Partnerství ve vědě

Vytváření inovací prostřednictvím spolupráce

Složitost mozkových chorob vyžaduje soustředěné úsilí. Jsme odhodláni rozvíjet nové a lepší možnosti léčby z inovací vyvinutých u nás nebo externě. Vytváříme partnerství s plátci zdravotní péče s podobným posláním pro urychlení našeho úsilí, protože na tom závisí náš úspěch ohledně zdraví pacientů.

naše zaměření na Partnerství

Firma Lundbeck je členem několika vědeckých, multidisciplinárních partnerství s řadou plátců zdravotní péče. Soustředíme se na to, abychom přispívali k budoucím strategickým směrům a umožňovali provádět tyto činnosti:

  • Vytváření nového vědeckého náhledu
  • Vyvíjení platformy, nástrojů a standardů na podporu objevování a vývoje nových léčiv
  • Vytváření synergie a sítě mezi klíčovými plátci zdravotní péče 
  • Poskytování doplňkové kompetence k našim vlastním schopnostem 

Dnes je firma Lundbeck uznávaným atraktivním partnerem v oblasti mozkových chorob, což používáme jako odrazový můstek k vytváření dalších hodnot. Pokračujeme v interním výzkumu a činnostech napříč vývojovým řetězcem a doplňkově používáme externí spolupráci. Na úspěchu posledních 20 let se spolupráce a partnerství podílejí významnou měrou.

Globálně provázaný ekosystém

Dlouholetá zkušenost firmy Lundbeck a nepřetržitá práce v rámci chorob mozku nám poskytly silnou globální síť v oblasti preklinického a klinického neurovědního výzkumu. Naši partneři disponují odbornými znalostmi z několika vědeckých oblastí. Zastoupeni jsou typicky partneři z akademické sféry, zdravotnických organizací, regulačních orgánů, skupin pacientů, vědeckých a lékařských společností, z farmaceutického/biotechnologického průmyslu.

 

Partnerství přinášejí firmě Lundbeck možnost výměny odborných znalostí a poznatků, čímž se podporují společné strategické projekty. V závislosti na rozsahu může partnerství poskytovat přístup například k výzkumným rozborům, biomarkerům, validovaným měřítkům klinické účinnosti (včetně digitálních nástrojů) a k cenným kontaktům.

 

Partnerství obvykle vznikají kolem společného cíle, kdy všichni partneři přispívají lidskými zdroji. Finančními prostředky mohou přispívat partneři v průmyslu a z různých společností. Partnerství obvykle trvá po dobu 2-5 let.

Naši partneři

Lundbeck spolupracuje se společnostmi, akademickými institucemi, jednotlivci a třetími stranami z celého světa:

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Více z Lundbecku

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Specializovaná
farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku. 

Léčivé látky ve výzkumu

Objevte naše projekty a látky které zkoumáme a vyvíjíme.