Naše historie

Více než století obětavého nadšení

14. srpna 1915 založil Hans Lundbeck svou společnost v dánské Kodani. První zaměstnankyně se později stala jeho ženou. Greta Lundbeck založila Nadaci Lundbeck, ta představuje dnes základ firmy. Zatímco tvoříme budoucnost, s hrdostí se ohlížíme do minulosti.

Počáteční roky - 1915-1925

14. srpna 1915, Hans Lundbeck založil svou společnost v dánské Kodani. První zaměstnanec kterého najal, byla mladá žena, která byla vícenásobnou dánskou mistryní v psaní na stroji a která se později stala jeho ženou a zakladatelkou Nadace Lundbeck.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Společnost se zabývala téměř čímkoli, od strojů, sušenek, cukrovinek, sladidel, přes vybavení biografů, fotoaparáty a fotografický papír, hliníkové folie až po půjčovnu vysavačů.

Grete Lundbeck

Během několika prvních let se firma věnovala obchodní činnosti, od poloviny let dvacátých byly ke stávajícímu sortimentu přidány rozličné léky.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Od roku 1924 byl ve firmě zaměstnán Eduard Goldschmidt, který měl zkušenost z chemického i farmaceutického průmyslu. Získal kontrakty na výrobu čípků a léků proti bolesti. Portfolio se dále rozšířilo o kolínskou vodu a krémy, byl pořízen první tabletovací stroj.

Věděli jste, že? 

Oběti první světové války poskytly neurologům neporovnatelnou,  nechtěnou, výzkumnou příležitost. Neurologové pozorováním fyzických a psychických dysfunkcí způsobených válečnými zraněními dokázali propojit dílčí oddělení našeho centrálního nervového systému se specifickými schopnostmi. V roce 1917 popsal Julius Wagner Ritter von Jauregg první řešení klauzální psychiatrické léčby, když objevil léčbu naočkované malárie při paralytické demenci.

V roce 1920 provedl Otto Loewi první experiment, který prokázal, že přenos nervů je chemický proces. V roce 1922 byli schizofrenní pacienti léčeni terapií Somnifen-Dauerschlaf. Pacientům byly podávány velké dávky Somnifenu (barbiturátové léky), což  způsobilo, že spali celý den po dobu dvou až tří týdnů najednou.

Vlastní výrobní základna - 1926-1935

Během několika prvních let se firma věnovala obchodní činnosti, od poloviny let dvacátých byly ke stávajícímu sortimentu přidány rozličné léky.

 

Ve třicátých letech začal Lundbeck s vlastní výrobou a balením farmaceutických přípravků v Dánsku. Rostoucí objem výroby si vyžádal získat další prostory a nové zaměstnance. Firma Lundbeck se vydala na cestu růstu.

In 1927, Lundbeck moved to a newer and bigger office building in the centre of Copenhagen.
In 1933, Lundbeck sold chemical products at the amount of DKK 42,000, while other products in the portfolio became more and more insignificant.

Věděli jste, že?

V roce 1929 Hans Berger představil první lidský elektroencefalograf (EEG), nástroj pro měření a zaznamenávání elektrické aktivity mozku. Bergerův vynález je nyní běžně používán jako diagnostický test v neurologii a psychiatrii a jako běžný nástroj při výzkumu mozku. V roce 1933 popsal Manfred Sakel své první experimentální nálezy a testoval účinnost léčby inzulinovým šokem u schizofrenických pacientů v německém Berlíně. Ve výzkumu byly somatické léčby duševních chorob, jako je elektrokonvulzivní terapie a psychochirurgie. Tato ošetření byla založena na biologickém modelu duševní patologie, která předpokládá duševní nemoc, je výsledkem biologické nerovnováhy v těle a lze ho přirovnat k fyzickým onemocněním.

Během třicátých let vymyslel Wilder Penfield se svým kolegou Herbertem Jasperem Montrealský postup, kterým léčil pacienty s těžkou epilepsií ničením nervových buněk v mozku, kde záchvaty vznikly. Před operací stimuloval mozek elektrickými sondami, zatímco pacienti byli na operačním stole při vědomí (pouze v lokální anestézii), a pozoroval jejich reakce. Tímto způsobem mohl přesněji zacílit na zodpovědné oblasti mozku a redukovat vedlejší účinky operace. Tento postup se dnes s úspěchem používá.

První originální přípravek - 1936-1945

V roce 1937 zaměstnal Lundbeck svého prvního vědce a farmaceuta. Oluf Hübner s sebou přinesl další přípravky a zahájil rozhovory s lékaři.


P.V. Petersen (1920-1988)

V roce 1937 vyvinula firma Lundbeck ve spolupráci s Institutem biologie při Nadaci Carlsberg svůj první originální přípravek Epicutan® pro hojení ran. Úspěch tohoto počinu zahájil mezinárodní ctižádost a touhu stále hledat nové výzkumné příležitosti. Tyto dvě hnací síly charakterizují firmu dodnes. Aby se získala potřebná výrobní kapacita, přesunula se v roce 1939 firma do Valby na tehdejší předměstí Kodaně. Zde má dosud své sídlo. Byl zahájen chemický výzkum, který tehdy vedl Oluf Hübner. Prvním výsledkem jeho snažení byl vývoj přípravku Lucosil® (sulfamethizol) pro infekce močových cest. Celkový počet zaměstnanců dosáhl počtu 45.

 

Plant facilities, Otiliavej 7, Valby, Denmark

Hans Lundbeck zemřel v roce 1943. Ve firmě byl zaměstnán Poul Viggo Petersen, aby zahájil farmaceutický výzkum. V roce 1946 přivezl ze své cesty do Německa léčivou látku ketobemidon, který se stal součástí mohutně účinného léku Ketogan® proti bolesti, zhruba dvakrát silnějšího než morfin. Prodeje tohoto přípravku vynesly firmu do dalšího období strmého růstu. Mezinárodní trhy předčily trh domácí.

 

Věděli jste, že?

V roce 1935 provedl portugalský neurolog Egas Moniz první lobotomii na světě. V následujících letech Walter Freeman a James W. Watts dokončili první lobotomie v USA. Záměrem lobotomie bylo uklidnit nekontrolovatelně násilné nebo emocionální pacienty a ukázalo se, že jsou zpočátku úspěšné. Kromě úmrtnosti dvacet pět procent však lobotomie vedla také k tomu, že pacienti, kteří nebyli schopni ovládat své impulsy, byli nepřirozeně klidní  a / nebo projevovali naprostou absenci pocitu. Používání této praxe se snížilo se zavedením psychoaktivních léčiv. V roce 1949 získal Egas Moniz Nobelovu cenu za svou práci.

V roce 1936 italští lékaři Ugo Cerletti a Lucio Bini provedli první šokovou terapii pomocí elektřiny u schizofrenického pacienta a dostali úspěšné výsledky. Tato léčba se brzy rozšířila a byla nejčastěji používána v USA a Evropě. Navzdory předchozím případům zneužívání se tato léčba používá dodnes s úspěchem, i když s významnými reformami. V roce 1937 H. Houston Merritt a Tracy J. Putnam popsali své pozoruhodné výsledky pomocí fenytoinu k léčbě velkých záchvatů a psychických ekvivalentů záchvatů (epilepsie).

Výzkum v oblasti neurověd nabývá na významu - 1946-1955

Po Druhé světové válce zvýšila firma své úsilí ve výzkumu, jehož výsledkem byly přípravky, které firmě přinesly mezinárodní věhlas.

At the beginning of the 1950s, Lundbeck counts 180 employees.

Firma Lundbeck zaměstnala vlastního mikrobiologa. Ladislaus Szabo pomohl s vývojem prvních antibiotik Tyrosolvin a Tyrosolvetten (tyrothricin) na počátku 50. let. Portfolio antibiotik vyneslo firmě silné postavení v USA a na dalších mezinárodních trzích.

Unfortunately, Lacumin® never became a big seller, but it did ignite Lundbeck’s interest in the development of pharmaceuticals for the treatment os psychiatric diseases

V roce 1954 Greta Lundbeck, vdova po zakladateli firmy, založila Nadaci Lundbeck za účelem zajištění růstu obchodních aktivit firmy, získání finanční podpory pro primární vědecké cíle a boj proti nemocem. V roce 1954 podnikla firma Lundbeck své první kroky v oblasti psychofarmak s licencí na prodej přípravku Lacumin® (pekazin), vyvinutého německou farmaceutickou firmou Promonta.

In 1950, Lundbeck turned into a stock company with a share capital of DKK 1 million.

Věděli jste, že?

Walter Rudolf Hess, švýcarský fyziolog, získal Nobelovu cenu v roce 1949 za mapování oblastí mozku zapojených do kontroly vnitřních orgánů. Hess použil mozkové stimulační techniky, které byly vyvinuty na konci dvacátých let, pomocí elektrod ke stimulaci mozku v dobře definovaných anatomických oblastech. To mu umožnilo zmapovat oblasti mozku na specifické fyziologické reakce. Stimulací hypotalamu mohl vyvolat chování od vzrušení k apatii; v závislosti na oblasti stimulace.

Také v roce 1949, australský psychiatr, J.F.J Cade, uvedl psychotropní lék Lithium a éra psychofarmakologie začala. V 50. letech 20. století byla zavedena řada úspěšných antipsychotik, která psychózu nevyléčila, ale dokázala kontrolovat její příznaky. V roce 1952 byl jako první z antipsychotických léků objeven ve Francii chlorpromazin (běžně známý jako Thorazin).

První antipsychotikum - 1956-1965

V roce 1959 uvedla firma Lundbeck přípravek Truxal® (chlorprothixen), jedno z vůbec první antipsychotik na světě. V 60. a 70. letech byl tento přípravek nejúspěšnější z celého portfolia, pro firmu Lundbeck začala nová éra antipsychotik.

Men working on the building in Lumsås.

Úspěch přípravku Truxal® pro léčbu schizofrenie si vynutil další zvýšení výrobní kapacity. V roce 1961 zakoupila firma Lundbeck bývalou mlékárnu na severozápadě dánského ostrova Sjælland, ve městě Lumsås, a brzy zde začala vyrábět léčivé látky pro své přípravky.

Valby site - main entrance before 1964.

Na počátku 60. let uvedla firma Lundbeck své první originální antidepresivum Saroten® (amitriptylin). Tím se datuje počátek zájmu o léčbu deprese, což později vedlo k vývoji přípravku Cipramil®/Seropram® (citalopram).

Věděli jste, že?

Imipramin byl koncem padesátých let prvním tricyklickým antidepresivem, které mělo být vyvinuto. V září 1958, na prvním mezinárodním kongresu neurofarmakologie v Římě, byl Dr. Freyhan z Pennsylvánské univerzity v USA jedním z prvních kliniků, kteří diskutovali o účincích imipraminu ve skupině 46 pacientů, z nichž většina byla diagnostikována „depresivní psychóza“.

Pacienti byli do této studie vybráni na základě symptomů, jako je depresivní apatie, kinetická retardace a pocity beznaděje a zoufalství.

Globální růst - 1966-1975

V té době se počet zaměstnanců zvýšil na 680, z čehož jich 100 bylo v zahraničí. Lundbeck se stal mezinárodní společností.

The company opened new offices in New York and Paris and, in 1972, Lundbeck Ltd. was established in Luton, UK.

Věděli jste, že?

V průběhu sedmdesátých let vývoj nových skenovacích technologií náhle umožnil lékařům a vědcům bližší pohled do mozku bez otevření lebky. V roce 1972 G. N. Hounsfield z EMI Limited z Londýna v Anglii vyrobil první prototyp počítačového skenování axiální tomografie (CAT). Americký lékař a vědec, Raymond Damadian, vytvořil první stroj na zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) na světě a zkoumal analytické vlastnosti magnetické rezonance.

V roce 1974 vyvinuli M. E. Phelps, E. J. Hoffman a M. M. Ter Pogossian první skener s pozitronovou emisní topografií (PET), stroj, který poskytuje vizuální informace o činnosti mozku. Lékaři používají PET skenování ke sledování takových věcí, jako je průtok krve a využití kyslíku v mozku.

Výhradní zaměření na nemoci mozku- 1976-1985

Po 60 letech růstu a vývoje založených na širokém spektru aktivit, se rozhodla firma ukončit provozování různých agentur a kosmetických oddělení. Začala se plně věnovat vývoji a distribuci léčivých přípravků.

In the 1980s, Lundbeck began to concentrate on the development of its positin in CNS (Central Nervous System).

Na konci 80. let firma Lundbeck přesněji definovala svou obchodní strategii. Nadále bude soustředit své úsilí na výzkum, vývoj, výrobu a distribuci přípravků pro léčbu onemocnění mozku.

Cipramil®/Seropram® v 70 zemích světa - 1986-1995

Strmý růst firmy Lundbeck proběhl v 90. letech díky úspěšnému přípravku Cipramil®/Seropram®, který byl zaregistrován ve více než 70 zemích pro léčbu deprese a úzkosti.

 

V roce 75. výročí založení firmy (1990) dosáhly tržby výše 0,5 miliardy dánských korun (cca 1,925 miliardy Kč), bylo založeno 8 poboček a firma disponovala 739 zaměstnanci, z toho 189 v zámoří.

Klaus Bøgesø and the team behind the development of escitalopram.
The molecule escitalopram

Věděli jste, že?

Na začátku 90. let vyhlásil americký prezident George H. W. Bush dekádu za „Dekádu mozku“, přičemž zdůraznil politické zaměření, které se začínají dostávat nemoci související s mozkem. V roce 1993 byl identifikován gen zodpovědný za Huntingtonovu chorobu. V roce 1994 sdíleli Alfred G. Gilman a Martin Rodbell Nobelovu cenu za objev proteinové skupiny v lidských buňkách nazvaných receptory spojené s G-proteiny (GPCR) a jejich roli v přenosu signálu.

 Vzhledem k jejich fyziologické a patofyziologické relevantnosti by se GPCR staly velmi úspěšnými cíli pro velkou část moderních léčiv. V roce 1995 demonstroval první účinný zásah do probíhající mrtvice Dr. John R. Marler a jeho kolegové.

Cipralex® a další růst - 1996-2005

K zajištění pokračujícího úspěchu firma Lundbeck dále posílila své výzkumné aktivity a začala nakupovat licence na přípravky jiných farmaceutických firem. Tím bylo umožněno uvedení nových léčiv po vypršení patentů některých starších přípravků.


Lunbeck established the Lundbeck Institute in 1997 to help reduce the global burden of brain disease by educating healthcare professionals worldwide

 

V červnu 1999 byly konečně zakótovány akcie firmy Lundbeck na kodaňské burze (KFX). To umožnilo firmě získat kapitál pro případné založení nových poboček, kterých bylo již 30 v roce 2000. Firma se ještě více zviditelnila, více zodpovědnosti se přesunulo na management a zaměstnanci získali nový druh odměny ve formě akcií. Přípravek Cipralex®/Lexapro® (escitalopram) byl uveden na trh v roce 2002 postupně ve více než 100 zemích. Obchodně se stal dosud nejúspěšnějším přípravkem firmy.

 

Reception on the day of the listing on the Copenhagen stock exchange (KFX) in 1999.

V roce 2003 převzala firma Lundbeck výzkumnou společnost Synaptic, čímž získala předmostí pro výzkumnou základnu na území USA. Jedním z důvodů akvizice byla i skutečnost, že se Synaptic specializuje na výzkum receptorů svázaných s G-proteinem a v zájmu firmy Lundbeck se již dříve tato oblast ocitla.

Cesta našeho růstu- 2006-2015

V roce 2008 se firma Lundbeck vydala na cestu nové strategii růstu, z především evropské společnosti se stala globální, když pronikla na nové mezinárodní trhy.

At the end of 2013, Lundbeck had approximately 6,000 employess in 57 countries.

V roce 2009 převzala firma Lundbeck firmu Ovation Pharmaceuticals, Inc., čímž získala obchodní platformu v USA, na největším světovém farmaceutickém trhu. V témže roce převzala též francouzskou firmu Elaiapharm a navýšila tak svou výrobní kapacitu. V USA byl uveden přípravek Sabril® (vigabatrin) pro léčbu epilepsie. 

Ablify Maintena® was launched in the US for the treatment of schizophrenia in 2013.

V roce 2011 firma Lundbeck uvedla přípravek Saphris®/Sycrest® (asenapin) pro léčbu schizofrenie a bipolární poruchy. Vznikla nová výzkumná základna v Číně a byla podepsána smlouva dějinného významu s japonskou firmou Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. o dodávce inovativních léčiv zaměřených na psychiatrické nemoci. Pacientům trpícím Lennoxovým-Gastautovým syndromem se v USA naskytla s uvedením přípravku Onfi® nová možnost léčby. V roce 2013 podnikla firma Lundbeck své první kroky v nové oblasti uvedením přípravku Selincro® (nalmefen) pro léčbu závislosti na alkoholu v Evropě. Dále společnost Lundbeck v Číne založilo nové výzkumné středisko a uzavřela historickou dohodu s japonskou společností Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. o dodávkách inovativních léčiv zaměřených na psychiatrické poruchy.

In 2014, Brintellix® was launched in the US and in some European and other international markets for the treatment of depression.

V roce 2014 firma Lundbeck posílila svou pozici v USA převzetím firmy Chelsea Therapeutics s přípravkem NortheraTM (droxidopa) pro léčbu symptomatické neurogenní ortostatické hypotenze (NOH). Firmě Lundbeck trvalo 75 let, než dosáhla půlmiliardové roční tržby v dánských korunách. V následujících 25 letech se obrat znásobil téměř 30×. V roce 100letého výročí založení firmy (2015) činil roční obrat zhruba 13,5 miliardy dánských korun (cca 52 miliard Kč).

Později v roce 2015 společnost Lundbeck uvedla na trh produkt Rexulti / Rxulti® pro léčbu deprese a schizofrenie, čímž posílila naši pozici v oblasti léčby těchto nemocí.

 

 

Věděli jste, že?

V roce 2013 Ernst Bamberg et al. získal Brain Prize od Grete Brain Research Europien Faundation Lundbeck za svůj vynález a zdokonalení optogenetiky.

Revoluční technika umožňuje zapnout nebo vypnout geneticky specifikované populace neuronů, což nabízí nejen schopnost objasnit vlastnosti normálních a abnormálních nervových obvodů, ale také nové přístupy k léčbě mozkových chorob.

Nová kapitola - 2016-2019

V roce 2018 byla prezidentkou a CEO firmy Lundbeck jmenována Deborah Dunsire. Vzděláním je doktorkou medicíny s více než 30 lety zkušeností v oblasti klinického výzkumu, obchodním a mezinárodním managementu biotechnologických a farmaceutických firem. V roce 2019 představila novou strategii firmy Lundbeck s cílem expandovat a investovat do růstu, která se soustředí na obnovu zdraví při onemocnění mozku.

Lundbeck La Jolla Research Center, La Jolla, California, USA.

V roce 2019 převzal Lundbeck společnost Abide Therapeutics sídlící v Kalifornii. Firma Lundbeck tak získala možnost účastnit se výzkumu potentních a selektivních inhibitorů serinhydroláz, které mají léčebný potenciál v několika psychiatrických a neurologických indikacích. Společnost Abide Therapeutics byla přejmenována na Výzkumné centrum La Jolla a slouží firmě Lundbeck jako výzkumná základna pro léčivé látky v USA.

 

Eptinezumab has been added to Lundbeck’s portfolio to address the unmet need for migraine prevention.

V roce 2019 získal Lundbeck též firmu Alder Biopharmaceuticals sídlící ve státě Washington (USA), která se zabývá profylaxí a léčbou migrény. Léčivá látka Vyepti® představuje intravenózní profylaktickou léčbu migrény. Firma Lundbeck tím rozšiřuje své portfolio současně se závazkem pomoci pacientům s migrénou. V této oblasti zůstává stále mnoho nenaplněných potřeb.

  

Nové desetiletí - 2020

Lundbeck zahájil novou dekádu spuštěním eptinezumabu pod značkou Vyepti® pro preventivní léčbu migrény v USA.

Saving energy and reducing Co2 emissions are long-standing strategic priorities for Lundbeck. Today, we use 35% less energy and emit 68% less CO2 than in 2006.

Naše setrvalá snaha po snížení emisí CO2 a spotřeby energie byla uznána nezávislou zájmovou skupinou Carbon Disclosure Project (CDP). Skupina stanovila globální standardy a opatření proti klimatickým změnám. Firma Lundbeck je uvedena na seznamu Climate-A 2020, což je nejvyšší možné hodnocení udělované nejlepším 3 % firem z celkového počtu 9 600, které jsou sledovány celosvětově skupinou CDP.

The Sustainable Development Goal 13 aims to take urgent action to combat climate change and its impacts.

V roce 2020 jsme se připojili k dohodě COP25 se záměrem omezit globální oteplení do 1,5  C ve srovnání s předindustriální úrovní. Klimatická opatření představují sdílenou zodpovědnost. Ve firmě Lundbeck jsme vždy byli a nadále jsme připraveni nést náš díl zodpovědnosti.

Milníky našich produktů

1937. Epicutan® - první originální lék společnosti Lundbeck na hojení ran je uveden na trh.

 

1940. Lucosil®  je uveden na trh k léčbě infekcí močových cest.

 

1952. Ketogan®  je uveden na trh k léčbě akutní bolesti.

 

1959. Truxal® je uveden na trh k léčbě  schizofrenie.

 

1989. Cipramil® je uveden na trh k léčbě deprese.

 

1996. Serdolect® je uveden na trh k léčbě  schizofrenie.

 

2002. Cipralex®/Lexapro® je uveden na trh k léčbě deprese/úzkosti.

 

2003. Ebixa® je uveden na trh k léčbě  Alzeimerovy nemoci.

 

2003. Azilect® je uveden na trh k léčbě Parkinsonovy choroby.

 

2008. Xenazine® je uveden na trh k léčbě chorei spojené s Huntingtonovou chorobou.

 

2009. Sabril® je uveden na trh k léčbě epilepsie.

 

2011. Saphris®/Sycrest® je uveden na trh k léčbě schizofrenie a manických epizod spojených s bipolární poruchou.

 

2012. Onfi® je uveden na trh k léčbě Lennox-Gastautova syndromu (epilepsie).

 

2013. Selincro® je uveden na trh k léčbě alkoholové závislosti.

 

2013. Abilify Maintena® je uveden na trh k léčbě schizofrenie.

 

2014. Brintellix® je uveden na trh k léčbě deprese.

 

2014. NortheraTM  je uveden na trh k léčbě symptomatické neurogenní ortostatické hypotenze (NOH).

 

2015. Rexulti® je uveden na trh k léčbě deprese a schizofrenie.

 

2020. Vyepti® je uveden na trh k léčbě migrény.

Více z Lundbecku

Náš závazek

Usilujeme
o pokrok v mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Vědecké partnerství

Úspěchy a naše dědictví nám poskytly silnou globální síť.

Produkty

Naše produkty - výsledky mnohaletého vývoje, na které jsme hrdi.