Достъп до здраве на мозъка

Отдадени на подобряване на здравето на мозъка

Работим всеотдайно за подобряване достъпа до здравни грижи за мозъка съгласно принципите на СЗО за правото на здраве. Провеждаме научни изследвания, за да осигурим иновативни лекарства и тяхната достъпност. Работим за повишаване приемането на хората с мозъчни заболявания и за осигуряване качеството на нашите лекарства.

Принципи за правото на здраве

Въз основа на над 70-годишния си опит в научните изследвания, разработването и производството на лекарства за лечение на мозъчни заболявания, Лундбек консолидира своите корпоративни действия в Стратегия за достъп до здравни грижи за мозъка. Тя отразява четирите принципа на СЗО за правото на здраве: наличност, достъпност, приемливост и качество.

 

Определили сме нашите стремежи в рамките на всеки от тези принципи. Ще надграждаме настоящите си действия с нови инициативи през следващите години:

 

  • Наличност: Използваме в максимална степен нашите специализирани познания за преодоляване бремето на мозъчните заболявания и продължаваме да осигуряваме лекарства.
  • Достъпност: Подобряваме достъпността на нашите лекарства чрез преодоляване на дискриминационните, физическите, икономическите и информационните бариери.
  • Приемливост: Подобряваме паритета на психичното здраве, намаляваме заклеймяването, подкрепяме националните усилия за превенция на самоубийствата и подобряваме социалното приемане на хората с мозъчни заболявания.
  • Качество: Предлагаме висококачествени лекарствени продукти, защитаваме безопасността на пациентите и се борим срещу фалшивите лекарства.

По-подробно за всяка инициатива по-долу.

Наличност

Лундбек извършва изследователска и развойна дейност, производство, маркетинг и продажба на иновативни лекарствени продукти. Ние надграждаме задълбочените си научни познания за мозъчните заболявания, за да разработваме лекарства, водещи до промяна, и повишаваме глобалното си присъствие, за да осигурим иновативни терапии за хората с психични и неврологични заболявания.

Това са сериозни и животозастрашаващи заболявания, които засягат качеството на живот на пациентите и техните близки. През последните 50 години се наблюдава революционна промяна във възможностите за лечение, но все още съществува значима неудовлетворена потребност. 

 

Лундбек е поел ангажимент да осигурява иновациите, от които се нуждаят пациентите. Ние работим всеотдайно за постигане на напредък в невронауката, разработваме нови лечения, променящи живота на пациентите, и подкрепяме пациентските общности. Всичко, което правим, е посветено на основната ни цел - да възстановим здравето на мозъка и да преобразим живота на милионите хора с мозъчни заболявания. 

 

Прочетете повече за бизнес дейностите на Лундбек в последния ни годишен доклад.

Годишен доклад

Прочетете за бизнес дейностите на Лундбек в последния ни годишен доклад.

Психично здраве и превенция на самоубийствата

Препоръки и ангажименти на Лундбек.

Достъпност

В следвашите години ще предприемем допълнителни действия за преодоляване на дикриминационните, физическите, икономическите и информационните бариери, за да направим по-достъпни безопасните и ефикасни лекарства срещу мозъчни заболявания.

 

Разбираме трудностите, пред които са изправени здравните системи под натиска на нарастващите нужди и сме наясно с притесненията относно ценовата достъпност на иновативните лекарства. Но сме убедени, че предлаганите от нас подобрени терапии имат добавена стойност за пациентите, обществата и инвеститорите .

 

Управлението на устойчив бизнес изисква от нас да инвестираме в нови и по-добри лекарства за пациентите, като същевременно намаляваме бремето за обществото и осигуряваме конкурентна възвръщаемост на нашите акционери. Стойността, която генерираме от предлаганите на пазара лекарства, ни позволява да реинвестираме в научни изследвания и разработване на нови и по-добри лекарства.

Приемливост

Работим за повишаване на социалното приемане на хората с мозъчни заболявания, подобряваме паритета на психичното здраве, намаляваме заклеймяването, подкрепяме информираността за заболяванията и предлагаме обучение. Крайните бенефициенти са хората с мозъчни заболявания и техните обгрижващи ги лица.

 

Лундбек си партнира с групи за защита на правата на пациентите, включително Международната асоциация за превенция на самоубийствата и Световната федерация за психично здраве, GAMIAN-Европа и EUFAMI. Нашето партньорство с Международната асоциация за ранни интервенции по психично здраве има за цел да популяризира Ръководството #ChatSafe за онлайн комуникация за превенция на самоубийствата.

 

За да изпълним глобалните си ангажименти и образователни усилия за превенция на самоубийствата, през 2019 г. издадохме брошурата "Психично здраве и превенция на самоубийствата - препоръки и ангажименти на Лундбек". Тази брошура е изготвена след консултации с експерти в областта, за да повиши осведомеността и да е в помощ на обучението за превенция на самоубийствата. 

Добро качество

Нашите действия за предоставяне на лекарства с високо качество обхващат веригата за създаване на добавена стойност - от първоначалните научни изследвания, през етапите на клинично разработване и производство, до разпространението в аптеките.

Система за управление на качеството

Интегрираме процесите за качество и безопасност на пациентите в нашата система за управление на качеството ‘GxP’.  ‘GP’ означава добра практика, а ‘x’ се отнася за лабораторна (GLP), Клинична (GCP), Лекарствена безопасност (GPvP), Производствена (GMP), и Дистрибуторска (GDP). Нашите добри практики се поддържат чрез процедури, обучение и редовно провеждане на одити. Нашата система за управление на качеството GxP е в съответствие с Етичния кодекс, бизнес целите и процесите на Лундбек, както и с националните и международните регулаторни изисквания. 

Изследвания върху животни за осигуряване на безопасни и ефикасни лекарства

Лундбек има нормативното задължение да провежда изследвания върху животни, за да предложи безопасни и ефективни лекарства за лечение на мозъчни заболявания. Извършваме изследвания върху животни само когато няма друга алтернатива и когато ползите надвишават възможните рискове за причиняване на вреда на животните. Осигуряваме подходящи грижи за нашите експериментални животни и непрекъснато работим за подобряване на нашата политика, процедури и оборудване за провеждане на научни изследвания върху животни..

Предотвратяване на фалшифицирането на лекарства

Фалшифицираните лекарства не са истински лекарства. Това са продукти, върху които преднамерено с цел заблуждение са поставени етикети със съответните съставки или с други съставки, които не съдържат активно вещество, съдържанието на активно вещество е недостатъчно или са с фалшиви опаковки.

 

Предприемаме строги мерки за осигуряване надеждността на веригата за доставки и за да гарантираме, че всеки път до пациентите достигат истинските лекарства на Лундбек. Защитаваме нашите продукти чрез етикетиране на опаковките с партидни номера, серийни номера и двуизмерни матрични кодове. Сътрудничим си с митническите органи за проверка на пратки с декларирано съдържание на продукти на Лундбек и работим с международни организации за борба с фалшивите лекарства..

 

Лекарства трябва да се купуват само по законните канали, според указанията на лекарите. Лундбек не продава лекарствата си в интернет или чрез социалните медии.

 

Ако имате съмнения за автентичността на продукт от Лундбек, свържете се с нас.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Потвърждаваме своята отговорност към хората, контролът на чието заболяване зависи от нашите продукти и експертни познания. Съобщаването на нежелани лекарствени реакции е важно за нас, за да можем да оценяваме непрекъснато ползите и рисковете, свръзани с нашите продукти и да предприемаме активно необходимите действия.

 

Консултирайте се с Вашия лекар, ако евентуално имате нежелана лекарствена реакция. Можете също да съобщите за нежелани лекарствени реакции директно на Лундбек чрез  онлайн формуляра за контакт. Ако предпочитате да говорите със служител на Лундбек във Вашата страна, вижте телефонните номера на Lundbeck affiliates.

Още от Лундбек

Ресурсен център Progress in Mind

Актуални новини, гледни точки и концепции в психиатрията и неврологията.

Изследване и Разработване

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност.

Възстановяване на здравето на мозъка

Нищо не може да ни отклони отцелта ни, която е здравето на мозъка. В Лундбек това означава, че никой не трябва да има мозъчно заболяване, което ме пречи на пълноценния живот.