Психиатрия

Разбиране на психиатричните заболявания

Психиатричните заболявания са психични, емоционални и поведенчески разстройства, включващи широк спектър от симптоми и последици.

Тревожните разстройства и разстройствата на настроението са сериозни психични заболявания, които оказват значително влияние върху личния и семейния живот на пациента, както и върху обучението или работата му.

 

Разстройствата на настроението се характеризират с периоди на крайности в настроението - силно потиснато настроение (депресия) или редуване на периоди на повишено и потиснато настроение (биполярна разстройство). Хората с депресия чувстват тъга, липса на смисъл и безнадежност, и губят интерес и удоволствие от заниманията си през продължителни периоди от време. Също така е възможно да имат когнитивни симптоми, като затруднения при концентрация и вземане на решения. Понякога хората с биполярно разстройство изглеждат неестествено весели и енергични, което може да доведе до импулсивно и рисково поведение.

 

Тревожните разстройства се характеризират с прекомерно, неоправдано притеснение. Например хората с генерализирано тревожно разстройство изпитват неконтролируемо притеснение за различни ежедневни неща, например отговорности, финансови въпроси и здраве. Посттравматично стресово разстройство може да възникне вследствие на травмиращо събитие, като насилие или пътно-транспортно произшествие и може да доведе до повтарящи се кошмари и спомени.

 

Тревожните разстройства и разстройствата на настроението са относително често срещани и не е необичайно човек да има повече от един вид разстройство. Симптомите са различни при отделните пациенти, но при лечение повечето хора могат да възстановят обичайния си начин на живот.

 

 

Личностното разстройство се характеризира с модел на мислене, чувства и поведение, който се различава значително от това, което обществото очаква и не се променя особено с течение на времето. Всички хора възприемат по различен начин нещата от света и имат различно отношение към тях, но "личността" се превръща в "човек с разстройство на личността", когато съответният човек не е в състояние да се приспособи адекватно към конкретна ситуация, което му причинява стрес и загуба на дееспособност (инвалидизиране).

 

Съществуват множество видове личностни разстройства. В зависимост от вида пациентът може да изглежда странен и ексцентричен, емоционален и капризен или тревожен и уплашен. Например, пациентите с гранично личностно разстройство се страхуват от изоставяне и имат отчетливи промени на настроението. При пациентите с гранично личностно разстройство обикновено често се срешат импулсивни действия като злоупотреба с наркотични вещества и опити за самоубийство, които е важно да бъдат контролирани.

 

Личностните разстройства обикновено започват в юношеската или ранната зряла възраст и може да се подобрят или да не се подобрят с напредване на възрастта в зависимост от разстройството. Личностните разстройства оказват значимо влияние върху взаимоотношенията на пациентите с техните близки и приятели и засягат способността им да се справят с ежедневието си.

 

За по-задълбочено разбиране на личностните разстройства, вижте  тук.

Психотичните разстройства, например шизофрения, са сериозни психични заболявания, свързани с промяна на начина на мислене и възприемане на околния свят. Те се характеризират с "психоза", при която човек губи връзка с действителността. Пациентите може да имат делюзии - силни, но погрешни убеждения, например увереност, че някой се опитва да им навреди или им внушава мисли. Пациентите може да имат и халюционации - погрешна информация от сетивните им органи, като чуване на гласове или виждане на несъществуващи неща. Освен това хората с прихотични разстройства може да имат потиснати емоции, затруднен говор и понижено чувство на удоволствие или интерес.

 

Психотични симптоми и разстройства може да бъдат предизвикани от определени лекарства и наркотични вещества, да възникнат вследствие на друго заболяване или да се дължат на структурни промени или нарушение на баланса на химически вещества в мозъка. Обикновено широката общественост разбира погрешно тези заболявания, поради което болните от тях са обект на заклеймяване и дискриминация.

 

Психотичните разстройства се нуждаят от лечение и често са много инвалидизиращи, като оказват силно влияние върху личния и семейния живот на човека, както и върху способностите му за обучение и работа.

 

За по-задълбочено разбиране на психотичните разстройства, вижте тук.

"Веществото" при "разстройство, свързано с употребата на психоактивни вещества", може да бъде упойващо вещество от различен вид, включително алкохол, канабис, халюциногени, инхалаторни наркотици, опиоиди, успокоителни, стимуланти (например амфетамин или кокаин) и тютюн.  Общото между тези вещества е, че когато се приемат в големи количества, причиняват промени  в областите на мозъка, които отговарят за мотивацията и възнаграждението. Обикновено отначало веществото активира в мозъка системата за възнаграждение и предизвиква чувство на удоволствие. С течение на времето удоволствието от приема на веществото се понижава и човек може да страда от неустоимо желание за веществото и синдром на отнемане, когато не го приема. По този начин, вместо да използват веществото за удоволствие, хората може да го използват, за да избегнат негативните ефекти от липсата му. 

 

Вследствие на тези промени в мозъка, човек с разстройство, свързано с употреба на психоактивни вещества, приема веществото в по-големи количества по-дълго, отколкото е възнамерявал. Това се нарича толеранс. Въпреки, че тези хора може да се опитат да намалят употребата на психоактивни вещества, това се оказва трудно или дори непосилно. Голяма част от деня може да преминава в прием на веществото или сдобиване с него , което естествено се отразява върху способността на човек да изпълнява задълженията си на работното място, в училище и у дома. 

 

Алкохолната зависимост е често срещан вид разстройство, свързано с употреба на вещества. Тя може да има сериозни последици за здравето и повишава риска от ранна смърт и инвалидизиране.

 

За по-задълбочено разбиране на злоупотребата с алкохол тук.

Още от Лундбек

Изследване и Разработване

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност.

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Устойчиво развитие

Лундбек чрез своята силна стратегия остава отдаден на устойчиво развитие.