkonnými viceprezidenty a je rozdělena do tří hlavních oblastí: Regiony, Globální strategický marketing a obchodní operace.

Firemní funkce

Naše firemní funkce poskytují specializovanou podporu pro naše podnikání v oblasti financí, IT a digitalizaci, právních předpisů, dodržování předpisů a udržitelnosti, nákupu a vztahů s investory. Podporujeme naši globální organizaci z našeho ústředí v Kodani a našeho obchodního centra služeb v Krakově. Naše pobočky ve více než 50 zemích mají také vlastní interní firemní funkce.

Vývoj a dodávky produktů

To je jádro naší výrobní jednotky. Nabízí významné příležitosti pro inženýry v chemii, výrobě, dodavatelském řetězci, strojírenství a údržbě. Tým vývoje a dodávky produktů je tvořen ze specialistů z celé organizace. Spravují celý životní cyklus projektu - od specifikací požadavků uživatele a výběru dodavatele až po instalaci, kvalifikaci / ověření a konečné předání koncovému uživateli. 

Prodej

Společnost Lundbeck vyvinula a uvedla na trh některé z nejčastěji předepisovaných terapií pro onemocnění mozku na světě. Díky svému 70letému dědictví jsme se stali důvěryhodnými partnery v lékařské komunitě. Lundbeck je jedinečný od jiných biofarmaceutických společností kvůli naší vlastnické struktuře - ze 70 procent nás vlastní nadace zaměřená na výzkum. Máme širokou a produktivní řadu produktů ve vývoji a pokračujeme v navrhování symptomatických terapií, které lidem pomohou žít lepší život.

Lidé a komunikace

People & Communication se skládá ze dvou obchodních jednotek - Corporate HR a Corporate Communication & Public Affairs. Podporujeme všechny naše zaměstnance úkoly souvisejícími s HR a komunikací v různých obchodních oblastech a geografických místech. V oblasti firemního HR se snažíme optimalizovat globální potenciál Lundbecku rozvojem lidí, organizace, získávání nových zaměstnanců a provozní dokonalostí. Naše oddělení podnikové komunikace a veřejných záležitostí řídí a usnadňuje komunikaci k aktivaci značky Lundbeck, zapojuje zaměstnanců, aby zajistilo jejich porozumění strategickým prioritám.

naše složky

Máme šest klíčových obchodních složek:

 

  • Výzkum a vývoj 
  • Vývoj a distribuce přípravků 
  • Obchodní operace 
  • Korporátní rozvoj obchodu a strategie 
  • Korporátní funkce
  • Lidé a komunikace

více z lundbecku

Kariéra

Udělejte další krok Vaší kariéry v Lundbecku.

Nadace Lundbeck

Přes 60 let dává Nadace Lundbeck podněty k provádění významných objevů prostřednictvím investic do obchodu a vědy.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je podstatou toho co děláme.