Нашата история

Повече от век отдадени на работата си

На 14 август 1915 г. Ханс Лундбек основава компания в Копенхаген, Дания. Първият служител на Ханс, Грете Лундбек, която по-късно става негова съпруга, основава Фондация "Лундбек", като с това поставя основите на съвременната компания Лундбек. Докато градим бъдещето, гледаме с огродст към нашето минало.

1915-1925 Ранните години

На 14 Август 1915 г., Ханс Лундбек основава компания в Копенхаген, Дания. Първият му служител е млада жена, многократен шампион на Дания по машинопис, която по-късно става негова съпруга и основава Фондация "Лундбек".

Hans Lundbeck (1885-1943)

Компанията се занимава с всичко - от машини, бисквити, сладкарски изделия, подсладители, оборудване за киносалони и фотоапарати до фотографска хартия и алуминиево форио, а също и отдаване под наем на прахосмукачки.

Grete Lundbeck

През първите години компанията развива търговска дейност, но от средата на 20-те години към продуктовата листа са добавени лекарства от всякакъв вид.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

През 1924 г. е нает Едуард Голдшмит, който донася в компанията опита си от химическата и фармацевтичната промишленост и редица нови договори за посредничество за лекарства като супозитории и болкоуспокояващи. Към портфолиото са добавени одеколони и кремове и компанията се сдобива с първата си машина за производство на таблетки.

Знаете ли, че ...?

Постардалите в Първата световна война предоставят на невролозите безпрецедентна, макар и нежелана, възможност за провеждане на изследвания. Като наблюдават нарушенията във физиологичните и психическите функции, причинени от получени по време на войната травми, невролозите успяват да съвржат подразделения на централната ни нервна система с определени способности. През 1917 г. Юлиус Вагнер Ритер фн Яурег описва първото каузално психиатрично лечение, когато открива, че заразяването с малария лекува паралитична деменция.

През 1920 г. Ото Люви провежда първия експеримент, който доказва, че невротрансмисията е химичен процес. През 1922 г. за лечение на пациенти с шизофрения започва да се прилага лечение със Сомнифен (Somnifen) и предизвикване на дълги периоди на дълбок сън. На пациентите се дават високи дози Сомнифен (лекарство от групата на барбитуратите), които ги карат да спят по цял ден в продължение на две – три последователни седмици.

 

1926-1935 - Собственни производствени обекти

През първите години компанията развива търговска дейност, но от средата на 20-те години към продуктовата листа са добавени лекарства от всякакъв вид.

 

През 30-те години на ХХ в. Лундбек започва самостоятелно производство и опаковане на лекарства в Дания. Нарастващият обем на продукцията създава нужда от повече помещения и служители. КОмпанията Лундбек започва своя растеж.

In 1927, Lundbeck moved to a newer and bigger office building in the centre of Copenhagen.
In 1933, Lundbeck sold chemical products at the amount of DKK 42,000, while other products in the portfolio became more and more insignificant.

Знаете ли, че ...?

През 1929 г. Ханс Бергер демонстрира първия електроенцефалограф (ЕЕГ) за приложение при хора – уред, който измерва и записва електрическата активност в мозъка. Днес изобретението на Бергер се използва рутинно с диагностична цел в неврологията и психиатрията и нерядко намира приложение в научните изследвания на мозъка. През 1933 г. Манфред Сакел съобщава за първите си експериментални
открития при изпитване ефикасността на лечение с предизвикване на инсулинов шок при пациенти с шизофрения в Берлин, Германия. В процес на разработване са соматични лечения за психически заболявания като електроконвулсивната терапия и психохирургията. Тези лечения се основават на биологичния модел на психиатричната патология,
според който психиатричните заболявания са следствие от физиологичен дисбаланс в 
организма и са съпоставими с физическите заболявания.

През 30-те години на XX век Уайлдър Пенфийлд
заедно със своя колега Хърбърт Джаспър изобретява т.нар. „Монреалска процедура“, с помощта на която лекува пациенти с тежка епилепсия, като унищожава нервни клетки в онези части на мозъка, от които водят началото си припадъците. Преди да извърши операция, той стимулира мозъка с електрически сонди, докато пациентите са в съзнание на операционната маса (само под местна анестезия) и наблюдава
реакциите им. По този начин успява по-прецизно да определи отговорните за реакциите целеви зони в мозъка и така да редуцира страничните ефекти от операцията. Процедурата се прилага успешно и до днес.

1936-1945 - Първият оригинален продукт

През 1937 г. Лундбек наема първият си научен работник, фармацевтът Олъф Хюбнер, който донася със себе си допълнителни лекарствени продукти и поставя началото на първото взаимодействие на Лундбек с лекарите.

P.V. Petersen (1920-1988)

През 1937 г. заедно с Института по биология на Фондация "Карлсберг", Лундбек разработва първия си оригинален продукт, наречен Epicutan®, за лечение на рани. Успехът на Epicutan®  вдъхва на Лундбек международни амбиции и увереност за непрекъснато търсене на нови възможности за научноизследователска дейност - движещи фактори, които са характерни за компанията и днес. За да осигури достатъчен производствен капацитет, през 1939 г. компанията се премества във Валбю, предградие на Копенхаген, където и до днес се намира централата на Лундбек. Под ръководството на Олуф Хюбнер Лундбек създава своята първа научно изследователска база в областта на химията, която осигурява необходимите условия за разработването на Lucosil®, продукт за лечение на инфекции на пикочните пътища. Към този момент служителите на компанията са 45.

Plant facilities, Otiliavej 7, Valby, Denmark

Ханс Лундбек умира през 1943 г., а Пол Виго Петерсен е нает, за да развие фармацевтичната научноизследователска дейност на Лундбек. През 1946 г. Петерсен пътува до Германия и донася съединение, от което Лундбек разработва силното болкоуспокояващо Ketogan®, чието действие надвишава почти двукратно това на морфина. Благодарение на продажбите на Ketogan® компанията Лундбек навлиза в нов период на ускорен растеж, като международните пазари продължават да бъдат по-важни от местния.

Знаете ли, че ...?

През 1935 г. Егаш Мониш, португалски невролог, извършва първата лоботомия в света. През следващите години Уолтър Фрийман и Джеймс У. Уатс извършват първите лоботомии в САЩ. Целта, която се е преследвала с извършването на лоботомиите, била да се постигне успокояване на неконтролируемо агресивни и емоционални пациенти и, поне в началото, процедурата се оказва успешна. Въпреки това, дори да не споменаваме факта, че смъртността е 25%, в резултат от
лоботомиите пациентите губят способността да контролират импулсите си, стават неестествено
спокойни, демонстрират повърхностен разсъдък и/или тотално отсъствие на емоции. Честотата на приложение на процедурата намалява с въвеждането на психоактивните медикаменти. През 1949 г. Егаш Мониш получава Нобелова награда за работата си.

През 1935 г. Егаш Мониш, португалски невролог, извършва първата лоботомия в света. През следващите години Уолтър Фрийман и Джеймс У. Уатс извършват първите лоботомии в САЩ. Целта, която се е преследвала с извършването на лоботомиите, била да се постигне успокояване на неконтролируемо агресивни и емоционални пациенти и, поне в началото, процедурата се оказва успешна. Въпреки това, дори да не споменаваме факта, че смъртността е 25%, в резултат от
лоботомиите пациентите губят способността да контролират импулсите си, стават неестествено
спокойни, демонстрират повърхностен разсъдък и/или тотално отсъствие на емоции. Честотата на приложение на процедурата намалява с въвеждането на психоактивните медикаменти. През 1949 г. Егаш Мониш получава Нобелова награда за работата си.

1946-1955 - Повече изследвания в областта на невронауката

През годините след Втората световна война, Лундбек засилва научноизследователската си дейност, като полага основите за разработване на лекарствата, с които по-късно Лундбек получава световна известност.

At the beginning of the 1950s, Lundbeck counts 180 employees.

В началото на 50-те години на ХХ в. Лундбек вече има собствен изследовател в областта на микробиологията, Ладислаус Сабо, който помага за разработването на първите антибиотични препарати на Лундбек, Tyrosolvin и Tyrosolvetter. Портофолиото от антибиотици на Лундбек осигурява силна позиция на Лундбек в САЩ и на други международни пазари.

Unfortunately, Lacumin® never became a big seller, but it did ignite Lundbeck’s interest in the development of pharmaceuticals for the treatment os psychiatric diseases

През 1954 г. Грете Лундбек, вдовицата на основателя на компанията Лундбек, Ханс Лундбек, създава Фондация "Лундбек", за да укрепне и разшири дейността на Лундбек, както и да осигури финансова подкрепа основно за научни изследвания и за борба с болестите. През 1954 г., Лундбек прави първите си стъпки в областта на психиатричните терапии като получава разрешение за продажба на Lacumin®, разработен от германската фармацевтична компания Chemishe Fabrik Promonta.

In 1950, Lundbeck turned into a stock company with a share capital of DKK 1 million.

Знаете ли, че ...?

Валтер Рудолф Хес, швейцарски физиолог, печели Нобелова награда през 1949 г. заради това, че отбелязва зоните в мозъка, които участват в контрола на вътрешните органи. Хес прилага техники за стимулиране на мозъка, разработени в
края на 20-те години на XX век, като използва електроди, за да стимулира мозъка в добре дефинирани анатомични региони. Това му позволява да свърже региони в мозъка с конкретни физиологични реакции. Като стимулира хипоталамуса, той успява са провокира различни видове поведение от вълнение до апатия в
зависимост от стимулирания регион.

Също през 1949 г. австралийският психиатър Дж. Ф. Дж. Кейд въвежда психотропния медикамент Литий, с което дава началото на епохата на
психофармакологията. През 50-те години на XX век са разработени редица успешни антипсихотични медикаменти, които не лекуват психози, но са в състояние да контролират симптомите им. През 1952 г. е въведен хлорпромазин (по-познат като Торазин) като първият антипсихотичен медикамент, открит във Франция.

1956-1965 - Първото антипсихотично лекарство

През 1959 г., Лундбек пуска на пазара Truxal® – едно от първите антипсихотични лекарства в света, което през 60-те и 70-те години на ХХ в. се превръща в най-продаваният продукт на Лундбек - за компанията започва нова ера в областта на антипсихотичните медикаменти.

Men working on the building in Lumsås.

Успехът с Truxal® за лечение на шизофрения повишава нуждата от допълнителни производствени мощности. През 1961 г. Лундбек купува някогашна мандра в Lumsås, Дания и скоро след това започва производството на активни вещества.

Valby site - main entrance before 1964.

В началото на 60-те години Лундбек пуска на пазара антидепресанта Saroten®. Това бележи началото на интереса на Лундбек към антидепресантите, който по-късно води до създаването на citalopram и разработването на Cipramil®.

Знаете ли, че  ...?

Имипрамин е първият разработен трицикличен
антидепресант, който се появява в края на 50-те години на XX век. През септември 1958 г. по време на първия международен конгрес по неврофармакология в Рим, Италия, д-р Фрейън от Университета на Пенсилвания, САЩ, е сред първите клинични специалисти, обсъждащи ефектите от имипрамина върху група от 46 пациента, на повечето от които е поставена диагноза „депресивна психоза“.

За това проучване пациентите са подбирани въз основа на симптоми като депресивна апатия, кинетично забавяне и чувства на безнадеждност и отчаяние.

1966-1975 Глобален растеж

Между 1960 г. и 1970 г. броят на служителите се удвоява до 680, от които близо 100 са наети извън страната. Лундбек става международна компания.

The company opened new offices in New York and Paris and, in 1972, Lundbeck Ltd. was established in Luton, UK.

Знаете ли, че ...?

През 70-те години на XX век разработването на нови технологии за образна диагностика изведнъж дава на лекарите и изследователите възможност да надникнат по-отблизо в мозъка без да се налага да отварят черепа. През 1972 г. Г. Н. Хаунсфийлд от „Ий Ем Ай“, Лондон, Англия, създава първия
прототип на компютърен аксиален томограф (КАТ).

Американският лекар и учен Реймънд Дамейдиън създава първия в света магнитно-резонансен томограф (МРТ), докато изучава аналитичните
свойства на магнитния резонанс.

През 1974 г. М. Е. Фелпс, Е. Дж. Хофман и М. М. Тер
Погосян разработват първия позитронно-емисионен томограф (ПЕТ) – апарат, който
предоставя визуална информация за дейността на мозъка. Лекарите използват ПЕТ скенерите, за да проследяват например кръвотока и начина, по който кислородът се използва в мозъка.

1976-1985 Фокусиране изключително върху мозъчните заболявания

След 60 години растеж и развитие, благодарение на широко продуктово портфолио, в края на 70-те години Лундбек решава да прекрати постепенно договорите си за посредничество и козметика, за да се съсредоточи върху разработването и продажбата на лекарства.

In the 1980s, Lundbeck began to concentrate on the development of its positin in CNS (Central Nervous System).

В края на 80-те години Лундбек още повече засилва фокуса на своята бизнес стратегия. След това посвещава усилията си на научни изследвания, разработка, производство и продажба на лекарства срещу мозъчни заболявания.

1986-1995 Cipramil® в 70 държави

През 90-те години Лундбек бързо се разраства благодарение на Cipramil® . Продуктът е регистриран в над 70 държави за лечение на депресия и тревожност .

 

До 75-годишнината на Лундбек през 1990 г., приходите възлизат 0.5 милиарда датски крони и са открити 8 дъщерни компании. Броят на служителите са 739, от които 189 в чужбина.

Klaus Bøgesø and the team behind the development of escitalopram.
The molecule escitalopram

Знаете ли, че ...?

В началото на 90-те години на XX век президентът Джордж Х. У. Буш обявява десетилетието за „Десетилетие на мозъка“, което е в подкрепа на това, че политическото внимание започва да се насочва към заболяванията на мозъка.

През 1993 г. е изолиран генът, отговорен за болестта на Хънтингтън. През 1994 г. Алфред Г. Гилмън и Мартин Родбел си поделят Нобеловата награда заради откритието им на група протеини в човешките клетки, наречени G-протеин-свързани рецептори (GPCR) и ролята им при сигналната трансдукция.

Заради значението им за физиологията и
патофизиологията GPCR стават успешна цел за голяма част от съвременните медикаменти. През 1995 г. д-р Джон Р. Марлър и колегите му демонстрират първата успешна интервенция по време на инсулт. 

1996-2005 Разрастване на дейността на Лундбек благодарение успеха на CIPRALEX® 

За да обезпечи успешното си бизнес развитие, Лундбек разширява научноизследователската си дейност и започва да получава лицензи за лекарства от други фармацевтични компании. Това дава възможност на Лундбек да пусне в пордажба нови лекарства след изтичане на патентната защита на други лекарства.

Lundbeck established the Lundbeck Institute in 1997 to help reduce the global burden of brain disease by educating healthcare professionals worldwide.

През юни 1999 г. компанията на Ханс Лундбек достига етап в развитието си, когато акциите й са регистрирани на Копенхагенската фондова борса (KFX). Това осигурява на Лундбек достъп до нови капитали, в случай че желае да придобие още дъщерни дружества, като през 2000 година техният брой достига 30. Присъствието на компанията е вече по-забележимо, което носи повече отговорности на ръководството, но и предоставя нов начин за възнаграждение на служителите чрез акции. Cipralex®/Lexapro® е пуснат в продажба за първи път през 2002 г. и се предлага в близо 100 страни от целия свят, като се превръща в основен дял от дейността на Лундбек.

Reception on the day of the listing on the Copenhagen stock exchange (KFX) in 1999.

През 2003 г. Лундбек придобива базираната в САЩ научноизследователска компания Synaptic, с което създава научноизследователско звено като мост към САЩ. Интересът към нови знания за групата на G-протеин-свързаните рецептори е част от причините за придобиването на специализираната в тази област компания Synaptic.

2006-2015 Пътят ни към растеж

През 2008 г. Лундбек поема нов стратегически път на растеж, превръщайки се от предимно европейска компания в глобална компания, като навлиза на нови международни пазари.

At the end of 2013, Lundbeck had approximately 6,000 employess in 57 countries.

През 2009 г. Лундбек придобива Fvation Pharmaceuticals, Inc. и създава собствена търговска платформа в САЩ, най-големият световен пазар за лекарства. Лундбек придобива също Elaiapahrm във Фразция, като това повишава производствения капацитет на компанията. Sabril® е пуснат на пазара в САЩ за лечение на епилепсия.

Ablify Maintena® was launched in the US for the treatment of schizophrenia in 2013.

През 2011 г. Лундбек пуска на пазара Saphris®/Sycrest® за лечение на шизофрения и биполярно разстройство. Наред с това открива нов научноизследователски център в Китай и сключва историческо споразумение с японската Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. за доставка на иновативни лекарства срещу психични заболявания.


С пускането на пазара на Onfi® пациентите със синдрома на Lennox-Gastaut в САЩ получават достъп до нова възможност за лечение. През 2013 г. Лундбек прави първите си стъпки в нова област, като пуска на пазара в Европа Selincro® за лечение на алкохолна зависимост. Наред с това открива нов научноизследователски център в Китай и сключва историческо споразумение с японската Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. за доставка на иновативни лекарства срещу психични заболявания

In 2014, Brintellix® was launched in the US and in some European and other international markets for the treatment of depression.

 

През 2014 г. Лундбек разширява пазарното си присъствие в САЩ, като придобива Chelsea Therapeutics и съединението NortheraTM за лечение на симптоматична неврогенна ортостатична хипотония (NOH). На Лундбек са необходими 75 години, за да достигне оборот от половин милиард. През следващите 25 години компанията нараства 30 пъти и през 2015 г., когато е 100-годишнината от основаването на компанията Лундбек, реализираните приходи са около 13,5 милиарда датски
крони.

По-късно през 2015г., Лундбек пуска на пазара и Rexulti/Rxulti® за лечение на депресия и шизофрения, подобрявайки нашата позиция в полето на тези заболявания.

Знаете ли, че ...?

През 2013 г. Ернст Бамберг и колегите му печелят наградата за принос при  изследванията на мозъка на Европейската фондация за изследване на мозъка „Грета Лундбек“ заради изобретяването и усъвършенстването на оптогенетиката.

Революционната техника позволява генетично определени популации от неврони да бъдат включвани и изключвани със светлина, а това дава
възможност да се разкрият характеристиките на нормалните и атипичните невронни вериги, но и да се намерят нови подходи към лечението на заболяванията на мозъка.

Нова глава  2016-2019

През 2018 г. Дебора Дънсайър е назначена за председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Лундбек и шест месеца по-късно поставя началото на новата 2020 г. стратегия на Лундбек „Експанзия и инвестиции за растеж“, която се фокусира върху възстановяването на здравето на мозъка, стимулирайки растежа на Лундбек.

 

 

Lundbeck La Jolla Research Center, La Jolla, California, USA.

През 2019 г. Лундбек придобива Abide Therapeutics, с централа в Калифорния, като с това добавя уникална платформа за разработване на мощни и селективни инхибитори на серин-хидролазата, които имат потенциала да се използват при множество терапевтични показания в психиатрията и неврологията. Abide Therapeutics се закрива и се преименува на изследователски център "La Jolla", който става център за развойна фармацевтична дейност на Лундбек в САЩ. 

Eptinezumab has been added to Lundbeck’s portfolio to address the unmet need for migraine prevention.

In 2019, Lundbeck’s revenue was 17.0 billion and we employed approximately 5,800 people across the world. In 2019, Lundbeck also acquired Alder Biopharmaceuticals, located in Washington, a company committed to transforming migraine treatment and prevention. With the addition of eptinezumab, an intravenous therapy for migraine prevention, Lundbeck expands its portfolio and commitment to helping the migraine community where so much unmet need remains.  

Ново десетилетие - 2020

Lundbeck started the new decade by launching eptinezumab under the brand name Vyepti® for the preventive treatment of migraine in the US.

Saving energy and reducing Co2 emissions are long-standing strategic priorities for Lundbeck. Today, we use 35% less energy and emit 68% less CO2 than in 2006.

Нашите постоянни усилия за намаляване на емисиите на CO2 и потреблението на енергия са признати за водещи в света от независимата организация - Carbon Disclosure Project (CDP), Която определя глобалния стандарт за действия срещу климатичните промени. Компанията Лундбек е включена в новия списък "А" за  климата на CDP за 2020 г., най-високата възможна оценка, която се дава само на първите 3% от над 9,600 компании, проучени от CDP в цял свят.

The Sustainable Development Goal 13 aims to take urgent action to combat climate change and its impacts.

През 2020 г. сключихме споразумение COP25 "Амбиция на бизнеса за 1,5°C” за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса над нивата
преди индустриализацията. Предприемането на действия по отношение на климата е споделена отговорност. В Лундбек, сега и в миналото, винаги сме поемали нашата част от отговорността и съответните действия. 

 

Основни етапи в разработването на нашите продукти

1937 г. На пазара е пуснат Epicutan® - първто оригинално лекарство на Лундбек за лечение на рани.

 

1940 г. На пазара е пуснат Lucosil® за лечение на инфекции на пикочните пътища.

 

1952 г. На пазара е пуснат Ketogan® за лечение на остра болка.

 

1959. На пазара е пуснат Truxal® за лечение на шизофрения.

 

1989 г. На пазара е пуснат Cipramil® за лечение на депресия.

 

1996 г. На пазара е пуснат Serdolect® за лечение на шизофрения.

 

2002 г. На пазара е пуснат Cipralex®/Lexapro® за лечение на депресия/тревожност.

 

2003 г. На пазара е пуснат Ebixa® за лечение на болест на Алцхаймер.

 

2003 г. На пазара е пуснат Azilect® за лечение на болест на Паркинсон.

 

2008 г. На пазара е пуснат Xenazine® за лечение на хорея, свързана с болестта на Хънтингтън.

 

2009 г.  На пазара е пуснат Sabril® за лечение на епилепсия.

 

2011 г. На пазара е пуснат Saphris®/Sycrest® за лечение на шизофрения и манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство.

 

2012 г. На пазара е пуснат Onfi® за лечение на синдром на Lennox-Gastaut (епилепсия).

 

2013 г. На пазара е пуснат Selincro® за лечение на алкохолна зависимост.

 

2013 г. На пазара е пуснат Abilify Maintena® за лечение на шизофрения.

 

2014 г. На пазара е пуснат Brintellix® за лечение на депресия.

 

2014 г. На пазара е пуснат NortheraTM за лечение на симптоматична неврогенна ортостатична хипотония (NOH).

 

2015 г. На пазара е пуснат Rexulti® за лечение на депресия и шизофрения.

 

2020 г. На пазара е пуснат Vyepti® за превантивно лечение на мигрена. 

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Продукти

Нашите продукти - резултатите с които се гордеем през годините на изследвания.

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.