Съобщаване на нежелана лекарствена реакция

Съобщаване на нежелана лекарствена реакция

В Лундбек осъзнаваме отговорността си към хората, чието лечение зависи от нашите продукти и познания. Съобщаването на нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти и пациентите в важно, за да оценяваме непрекъснато ползите и рисковете от нашите продукти и да предприемаме активно съответните действия.

Когато получим съобщение за възможна нежелана лекарствена реакция, то се въвежда в базата данни за лекарствена безопасност на Лундбек и се оценява от екип от лекари, медицински сестри и фармацевти. В случай на неясна или непълна информация в съобщението, ние сме длъжни да се свържем със съобщителя, за да потърсим допълнителна информация. Ако съобщението е подадено от пациент, искаме разрешение да се свържем с неговия лекар за потвърждение на предоставената информация и евентуално за да поискаме съответната допълнителна информация, за да можем да направим оценка на случая.

 

Съобщенията за нежелани лекарствени реакции се докладват като отделни случаи на здравните органи в цял свят и се включват в обобщените доклади съгласно националното законодателство и регулаторните изисквания.
Освен това те се включват в текущото наблюдение за нови сигнали, което ни помага да установим потенциални нови рискове, свързани с нашите продукти. Информацията за пациентите и други лични данни, съобщени на Лундбек, се обработват допълнително в анонимна форма съгласно действащото законодателство за защита на личните данни. 

 

Ако сте получили възможна нежелана лекарствена реакция, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция директно на Лундбек, можете да го направите чрез онлайн формата за контакт.

Моля, имайте предвид, че е възможно да се свържем с Вас, за да проследим предоставената информация.

Ако предпочитате да разговаряте със служител на Лундбек в държавата, в която се намирате, потърсете телефонния номер на представителствата на Лундбек, в линка по-долу.

 

Още от Лундбек

Нашата Наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

За нас

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.

Свържете се с нас

Свържете се с централния  ни офис или местното представителство.