Disclaimer

You are now leaving lundbeck.com. Please note that the information contained in the site you are linking to may not be fully compliant with regulatory environment and that product related information should be checked against the corresponding consumer medicine information or by asking your doctor. Any information provided should be discussed with your health care professional and does not replace the advice and treatment of your doctor. We hope you will visit us again soon.

Go to

Cancel

Partnerství ve vědě

Vytváření inovací prostřednictvím spolupráce

Složitost mozkových chorob vyžaduje soustředěné úsilí. Jsme odhodláni rozvíjet nové a lepší možnosti léčby z inovací vyvinutých u nás nebo externě. Vytváříme partnerství s plátci zdravotní péče s podobným posláním pro urychlení našeho úsilí, protože na tom závisí náš úspěch ohledně zdraví pacientů.

naše zaměření na Partnerství

Firma Lundbeck je členem několika vědeckých, multidisciplinárních partnerství s řadou plátců zdravotní péče. Soustředíme se na to, abychom přispívali k budoucím strategickým směrům a umožňovali provádět tyto činnosti:

  • Vytváření nového vědeckého náhledu
  • Vyvíjení platformy, nástrojů a standardů na podporu objevování a vývoje nových léčiv
  • Vytváření synergie a sítě mezi klíčovými plátci zdravotní péče 
  • Poskytování doplňkové kompetence k našim vlastním schopnostem 

Dnes je firma Lundbeck uznávaným atraktivním partnerem v oblasti mozkových chorob, což používáme jako odrazový můstek k vytváření dalších hodnot. Pokračujeme v interním výzkumu a činnostech napříč vývojovým řetězcem a doplňkově používáme externí spolupráci. Na úspěchu posledních 20 let se spolupráce a partnerství podílejí významnou měrou.

Globálně provázaný ekosystém

Dlouholetá zkušenost firmy Lundbeck a nepřetržitá práce v rámci chorob mozku nám poskytly silnou globální síť v oblasti preklinického a klinického neurovědního výzkumu. Naši partneři disponují odbornými znalostmi z několika vědeckých oblastí. Zastoupeni jsou typicky partneři z akademické sféry, zdravotnických organizací, regulačních orgánů, skupin pacientů, vědeckých a lékařských společností, z farmaceutického/biotechnologického průmyslu.

 

Partnerství přinášejí firmě Lundbeck možnost výměny odborných znalostí a poznatků, čímž se podporují společné strategické projekty. V závislosti na rozsahu může partnerství poskytovat přístup například k výzkumným rozborům, biomarkerům, validovaným měřítkům klinické účinnosti (včetně digitálních nástrojů) a k cenným kontaktům.

 

Partnerství obvykle vznikají kolem společného cíle, kdy všichni partneři přispívají lidskými zdroji. Finančními prostředky mohou přispívat partneři v průmyslu a z různých společností. Partnerství obvykle trvá po dobu 2-5 let.

Naši partneři

Lundbeck spolupracuje se společnostmi, akademickými institucemi, jednotlivci a třetími stranami z celého světa:

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Více z Lundbecku

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Toto je Lundbeck

Specializovaná
farmaceutická společnost zaměřená výhradně na onemocnění mozku. 

Léčivé látky ve výzkumu

Objevte naše projekty a látky které zkoumáme a vyvíjíme.