Нашата култура и хора

Кои сме ние и как работим 

Ние сме средно голяма фармацевтична компания с 5800 сътрудници в цял свят. Ние сме общност от специалисти, работещи неуморно за възстановяване здравето на мозъка, като разчитаме на уникалността на всеки служител.

Нашите убеждения

С фокус върху пациента

Поставяме пациентите в центъра на борбата ни за здраве и човешко достойнство.

Смелост

Осмеляваме се да се изправим пред нерешени предизвикателства в здравеопазването.

Амбиция

Поставяме си високи цели, защото хората в нужда имат големи очаквания от нас.

Ентусиазъм

Усилено разработваме лечения, променящи живота, защото животът не трябва да бъде нарушаван от мозъчни заболявания..

Отговорност

Проявяваме уважение и почтеност във всичко, което правим. 

Кои сме ние

Висикиспециализирана фармацевтична компания, която провежда научни изследвания в областта на невронауката повече от 70 години. Разработваме иновативни методи за възстановяване на мозъчното здраве и преобразяване на живота на милиони хора по света. 

Към какво се стремим

Да бъдем глобални лидери в областта на мозъчното здраве. Каквато и да е Вашата област на специализация, Вие ще бъдете част от ангажимента на цялата компания за разработване и усъвършенстване на лекарства, които подобряват живота на хората с мозъчни заболявания.. 

Към какво се стремим

Култура на иновации, сътрудничество и уважение. Стимулираме любознателността, очакваме почтеност и се стремим към постижения чрез споделяне на знания, ангажираност към пациентите и ентусиазъм за постигане на крайната ни цел. 

Нашият ангажимент към обществото

Разбираме, че носим огромна отговорност към обществото, в името на което работим и използваме познанията и позициите си, за да повишим осведомеността, да променим стандартите и да подобрим възможностите - за пациентите и хората около нас. Ние сме начело на иновациите в лечението и заедно продължаваме да оказваме положително влиятие върху живота на хората с мозъчни заболявания.. 

Нашата инвестиция във Вас

Ние предлагаме на служителите си конкурентно възнаграждение и социален пакет, които съответстват на местните стандърти и пазарни условия и по този начин инвестираме в тяхната кариера. 

Удовлетвореност на сътрудниците

Успехът на нашата стратегия "Експанзия и инвестиции за растеж на Лундбек" зависи от нашите комбинирани компетенции - а кампетентността зависи от висококвалифицираните и мотивирани сътрудници. Нашето проучване на степента на удовлетворенст на служителите (ESS) в Лундбек ни дава представа за мотивацията на служителите, като влючва въпроси за основните елементи на живота в нашата компания, влючително управление, работен климат и възможности за развитие. След EES следват контретни инициативи, насочени към поддържане на фокуса ни върху нашата уникална култура на работната сред и осигуряване на персонализирани съгласувани възможности за развитие на нашите сътрудници.

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият много аспектен подход към пациентите .

Кариери

Направете следващата си кариерна стъпка в Лундбек.

Верига на стойността

Необходими са 10-15 години, за да премине ново лекарство през фармацевтичната верига на стойността.