Nadace LUNDBECK

Největší akcionář firmy Lundbeck

Nadace Lundbeck je největším akcionářem firmy Lundbeck, vlastní zhruba 70 % akcí firmy. Nadace každoročně uděluje granty ve výši 500 milionů dánských korun (cca 1,925 miliardy Kč) na podporu výzkumných projektů v medicíně a přírodních vědách, včetně světově nejvyššího ocenění ‚The Brain Prize‘ za výzkum v oblasti neurověd v hodnotě přes 1 milion Euro.

Část naší historie, současnosti i budoucnosti

V roce 1954 věnovala Grete Lundbeck, vdova po zakladateli firmy Hansi Lundbeckovi, značný podíl svých akcií na založení Nadace Lundbeck. Zbytek akcií odkázala Nadaci ve své poslední vůli. Tento vizionářský počin zcela jasně určil budoucí směřování firmy.

 

Dnes vlastní Nadace Lundbeck 70 % akcií firmy Lundbeck a obě organizace jsou zcela nezávislé. Firma je samostatnou entitou, kótovanou na kodaňské burze. Má vlastní organizační strukturu, výkonný management a radu složenou z ředitelů jednotlivých složek. Přesto sdílí obě organizace společnou vizi pokroku v neurovědách a vytváření hodnot pro místní i globální společenství.

 

 

„Jsme průmyslovou nadací, to znamená, že kombinujeme obchod s charitou. Nemáme vlastníky a příjem z komerčních aktivit, obvykle z dividend firem, které sami vlastníme, věnujeme celé společnosti formou darů na různé projekty.“ Lene Skole, CEO, Nadace Lundbeck  

Co znamená Nadace Lundbeck pro firmu Lundbeck?

Kombinace mít za většinového vlastníka nadaci a zároveň být zalistován na burze znamená mnoho pro firmu Lundbeck. V době prosperity nám nadace umožňuje být flexibilní. V době recese nám nadace poskytuje stabilitu. Na druhou stranu veřejné obchodování na burze nás drží na vlastních nohách. Tento jedinečný model nám dodává sebedůvěru v naší organizaci a přináší hodnoty pro vědce, pacienty, které podporujeme, i pro společnosti, do kterých jsme začleněni.

Světově nejprestižnější ocenění za výzkum: 

Každý rok uděluje Nadace Lundbeck ocenění v hodnotě 10 milionů dánských korun (asi 38 milionů Kč) jednomu nebo více vědcům, kteří dosáhli významného objevu ve výzkumu mozku.
Objev musí být vynikajícím přínosem pro neurovědy a vědci musí být stále aktivní ve výzkumu. Ocenění se uděluje za vysoce originální a pokrokové počiny, které mají vliv na další oblasti nebo aspekty výzkumu mozku a centrální nervové soustavy, ať se týká zdraví nebo nemoci.

Nadace Lundbeck 

Přes 60 let Nadace Lundbeck dává podněty k provádění významných objevů prostřednictvím investic do obchodu a vědy.

Více z LundbeckU

Organizace a vlastnictví

Nadace Lundbeck je veřejně uvedena jako hlavní akcionář Lundbecku.

Náš výzkum

Léčivé přípravky, které vyvíjíme, jsou jedny ze světově nejpoužívanějších léčivých přípravků.

Náš závazek

Usilujeme o Pokrok v Mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.