За нас

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, за да бъде всеки човек в най-добрата си форма. За постигането на тази цел Лундбек провежда научни изследвания, разработва, произвежда и продава лекарства в цял свят. Повече от 70 години Лундбек е сред лидерите в научните изследвания в областта на невронауката.

Нашият ангажимент

Всеки ден, се стремим към по-добро лечение и по-добър живот за хората, които живеят с мозъчни заболявания - ние наричаме това Progress in Mind.

Това е Лундбек 

Една от малкото фармацевтични компании в света, фокусирана изцяло върху мозъчните заболявания, която е помогнала на стотици милиони хора с мозъчни заболявания. 

Нашата стратегия

Стратегията на Лундбек– „Експанзия и инвестиции за растеж” обявена през 2019 се основава на опита на Лундбек в осигуряването на важни лекарства срещу мозъчни заболявания и солидната ни експертиза в областта на невронауката, за да разширим обхвата на мозъчните заболявания, по които работим в полза на
пациентите. 

В Лундбек имаме двустепенна управленска структура, състояща се от Съвет на директорите и Изпълнително ръководство.