Животът в Лундбек

Как протича работният Ви ден в Лундбек 

Предлагаме чудесно работно място с линейна организационна структура. Стимулираме изграждането на работна среда на сътрудничество, основаваща се на отговорност, уважение и равнопоставеност.

Нашата култура и хора

Независимо дали работата ни е свързана с пациентите или с други служители, ние не забравяме кое движи нашата компания. Нашият фокус е върху пациентите и ние работим с кураж, амбиция, ентусиазъм и отговорност.

Многообразие и приобщаване 

Ние сме бизнес за хора. Ние признаваме стойността на интегрирането на различията в идеите, перспективите и опита на хората в нашата организация.

Развитие на служителите

Лундбек расте, когато и нашите служители израстват. Ето защо активно стимулираме развитието на служителите в съотвествие с индивидуалните им потребности и нашите бизнес приоритети. 

Области на кариерно развитие

Предлагаме кариерни пътища за утвърдени специалисти, студенти и хора с висше образование.

Нашата наука

С повече от 70 години опит в невронаукaтa, Лундбек разработва и произвежда някои от най-предписваните в света лекарства срещу мозъчни заболявания.

Нашият ангажимент

Наред с разработването на нови и подобрени лекарства, ние разширяваме възможностите за пациентите, променяме статуквото, помагаме на семействата и укрепваме общностите.