Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване на Lundbeck.com

Уебсайтът  www.Lundbeck.com е собственост и се предоставя от:


H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Дания

 

(“Лундбек”)

 

Регистрационен номер на дружеството: 56 75 99 13

Телефон: + 45 3630 1311

1. Директна комуникация

Всички въпроси, коментари, предложения или друго което изпратите или предадете чрез уебсайта, става и остава собственост на Лундбек в максималната допустима от приложимото право степени ще бъде третирано като неповерителна и незащитена информация, която може да бъде използвана изцяло по преценка на Лундбек.

2. Освобождаване от отговорност

Лундбек гарантира, че прилага съответните мерки, за да гарантира, че съдържанието на уебсайта е точно и актуално, но цялата информация се предоставя „във вида, в който е“ и не дава никакви гаранции и не прави никакви изявления във връзка с точността, последователността, актуалността или пълнотата на съдържанието на
уебсайта и може по всяко време и изцяло по своя преценка да променя или заменя информацията на уебсайта, както и да преустанови поддържането на сайта без предизвестие. Уебсайтът може да съдържа информация за заболявания и лечения – тази информация е предназначена само за общи указания и в никакъв случай не трябва да замества консултацията с лекар или друг квалифициран медицински специалист. До допустимата от закона степен, Лундбек не носи отговорност за преки, случайни, косвени, последващи или наказателни вреди, произтичащи от достъпа до или използването на съдържание от този сайт, включително вируси, независимо от точността или пълнотата на съдържанието. Ако подозирате, че имате здравословен проблем, препоръчваме Ви да се свържете с Вашия лекар.

3. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Лундбек не упражнява контрол, няма връзка и не потвърждава съдържанието, публикувано на тези уебсайтове, и не носи отговорност за вреди или увреждания, настъпили в резултат от публикуваното съдържание на тях. Връзки към други уебсайтове са предоставени само за удобство и Лундбек Ви препоръчва да се запознаете с указанията за ползване и уведомленията относно защитата на личните данни, публикувани на уебсайтовете на тези трети страни.

4. Права върху интелектуалната собственост

Съдържанието на уебсайта се ползва със защита на авторското право и други права върху интелектуалната собственост. Имената на дружества, търговските наименования, логата и всички наименования на продукти
са търговски марки, собственост на Лундбек. Всяка злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранена. Съдържанието на уебсайта не може да се копира за цели, различни от използване за лични и нетърговски цели, като всички авторски права и други защитени права върху публикуваните текстове се запазват. Освен изрично посоченото по-горе, не се разрешава копиране, показване, изтегляне, промяна, възпроизвеждане или препредаване на всякаква информация от този уебсайт без изричното писмено съгласие на Лундбек. 

5. Деца

Този уебсайт няма за цел и не е предназначен за привличане на лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно данни за самоличност на лица, за които ни е известно, че са на възраст под 18 години.

6. Приложимо право и юрисдикция

Освобождаването от отговорност и съдържанието на този уебсайт се уреждат и тълкуват съгласно законодателството на Дания, без да се вземат предвид неговите стълкновителни норми. Ако не могат да бъдат
разрешени по взаимно съгласие, всички спорове, възникнали от освобождаването от отговорност или във връзка с него, се решават изключително от датските съдилища в Копенхаген, Дания.

7. Изменения и въпроси

Всички изменения в настоящия документ незабавно се публикуват на тази страница. Ако имате други въпроси относно този документ или уебсайта като цяло, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Още от Лундбек

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

За нас

Глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания

Продукти

Нашите продукти - резултатите с които се гордеем през годините на изследвания.