Нашата история

Повече от век отдадени на работата си

На 14 август 1915 г. Ханс Лундбек основава компания в Копенхаген, Дания. Първият служител на Ханс, Грете Лундбек, която по-късно става негова съпруга, основава Фондация "Лундбек", като с това поставя основите на съвременната компания Лундбек. Докато градим бъдещето, гледаме с огродст към нашето минало.

1915-1925 Ранните години

На 14 Август 1915 г., Ханс Лундбек основава компания в Копенхаген, Дания. Първият му служител е млада жена, многократен шампион на Дания по машинопис, която по-късно става негова съпруга и основава Фондация "Лундбек".

Ханс Лундбек (1885-1943)

Компанията се занимава с всичко - от машини, бисквити, сладкарски изделия, подсладители, оборудване за киносалони и фотоапарати до фотографска хартия и алуминиево форио, а също и отдаване под наем на прахосмукачки.

Грете Лундбек

През първите години компанията развива търговска дейност, но от средата на 20-те години към продуктовата листа са добавени лекарства от всякакъв вид.

Едуарт Голдшмид (1901-1950)

През 1924 г. е нает Едуард Голдшмит, който донася в компанията опита си от химическата и фармацевтичната промишленост и редица нови договори за посредничество за лекарства като супозитории и болкоуспокояващи. Към портфолиото са добавени одеколони и кремове и компанията се сдобива с първата си машина за производство на таблетки.

Знаете ли, че ...?

Пострадалите в Първата световна война предоставят на невролозите безпрецедентна, макар и нежелана, възможност за провеждане на изследвания. Като наблюдават нарушенията във физиологичните и психическите функции, причинени от получени по време на войната травми, невролозите успяват да свържат подразделения на централната ни нервна система с определени способности. През 1917 г. Юлиус Вагнер Ритер фон Яурег описва първото каузално психиатрично лечение, когато открива, че заразяването с малария лекува паралитична деменция.

През 1920 г. Ото Люви провежда първия експеримент, който доказва, че невротрансмисията е химичен процес. През 1922 г. за лечение на пациенти с шизофрения започва да се прилага лечение със Сомнифен (Somnifen) и предизвикване на дълги периоди на дълбок сън. На пациентите се дават високи дози Сомнифен (лекарство от групата на барбитуратите), които ги карат да спят по цял ден в продължение на две – три последователни седмици.

 

1926-1935 - Собственни производствени обекти

През първите години компанията развива търговска дейност, но от средата на 20-те години към продуктовата листа са добавени лекарства от всякакъв вид.

 

През 30-те години на ХХ в. Лундбек започва самостоятелно производство и опаковане на лекарства в Дания. Нарастващият обем на продукцията създава нужда от повече помещения и служители. Компания Лундбек започва своя растеж.

През 1927, Лундбек се премества в по-нова и по-голяма офис сграда в центъра на Копенхаген.
            През 1933, Лундбек продава химически продукти на             стойност 42 000 датски крони, докато другите продукти в             портфолиото остават на по-заден план.

Знаете ли, че ...?

През 1929 г. Ханс Бергер демонстрира първия електроенцефалограф (ЕЕГ) за приложение при хора – уред, който измерва и записва електрическата активност в мозъка. Днес изобретението на Бергер се използва рутинно с диагностична цел в неврологията и психиатрията и нерядко намира приложение в научните изследвания на мозъка. През 1933 г. Манфред Сакел съобщава за първите си експериментални открития при изпитване ефикасността на лечение с предизвикване на инсулинов шок при пациенти с шизофрения в Берлин, Германия. В процес на разработване са соматични лечения за психически заболявания като електроконвулсивната терапия и психохирургията. Тези лечения се основават на биологичния модел на психиатричната патология, според който психиатричните заболявания са следствие от физиологичен дисбаланс в организма и са съпоставими с физическите заболявания.

През 30-те години на XX век Уайлдър Пенфийлд заедно със своя колега Хърбърт Джаспър изобретява т.нар.„Монреалска процедура“, с помощта на която лекува пациенти с тежка епилепсия, като унищожава нервни клетки в онези части на мозъка, от които водят началото си припадъците. Преди да извърши операция, той стимулира мозъка с електрически сонди, докато пациентите са в съзнание на операционната маса (само под местна анестезия) и наблюдава
реакциите им. По този начин успява по-прецизно да определи отговорните за реакциите целеви зони в мозъка и така да редуцира страничните ефекти от операцията. Процедурата се прилага успешно и до днес.

1936-1945 - Първият оригинален продукт

През 1937 г. Лундбек наема първият си научен работник, фармацевтът Олъф Хюбнер, който донася със себе си допълнителни лекарствени продукти и поставя началото на първото взаимодействие на Лундбек с лекарите.

П.В. Петерсен (1920-1988)

През 1937 г. заедно с Института по биология на Фондация "Карлсберг", Лундбек разработва първия си оригинален продукт, наречен Epicutan®, за лечение на рани. Успехът на Epicutan®  вдъхва на Лундбек международни амбиции и увереност за непрекъснато търсене на нови възможности за научноизследователска дейност - движещи фактори, които са характерни за компанията и днес. За да осигури достатъчен производствен капацитет, през 1939 г. компанията се премества във Валбю, предградие на Копенхаген, където и до днес се намира централата на Лундбек. Под ръководството на Олуф Хюбнер Лундбек създава своята първа научноизследователска база в областта на химията, която осигурява необходимите условия за разработването на Lucosil®, продукт за лечение на инфекции на пикочните пътища. Към този момент служителите на компанията са 45.

Производствени сгради, Отилиавей 7, Валби, Дания

Ханс Лундбек умира през 1943 г., а Пол Виго Петерсен е нает, за да развие фармацевтичната научноизследователска дейност на Лундбек. През 1946 г. Петерсен пътува до Германия и донася съединение, от което Лундбек разработва силното болкоуспокояващо Ketogan®, чието действие надвишава почти двукратно това на морфина. Благодарение на продажбите на Ketogan® компанията Лундбек навлиза в нов период на ускорен растеж, като международните пазари продължават да бъдат по-важни от местния.

Знаете ли, че ...?

През 1935 г. Егаш Мониш, португалски невролог, извършва първата лоботомия в света. През следващите години Уолтър Фрийман и Джеймс У. Уатс извършват първите лоботомии в САЩ. Целта, която се е преследвала с извършването на лоботомиите, била да се постигне успокояване на неконтролируемо агресивни и емоционални пациенти и, поне в началото, процедурата се оказва успешна. Въпреки това, дори да не споменаваме факта, че смъртността е 25%, в резултат от лоботомиите пациентите губят способността да контролират импулсите си, стават неестествено спокойни, демонстрират повърхностен разсъдък и/или тотално отсъствие на емоции. Честотата на приложение на процедурата намалява с въвеждането на психоактивните медикаменти. През 1949 г. Егаш Мониш получава Нобелова награда за работата си.

През 1936 г. италианските лекари Уго Черлети и Лучо Бини прилагат първата шокова терапия с електричество на пациент с шизофрения и получават успешни резултати. Лечението скоро става широко разпространено и се прилага най-често в САЩ и Европа. Въпреки примерите за злоупотреба в миналото, този вид лечение все още се практикува успешно и днес, макар и със значителни модификации. През 1937 г. Х. Хюстън Мерит и Трейси Дж. Пътнам описват забележителни резултати след прилагане на фенитоин за лечение на големи пристъпи на разстройство и психически еквивалентни пристъпи (епилепсия).

1946-1955 - Повече изследвания в областта на невронауката

През годините след Втората световна война, Лундбек засилва научноизследователската си дейност, като полага основите за разработване на лекарствата, с които по-късно Лундбек получава световна известност.

В началото на 50-те години на миналия век, Лундбек наброява 180 служители.

В началото на 50-те години на ХХ в. Лундбек вече има собствен изследовател в областта на микробиологията, Ладислаус Сабо, който помага за разработването на първите антибиотични препарати на Лундбек, Тирозолвин и Тирозолветер. Портофолиото от антибиотици на Лундбек осигурява силна позиция на Лундбек в САЩ и на други международни пазари.

За съжаление, Lacumin® така и не се превръща в успешен продукт, но запалва интереса на Лундбек  към разработването на фармацевтични продукти за лечение на психиатрични заболявания.

През 1954 г. Грете Лундбек, вдовицата на основателя на компанията Лундбек, Ханс Лундбек, създава Фондация "Лундбек", за да укрепи и разшири дейността на Лундбек, както и да осигури финансова подкрепа основно за научни изследвания и за борба с болестите. През 1954 г., Лундбек прави първите си стъпки в областта на психиатричните терапии като получава разрешение за продажба на Lacumin®, разработен от германската фармацевтична компания Chemishe Fabrik Promonta.

През 1950, Лундбек се превръща в акционерно дружество с основен капитал от 1 милион датски крони.

Знаете ли, че ...?

Валтер Рудолф Хес, швейцарски физиолог, получава Нобелова награда през 1949 г. за картографиране на областите в мозъка, които участват в контрола на вътрешните органи. Хес прилага техники за мозъчна стимулация, разработени в края на 20-те години на XX век, като използва електроди, за да стимулира мозъка в добре дефинирани анатомични региони. Това му позволява да свърже региони в мозъка с конкретни физиологични реакции. Като стимулира хипоталамуса, той успява да предизвика поведение от възбуда до апатия в зависимост от областта на стимулация.

Също така през 1949 г. австралийският психиатър Дж. Ф. Дж. Кейд въвежда психотропния медикамент Литий, с което дава началото на епохата на психофармакологията. През 50-те години на XX век са разработени редица успешни антипсихотични медикаменти, които не лекуват психози, но са в състояние да контролират симптомите им. През 1952 г. е въведен хлорпромазин (по-познат като Торазин) като първият антипсихотичен медикамент, открит във Франция.

1956-1965 - Първото антипсихотично лекарство

През 1959 г., Лундбек пуска на пазара Truxal® – едно от първите антипсихотични лекарства в света, което през 60-те и 70-те години на ХХ в. се превръща в най-продаваният продукт на Лундбек - за компанията започва нова ера в областта на антипсихотичните медикаменти.

Мъже работещи по изграждането на сградата в Lumsås.

Успехът с Truxal® за лечение на шизофрения повишава нуждата от допълнителни производствени мощности. През 1961 г. Лундбек купува някогашна мандра в Lumsås, Дания и скоро след това започва производството на активни вещества.

Сградата във Валби - централен вход преди 1964.

В началото на 60-те години Лундбек пуска на пазара антидепресанта Saroten®. Това бележи началото на интереса на Лундбек към антидепресантите, което по-късно води до създаването на циталопрам и разработването на Cipramil®.

Знаете ли, че  ...?

Имипрамин е първият разработен трицикличен
антидепресант, който се появява в края на 50-те години на XX век. През септември 1958 г. по време на първия международен конгрес по неврофармакология в Рим, Италия, д-р Фрейън от Университета на Пенсилвания, САЩ, е сред първите клинични специалисти, обсъждащи ефектите от имипрамина върху група от 46 пациента, на повечето от които е поставена диагноза „депресивна психоза“.

За това проучване пациентите са подбирани въз основа на симптоми като депресивна апатия, кинетично забавяне и чувства на безнадеждност и отчаяние.

1966-1975 Разтеж в световен мащаб

Между 1960 г. и 1970 г. броят на служителите се удвоява до 680, от които близо 100 са наети извън страната. Лундбек става международна компания.

Компанията открива нови офиси в Ню Йорк и Париж, а през 1972 е създадена компанията Lundbeck Ltd., в Лутън, Великобритания.

Знаете ли, че ...?

През 70-те години на XX век разработването на нови технологии за образна диагностика изведнъж дава на лекарите и изследователите възможност да разгледат мозъка отблизо, без да се налага да отварят черепа. През 1972 г. Г. Н. Хаунсфийлд от „Ий Ем Ай“, Лондон, Англия, създава първия прототип на компютърен аксиален томограф (КАТ). 

Американският лекар и учен Реймънд Дамейдиън създава първия в света магнитно-резонансен томограф (МРТ), докато изучава аналитичните свойства на магнитния резонанс.

През 1974 г. М. Е. Фелпс, Е. Дж. Хофман и М. М. Тер Погосян разработват първия позитронно-емисионен томограф (ПЕТ) – апарат, който предоставя визуална информация за дейността на мозъка. Лекарите използват ПЕТ-скенирането, за да наблюдават такива неща като притока на кръв и използването на кислород в мозъка.

1976-1985 Фокусиране изключително върху мозъчните заболявания

След 60 години растеж и развитие, основаващо се на широк асортимент от продукти, в края на 70-те години на миналия век, Лундбек решава постепенно да закрие съществуващите агенции и козметични отдели и да се съсредоточи върху разработването и продажбата на фармацевтични продукти.

През 80-те години на миналия век, Лундбек започва да се концентрира върху развитието на позициите си в областта на ЦНС (централна нервна система).

В края на 80-те години Лундбек още повече засилва фокуса на своята бизнес стратегия. След това посвещава усилията си на научни изследвания, разработка, производство и продажба на фармацевтични продукти за лечение на мозъчни заболявания.

1986-1995 Cipramil® в 70 държави

През 90-те години на миналия век Лундбек се разраства бързо благодарение на успеха на Cipramil®. Cipramil® е регистриран в повече от 70 държави за лечение на депресия и тревожност.

 

До 75-годишнината на Лундбек през 1990 г., приходите възлизат 0.5 милиарда датски крони и са открити 8 дъщерни компании. Броят на служителите е бил 739, от които 189 в чужбина.

Klaus Bøgesø и екипът, който стои зад разработването на есциталопрам.
Молекулата есциталопрам

Знаете ли, че ...?

В началото на 90-те години на XX век президентът на САЩ, Джордж Х. У. Буш обявява десетилетието за „Десетилетие на мозъка“, което е в подкрепа на това, че политическото внимание започва да се насочва към заболяванията на мозъка.

През 1993 г. е изолиран генът, отговорен за болестта на Хънтингтън. През 1994 г. Алфред Г. Гилмън и Мартин Родбел си поделят Нобеловата награда заради откритието им на група протеини в човешките клетки, наречени G-протеин-свързани рецептори (GPCR) и ролята им при сигналната трансдукция.

Заради значението им за физиологията и патофизиологията GPCR стават успешна цел за голяма част от съвременните медикаменти. През 1995 г. д-р Джон Р. Марлър и колегите му демонстрират първата успешна интервенция по време на инсулт. 

1996-2005 Разрастване на дейността на Лундбек благодарение успеха на CIPRALEX® 

За да обезпечи успешното си бизнес развитие, Лундбек разширява научноизследователската си дейност и започва да получава лицензи за лекарства от други фармацевтични компании. Това дава възможност на Лундбек да пусне в продажба нови лекарства след изтичане на патентната защита на други лекарства.

Лундбек основава Института Лундбек през 1997 г., за да помогне за намаляване в световен мащаб тежестта от мозъчните заболявания чрез обучение на медицинските специалисти по целия свят.

През юни 1999 г. компанията на Ханс Лундбек достига етап в развитието си, когато акциите й са регистрирани на Копенхагенската фондова борса (KFX). Това осигурява на Лундбек достъп до нови капитали, в случай че желае да придобие още дъщерни дружества, като през 2000 година техният брой достига 30. Присъствието на компанията е вече по-забележимо, което носи повече отговорности на ръководството, но и предоставя нов начин за възнаграждение на служителите чрез акции. Cipralex®/Lexapro® е пуснат в продажба за първи път през 2002 г. и се предлага в близо 100 страни от целия свят, като се превръща в основен дял от дейността на Лундбек.

Рецепцията в деня на вписването й на фондовата борса в Копенхаген (KFX) през 1999.

През 2003 г. Лундбек придобива базираната в САЩ научноизследователска компания Synaptic, с което създава научноизследователско звено като мост към САЩ. Интересът към нови знания за групата на G-протеин-свързаните рецептори е част от причините за придобиването на специализираната в тази област компания Synaptic.

2006-2015 Пътят ни към растеж

През 2008 г. Лундбек поема нов стратегически път на растеж, превръщайки се от предимно европейска компания в глобална компания, разширявайки дейността си на нови международни пазари.

В края на 2013 г., Лундбек има приблизително 6 000 служители в 57 държави.

През 2009 г. Лундбек придобива Оvation Pharmaceuticals, Inc. и създава собствена търговска платформа в САЩ, най-големия световен пазар за фармацевтични продукти. Лундбек придобива също Elaiaphаrm във Франция, като това повишава производствения капацитет на компанията. Sabril® е пуснат на пазара в САЩ за лечение на епилепсия.

Ablify Maintena® е пуснат на пазара в САЩ за лечение на шизофрения през 2013.

През 2011 г. Лундбек пуска на пазара Saphris®/Sycrest® за лечение на шизофрения и биполярно разстройство. Наред с това открива нов научноизследователски център в Китай и сключва историческо споразумение с японската Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. за доставка на иновативни лекарства срещу психични заболявания.


С пускането на пазара на Onfi® пациентите със синдрома на Lennox-Gastaut в САЩ получават достъп до нова възможност за лечение. През 2013 г. Лундбек прави първите си стъпки в нова област, като пуска на пазара в Европа Selincro® за лечение на алкохолна зависимост. Наред с това открива нов научноизследователски център в Китай и сключва историческо споразумение с японската Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. за предоставяне на иновативни лекарства, фокусирани към психиатрични разстройства.

През 2014 г., Brintellix® беше пуснат на пазара в САЩ и на някои европейски и други международни пазари за лечение на депресия..

 

През 2014 г. Лундбек разширява пазарното си присъствие в САЩ, като придобива Chelsea Therapeutics и съединението Northera® за лечение на симптоматична неврогенна ортостатична хипотония (NOH). На Лундбек са били необходими 75 години, за да достигне оборот от половин милиард. През следващите 25 години компанията нараства 30 пъти и през 2015 г., когато е 100-годишнината от основаването на компанията Лундбек, реализираните приходи са около 13,5 милиарда датски крони. По-късно през 2015г., Лундбек пуска на пазара и Rexulti/Rxulti® за лечение на депресия и шизофрения, с което затвърди позициите си в сферата на лечението на тези заболявания.

Знаете ли, че ...?

През 2013 г. Ернст Бамберг и колегите му печелят наградата за принос при  изследванията на мозъка на Европейската фондация за изследване на мозъка „Грета Лундбек“ заради изобретяването и усъвършенстването на оптогенетиката.

Революционната техника позволява генетично определени популации от неврони да бъдат включвани и изключвани със светлина, а това дава възможност да се разкрият характеристиките на нормалните и атипичните невронни вериги, но и да се намерят нови подходи към лечението на заболяванията на мозъка.

Нова страница  2016-2019

През 2018 г. Дебора Дънсайър е назначена за председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Лундбек, а шест месеца по-късно стартира новата стратегия на Лундбек до 2020 г., „Експанзия и инвестиции за растеж“, която се фокусира върху възстановяването на здравето на мозъка, стимулирайки растежа на Лундбек.

 

 

Изследователски център на Лундбек La Jolla, La Jolla, Калифорния, САЩ.

През 2019 г. Лундбек придобива Abide Therapeutics, с централа в Калифорния, като с това добавя уникална платформа за разработване на мощни и селективни инхибитори на серин-хидролазата, които имат потенциала да се използват при множество терапевтични показания в психиатрията и неврологията. Abide Therapeutics се закрива и се преименува на изследователски център "La Jolla", който става център за развойна фармацевтична дейност на Лундбек в САЩ. 

Ептинезумаб е добавен към портфолиото на Лундбек, за да отговори на незадоволената нужда от превенция на мигрената.

През 2019 г., приходите на Лундбек възлизат на 17.0 милиарда, а в компанията работят приблизително 5 800 служители по целия свят.  През 2019 г., Лундбек придобива Alder Biopharmaceuticals, намираща се във Вашингтон, компания, която се ангажира да трансформира лечението и превенцията на мигрената. С добавянето на ептимезунаб, интравенозна терапия за превенция на мигрена, Лундбек разширява портфолиото си и ангажимента си да помага на хората страдащи от мигрена, където все още има толкова много неразрешени въпроси.  

Ново десетилетие - 2020

Лундбек стартира новото десетилетие с пускането на пазара на ептинезумаб под търговското име Vyepti® за превантивно лечение на мигрена в САЩ.

Пестенето на енергия и намаляването на емисиите на Co2 са дългогодишни стратигически проекти за Лундбек. Днес използваме 35% по-малко енергия и отделяме 68% по-малко CO2 в сравнение с 2006 г..

Нашите постоянни усилия за намаляване на емисиите на CO2 и потреблението на енергия са признати за водещи в света от независимата организация - Carbon Disclosure Project (CDP), която определя глобалния стандарт за действия срещу климатичните промени. Компанията Лундбек е включена в новия списък "А" за  климата на CDP за 2020 г., най-високата възможна оценка, която се присъжда само на първите 3% от над 9,600 компании, проучени от CDP в цял свят.

Цел 13-та на устойчивото развитие е насочена към предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици. 

През 2020 г. сключихме споразумение COP25 "Бизнес амбиция за 1,5°C” за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса над нивата преди индустриализацията. Предприемането на действия по отношение на климата е споделена отговорност. В Лундбек, сега и в миналото, винаги сме поемали нашата част от отговорността и съответните действия. 

 

Основни етапи в разработването на нашите продукти

1937 г. На пазара е пуснат Epicutan® - първто оригинално лекарство на Лундбек за лечение на рани.

 

1940 г. На пазара е пуснат Lucosil® за лечение на инфекции на пикочните пътища.

 

1952 г. На пазара е пуснат Ketogan® за лечение на остра болка.

 

1959. На пазара е пуснат Truxal® за лечение на шизофрения.

 

1989 г. На пазара е пуснат Cipramil® за лечение на депресия.

 

1996 г. На пазара е пуснат Serdolect® за лечение на шизофрения.

 

2002 г. На пазара е пуснат Cipralex®/Lexapro® за лечение на депресия/тревожност.

 

2003 г. На пазара е пуснат Ebixa® за лечение на болест на Алцхаймер.

 

2003 г. На пазара е пуснат Azilect® за лечение на болест на Паркинсон.

 

2008 г. На пазара е пуснат Xenazine® за лечение на хорея, свързана с болестта на Хънтингтън.

 

2009 г.  На пазара е пуснат Sabril® за лечение на епилепсия.

 

2011 г. На пазара е пуснат Saphris®/Sycrest® за лечение на шизофрения и манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство.

 

2012 г. На пазара е пуснат Onfi® за лечение на синдром на Lennox-Gastaut (епилепсия).

 

2013 г. На пазара е пуснат Selincro® за лечение на алкохолна зависимост.

 

2013 г. На пазара е пуснат Abilify Maintena® за лечение на шизофрения.

 

2014 г. На пазара е пуснат Brintellix® за лечение на депресия.

 

2014 г. На пазара е пуснат NortheraTM за лечение на симптоматична неврогенна ортостатична хипотония (NOH).

 

2015 г. На пазара е пуснат Rexulti® за лечение на депресия и шизофрения.

 

2020 г. На пазара е пуснат Vyepti® за превантивно лечение на мигрена. 

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Продукти

Нашите продукти - резултатите с които се гордеем през годините на изследвания.

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.