Многообразие и приобщаване

5500 служители, които са също толкова многообразни, колкото пациентите, на които служим

За да сме сигурни, че отразяваме многообразието на пациентите си и потребностите им, се стремим да създаваме контекст, култура и системи, в които всички служители на Лундбек - независимо кои са и къде се намират, да бъдат самите себе си и да покажат най-доброто, на което са способни.

Многообразието винаги е било вплетено в ДНК-то на Лундбек. В хода на нашата повече от 100-годишна история най-разнообразни хора, продукти и сътрудници са се обединявали в името на прогреса в полза на пациентите, на които служим. През 2021 година обаче изискванията към нас са повече, така че в устрема си напред сме решени да работим за изграждането на още по-приобщаваща организация. Обърнахме поглед към самите себе си, като подложихме данните си на сериозен анализ и знаем върху какво трябва да се съсредоточим.

 

Вярваме, че ако изградим приобщаваща организация, то многообразието ще дойде като естествено следствие.

Казано по-просто, многообразие - това са съставните части. Приобщаване е да направиш така, че тези съставни части да се сработят. Справедливост е да гарантираме свойти честност и безпристрастност в този процес.

Многообразието има значение, а приобщаването създава силни организации

За да сме сигурни, че отразяваме многообразието на пациентите си и потребностите им, се стремим да създаваме контекст, култура и системи, в които всички служители на Лундбек - независимо кои са и съде се намират, да бъдат самите себе си и да покажат най-доброто, на което са способни. На практика това означава, че хората се чувстват стимулирани не въпреки различията си, а заради тях.

 

Знаем, че понякога хората биват поставяни в "калъпи" - някои от тях избираме сами, а други ни се налагат. Поради тази причина Лундбек предприема систематичен и бизнес ориентиран подход към многообразието и приобщаването, който е насочен към тази "калъпи" и цели премахването им. Смелите ни действия в областта на приобщаването включват двугодишен план, който позволява равни възможности чрез справедливост и прозрачност, насърчава откритото поведение, адресира предупрежденията и дискриминацията и изгражда чувство за принадлежност чрез уникалната култура на Лундбек. От най-високите управленски етажи в Лундбек до производствените бази - трудим се, за да гарантираме, че многообразието и приобщаването са интегрирани в практиката ни и са част от начина ни на мислене..

"Ние побеждаваме заедно. Лундбек с място, където да се развивате и успявате - както в личен, така и в професионален план. Приветстваме уникалността на всяка личност и знаем, че сме по-силни, когато всички участват в играта." Дабора Дънсайър, Главен изпълнителен директор

Да вършим по-добра работа

Днес "да вършиш по-добра работа" означава да мотивираш всички членове на екипа, като уважаваш и цениш онова, което ни прави различни, независимо от възраст, пол, способности, сексуална ориентация, етническа принадлежност, религия, семейно положение, управленско ниво, месторабота и др.

 

Намерението ни е постоянно да развиваме културата в Лундбек. Многообразието и приобщаването ни позволяват да приемаме различията, които разширяват иновациите и засилат процеса по взимане на решения, а това е и причината да искаме да изградим (още по-)приобщаваща култура, където всички са облагодетелствани и за която всички носим споделена отговорност. Намираме се едва в началото на това пътуване и се надяваме, че ще се присъедините към нас.

още от Лундбек

Нашият ангажимент

Наред с разработването на нови и подобрени лекарства, ние разширяваме възможностите за пациентите, променяме статуквото, помагаме на семействата и укрепваме общностите.

Области на кариерно развитие

Предлагаме кариерни пътища за утвърдени специалисти, студенти и хора с висше образование

Това е Лундбек

Специализирана фармацевтична компания изцяло в областта на мозъчните заболявания.