Porozumět nemocem mozku

Žít s onemocněním mozku

Více než 700 milionů lidí na celém světě žije s onemocněním mozku. To číslo obvykle nemá pro většinu lidí žádný význam. Jen však do té doby, než Vy nebo někdo, koho znáte, se nestane jedním z nich.

Pozorujeme, že lidé s onemocněním mozku ztrácejí podstatnou část sebe. Tyto změny staví do nové reality nejen samotné postižené, ale též jejich rodiny, přátele, kolegy a okolí.

 

Zlepšení výsledků léčby jejich nemocí je pro firmu Lundbeck závazkem.

 

Úzce spolupracujeme s pacienty, zdravotníky a vědeckou komunitou na hledání odpovědí na nezodpovězené otázky z oblasti neurověd.

 

Pro nás i pro Vás je prvním krokem na cestě ke zdravému mozku porozumění příčinám nemocí, jak se rozvíjejí a co můžeme udělat pro to, aby k nim nedocházelo, případně, jak zabránit nástupu onemocnění.

Více z LundbeckU

Náš výzkum

 Společenost Lundbeck
vyvinula několik široce a běžně předepisovaných léčiv.

Náš závazek

Usilujeme o Pokrok v Mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Toto je Lundbeck

snažíme více porozumět těmto chorobám, vyvíjet proti nim co nejlepší léčiva ve prospěch lidí, kteří jsou nuceni s těmito nemoci žít.