Институт "Лундбек"

Институт "Лундбек", семинари и кампус

Мисията на институт "Лундбек" е разработване и предоставяне на безпристрастно, базирано на доказателства медицинско обучение от водещи експерти в областта на психиатрията и неврологията за медицински специалисти, и създаване на форум за споделяне на знания, създаване на контакти и установяване на сътрудничество.

Над 20-годишен опит в обучението на медицинската общност

Психичните и неврологичните заболявания са широко разпространени и представляват огромно бреме не само за пациентите и техните близки, но и за обществото като цяло. Въздействието на тези заболявания се подценява и за лечението им обикновено няма достатъчно средства.


Нашата цел е да осигурим достъпно висококачествено медицинско обучение в световен мащаб и да подкрепяме медицинските специалисти в работата им за подобряване качеството на живот на хората с психични и неврологични заболявания, чрез осигуряване на актуална научна информация за заболяванията, с помощта на която да се оптимизират терапии. 


От основаването си през 1997 г. Институт "Лундбек" организира експертни, международни, интерактивни семинари и така създава ценно наследство в медицинското обучение. Семинарите на Институт "Лундбек", които разглеждат разстройства на настроението, шизофрения, деменция и болест на Паркинсон, са открити за всички. Обърнете внимание, че Институт "Лундбек" не може да гарантира наличие на свободни места за избрания ов Вас семинар.За допълнителна информация относно съдържанието на семинара и таксите за участие пишете ни на електронната поща:  seminars@lundbeck.com. Освен това ние предлагаме образователни материали и инстументи за улесняване провеждането на семинари на местно ниво.

 

Семинари на Институт "Лундбек"

Семинарите на Институт "Лундбек", които разглеждат разстройства на настроението, шизофрения, деменция и болест на Паркинсон, са открити за всички. Обърнете внимание, че Институт "Лундбек" не може да гарантира наличие на свободни места за избрания от Вас семинар. За допълнителна информация относно съдържанието на семинара и таксите за участие 

За кампуса на Институт "Лундбек"

Ето няколко примера за видовете материали за медицинските специалисти, които могат да бъдат намерени в Кампуса на Институт "Лундбек". 

Библиотека с презентации

Гледайте или свалете презентации по психиатрия и неврологични заболявания с интегрирани визуализации на данни и поддържащи бележки на читатели или лектори.

Фотобанка

Вашата развиваща се библиотека с изображения в областта на психиатрията и неврологията - в подкрепа на нуждите Ви от обучение и преподаване.

Атлас на болестите

Интерактивен атлас на заболяването, представящ статистически данни за разпространението и тежестта на заболяването за избрани психиатрични и неврологични разстройства.

Статии

Най-актуалните новини и перспективи в психиатрията и неврологията от нашия редакционен екип.

Видеа

Експертни презентации, интервюта и задълбочени обяснения по ключови теми за Вашето продължаващо професионално обучение.

В Кампуса на Институт "Лундбек" може да се намерят и:

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Устойчиво развитие

Лундбек, чрез своята силна стратегия остава отдаден на устойчиво развитие.

Публикации

Тук са най-новите публикации, сред авторския колектив на които са и учените от Лундбек.