Фондация "Лундбек"

Най-големият акционер на Лундбек

Фондация „Лундбек” е най-големият акционер на Лундбек, като притежава около 70% от акциите. Всяка година Фондацията подпомага с близо 500 млн. датски крони научни изследвания в медицината и природните науки, вкл. най-голямата награда за изследвания в областта на невронауката в размер на над 1 млн. евро, The Brain Prize.

Част от нашето минало, настояще и бъдеще

През 1954 г. Грете Лундбек, вдовицата на основателя на Лундбек, Ханс Лундбек, създава Фондация „Лундбек”, като дарява голяма част от своите акции и завещава останалото на Фондацията. Далновиден ход, чиято цел е осигуряване на ясни цели и управление на компанията в бъдеще. 

 

Днес Фондация „Лундбек” притежава 70% от компанията Лундбек, като двете организации остават напълно независими. Лундбек е самостоятелно предприятие, регистрирано на Копенхагенската фондова борса, със собствена управленска структура и собствено висше ръководство и съвет на директорите. И все пак двете организации имат обща визия за постигане на напредък в невронауката и създаване на стойност сред общностите
на местно и глобално ниво.

“Ние сме индустриална фондация, което означава, че сме комбинация от бизнес и благотворителна организация. Нямаме собственици и приходите от нашата търговска дейност - обикновено дивиденти от компаниите, които притежаваме - се насочват обратно към обществото под формата на дарения за различни цели.” Лене Сколе, главен изпълнителен директор, Фондация „Лундбек"

Какво означава Фондацията за Лундбек?

Комбинацията от мажоритарен собственик фондация и в същото време регистрация на фондовата борса означава много за Лундбек. Във времена на просперитет Фондацията ни осигурява гъвкавост. Във времена на рецесия Фондацията ни дава стабилност. От друга страна регистрацията на фондовата борса ни държи винаги нащрек. Този уникален модел ни дава увереност като организация и многократно повишава стойността за научната общност, за пациентите, в името на които работим, и за обществото, от което сме част.

Най-престижната награда за научни изследвания в света: Brain Prize

Всяка година Фондация „Лундбек” присъжда 10 милиона датски крони (около 1,3 милиона евро) на един или няколко учени с революционни постижения в областта на мозъчните изследвания. Наградата Brain Prize
се присъжда на един или повече учени, които са се отличили с изключителен принос в невронауката и които все още се занимават активно с научноизследователска дейност. Brain Prize се връчва като признание за
изключително иновативен и значим напредък в някоя от областите на научни изследвания на мозъка, което включва аспектите на мозъка и нервната система – в нормално състояние и при патологични нарушения.

Фондация „Лундбек”

Над 60 години с дейността си Фондация „Лундбек” оказва силно влияние, като внедрява научни открития чрез бизнес инвестиции в специализираните за компанията области от науката.

Още от Лундбек

Кариери

Направете следващата си кариерна стъпка в Лундбек.

Нашата история

Дългата ни история, с която се гордеем, доведе Лундбек до мястото, на което е днес.
 


Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind. Нашият многоаспектен подход към пациентите.