Пациенти

Защото пациентите са хора

Пациентите са не просто пациенти, а хора със заболяване. В Лундбек приемаме пациентите като хора и се стремим да подкрепим човека, който стои зад заболяването.

Всеки ден ходим на работа, за да разработваме нови и усъвършенствани лечения, които могат да повлияят положително на хората с мозъчни заболявания. След десетилетия упорита работа и ангажираност стигнахме далеч, но все още има много какво да се направи. Предизвикателството е огромно, но не може да остане нерешено и затова продължаваме настоятелно да търсим по-добро разбиране и лечение.

Възстановяване здравето на мозъка

Нищо не може да ни отклони от целта ни, която е здравето на мозъка. В Лундбек това означава, че никой не трябва да има мозъчно заболяване, което му пречи на пълноценния живот.

Разбиране на мозъчните заболявания

Над 700 милиона души в света имат мозъчно заболяване. Статистиката няма значение, докато Вие или Ваш близък не станете част от нея.

Психиатрия

Психиатричните заболявания са психични, емоционални и поведенчески разстройства, включващи широк спектър от симптоми и последици.