Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Porozumět nemocem mozku

Žít s onemocněním mozku

Více než 700 milionů lidí na celém světě žije s onemocněním mozku. To číslo obvykle nemá pro většinu lidí žádný význam. Jen však do té doby, než Vy nebo někdo, koho znáte, se nestane jedním z nich.

Pozorujeme, že lidé s onemocněním mozku ztrácejí podstatnou část sebe. Tyto změny staví do nové reality nejen samotné postižené, ale též jejich rodiny, přátele, kolegy a okolí.

 

Zlepšení výsledků léčby jejich nemocí je pro firmu Lundbeck závazkem.

 

Úzce spolupracujeme s pacienty, zdravotníky a vědeckou komunitou na hledání odpovědí na nezodpovězené otázky z oblasti neurověd.

 

Pro nás i pro Vás je prvním krokem na cestě ke zdravému mozku porozumění příčinám nemocí, jak se rozvíjejí a co můžeme udělat pro to, aby k nim nedocházelo, případně, jak zabránit nástupu onemocnění.

Více z LundbeckU

Náš výzkum

 Společenost Lundbeck
vyvinula několik široce a běžně předepisovaných léčiv.

Náš závazek

Usilujeme o Pokrok v Mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Toto je Lundbeck

snažíme více porozumět těmto chorobám, vyvíjet proti nim co nejlepší léčiva ve prospěch lidí, kteří jsou nuceni s těmito nemoci žít.