Продукти

Наименования на нашите продукти и химичните съединения в тях

Лундбек разполага с широка гама от лекарствени продукти срещу мозъчни заболявания. С продукти, регистрирани в повече от 100 страни, ние използваме в максимална степен глобалното си присъствие, за да предагаме иновативни терапии на хората с мозъчни заболявания по цял свят. 
Заболявания Търговска марка Съединение Първа регистрация Брой държави, в които е регистриран
Психоза клопиксол акюфейз® цуклопентиксол ацетат 1986 63
Флуанксол® Флуанксол 39
Клопиксол® Цуклопентиксол 52
Флуанкол Депо® флупентиксолов деканоат 1970 61
Сердолект® Сертиндол 30
Клопиксол депо® Zuclopenthixoldecanoate 1976 75
Абилифай Ментена® Арипипразол 46
Депресия Серопрам® Циталопрам 59
Ципралекс® Есциталопрам 92
Деанксит® Флуанксол + мелитрацен 21
Бринтелликс® Вортиоксетин 83
Алкохолна зависимост СЕЛИНКРО® Налмефен 2013 34

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Докладването на потенциални нежелани лекарствени реакции е важно, за да можем непрекъснато да оценяваме ползите и рисковете от нашите продукти и да предприемаме проактивни действия, ако това е оправдано.

Още от Лундбек

Изследователска и развойна дейност

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност.

Пациенти

Приемаме пациентите като хора и си стремим да подкрепим човека, който стои зад заболяването.

Продуктово разработване

Открийте нашите проекти и съединения в процес на разработка.