Контакти

Свържете се с нас

Ние работим в повече от 50 държави по света. Ако Вашата държава не е включена в списъка, свържете се с нашите сътрудници, които отговарят за контакти на глобално ниво.

Свържете се с нашата гореща линия за бизнес етика

Съобщаване на нежелана реакция

Имате въпроси?

Свържете се

Още от Лундбек

Investor Relations 

Detailed information related to Lundbeck’s financial performance. Contact Palle Olesen, VP, Investor Relations:
+ 45 3083 2426 

За нас

Глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.

Press

For general press enquiries, please call + 45 3643 4000

Още от Лундбек