Разбиране на мозъчните заболявания

Разбиране на мозъчните заболявания

Над 700 милиона души в света имат мозъчно заболяване. Статистиката няма значение, докато Вие или Ваш близък не станете част от нея.

Разбираме, че хората с мозъчни заболявания губят съществена част от своята същност и това променя реалността не само за пациентите, но и за техните близки, приятели, колеги и хората, с които общуват.

 

Подобряване на клиничните резултати за пациентите благодарение на медикаментозното лечение на техните заболявания е ангажимент на Лундбек , с който се горееем. 

 

Работим в тясно сътрудничество с пациенти, медицински специалисти и научната общност, за да намерим отговорите на нерешените въпроси в невронауката.

 

Първата стъпка по пътя към здравето на мозъка за нас и за Вас е да разберем каква е причината за мозъчните заболявания, как протичат те и какво можем да направим, за да предотвратим възникването им или да ги елиминираме.

  1. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Още от Лундбек

Нашата наука

В  Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

Нашият ангажимент 

Стремим се към 
Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Това е Лундбек

Специализирана фармацевтична компания изцяло в областта на мозъчните заболявания.