Lundbeck Institut

Lundbeck Institut, Semináře a Campus

Posláním Institutu Lundbeck  je rozvíjet, poskytovat nezaujatou medicínu založenou na důkazech v psychiatrii a neurologii od předních odborníků po zdravotnické pracovníky a vytvářet fórum pro usnadnění sdílení znalostí a vytváření prostředí pro spolupráci.

Více než 20 let zkušeností ve vzdělávání lékařské komunity

Psychiatrické a neurologické poruchy  představují obrovskou zátěž nejen pro pacienty a jejich rodiny, ale i pro širší společnost. Dopad těchto nemocí je podceňován a na jejich léčbu je obecně vyčleněno málo zdrojů.

Naším cílem je poskytovat dostupné, vysoce kvalitní lékařské vzdělání po celém světě, podporovat zdravotnické pracovníky při zlepšování kvality života lidí žijících s psychiatrickými nebo neurologickými poruchami prostřednictvím aktuálního porozumění chorob, které vede k optimalizované péči.

Od svého založení v roce 1997 se Institut Lundbeck zavázal poskytovat odborné, mezinárodní a interaktivní semináře,  čímž buduje cenný odkaz v lékařském vzdělávání. Semináře Institutu se zabývají poruchami nálady, schizofrenií, demencí, Parkinsonovou chorobou a jsou otevřené všem. Vezměte prosím na vědomí, že Institut Lundbeck nemůže zaručit, že na Vámi vybraném semináři budou k dispozici volná místa. Pro další informace o obsahu semináře a poplatcích za semináře nás kontaktujte na seminars@lundbeck.com. Kromě toho také nabízíme výukové materiály a nástroje pro usnadnění místních workshopů.

 

Semináře Lundbeck institutu 

Semináře Institutu Lundbeck, které se zabývají poruchami nálady, schizofrenií, demencí a Parkinsonovou chorobou, jsou otevřené všem. Vezměte prosím na vědomí, že Institut Lundbeck nemůže zaručit, že na vámi vybraném semináři budou k dispozici volná místa. Pro další informace o obsahu semináře a poplatcích za semináře nás prosím kontaktujte zde.

Lundbeck Institute Campus

Edukační online platforma

Zde je několik příkladů druhů materiálů pro zdravotnické pracovníky, které lze najít v Lundbeck Institute Campus. 

Knihovna prezentací

Prohlížejte nebo stahujte prezentace o psychiatrických a neurologických poruchách s integrovanými vizualizacemi dat a podporou poznámek čtenáře nebo přednášejícího.

Databáze obrázků

Vaše rozvíjející se databáze obrázků z psychiatrie a neurologie - podporuje Vaše potřeby učení a výuky.

Atlas nemocí s informacemi

Interaktivní atlas nemocí představující statistiku prevalence a zátěže chorob u vybraných psychiatrických a neurologických poruch.

Články

Nejnovější zprávy a perspektivy v psychiatrii a neurologii od našeho redakčního týmu.

Videa

Odborné prezentace, rozhovory a podrobné vysvětlení klíčových témat pro Vaše pokračující profesní vzdělávání.

Více z Lundbecku

Náš závazek

Usilujeme o Pokrok v mysli - náš mnohostranný přístup k pacientům.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

Udržitelnost

Společnost Lundbeck
je zavázána k udržitelnosti svou silnou strategií.