Гореща линия за бизнес етика

Гореща линия на Лундбек за бизнес етика

Ние от Лундбек се ангажираме да водим открит диалог по етичните въпроси. Признаваме, че в редки случаи това може да се окаже невъзможно. Поради това разкрихме Гореща линия по въпросите на бизнес етиката, на която можете да съобщите за правни или други сериозни опасения, които иначе биха останали без съответното внимание.

Горещата линия по въпросите на бизнес етиката е защитен и поверителен канал за подаване на сигнали, който се управлява от независима трета страна. При добросъвестно подаване на сигнал Вие ще бъдете защитени от политиката на Лундбек  за забрана на ответни наказателни мерки. 

 

За какво може да се подават сигнали? 

 

Поради правни ограничения, чрез Горещата линия за бизнес етика могат да бъдат съобщени само рискове от юридическо или финансово естество или такива, които са свързани с репутацията. В Списъка с твърдения са посочени конкретни примери за обстоятелства, които могат или не могат да бъдат съобщавани.

 

 

Моля, имайте предвид, че някои държави налагат допълнителни ограничения по отношение на информацията, която може да бъде съобщавана, или дали сигнали може да се подават анонимно.

  • Франция: Могат да се съобщават само опасения относно въпроси, свързани с финанси, счетоводство, борба с подкупите, защита на конкуренцията, тормоз, здраве, безопасност и околна следа.
  • Испания и Португалия: Сигнали не могат да се подават анонимно.
  • Швеция: Не могат да се подават сигнали за служители, които не заемат ръководна длъжност.

Можете да съобщите опасенията си онлайн, като използвате връзката „Гореща линия за бизнес етика“, която се поддържа на няколко езика и е достъпна по всяко време.

Как да подавате сигнали?

Можете да съобщите опасенията си онлайн, като използвате връзката "Гореща линия за бизнес етика", която се поддържа наняколко езика и е достъпна по всяко време.  Можете да изпозвате също приложението на Лундбек "Гореща линия за бизнес етика", което е на разположение в Apple Store и Google Play.

 

След подаване на сигнал

Всички подадени сигнали се разследват от специалисти на Лундбек. След като изпратите сигнала, можете да се свържете анонимно с разследващия специалист чрез Горещата линия за бизнес етика, като посочите получения от Вас входящ номер. В случай на основателни сигнали, се предприемат съответните коригиращи и превантивни мерки.


Политика на лундбек за забрана на ответни наказателни мерки

Лундбек не приема никакви ответни наказателни или дискриминационни действия срещу служители или външни заинтересовани лица, които добросъвестно използват нашата Гореща линия за бизнес етика или участват в разследване. Всеки служител, който наруши тази политика, подлежи на дисциплинарни мерки.


Защита на личните данни

Всички лични данни, събрани чраз Горещата линия за бизнес етика, се обработват в съответствие с приложимите разпоредби. За повече информация, запознайте се с нашето уведомление относно защитата на личните данни  тук.

Още от Лундбек

Кариери

Направете следващата си кариерна стъпка в Лундбек

За нас

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.

Изследователска и развойна дейност

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност.