Нашата наука

Кои сме ние

С повече от 70 години опит в невронаукaтa, Лундбек разработва и произвежда някои от най-предписваните в света лекарства срещу мозъчни заболявания. Научните ни постижения са плод на всеотдайните ни научни специалисти, новаторските ни идеи и силното ни желание да допринесем за промяна.

Изследователска и развойна дейност

Изследванията и разработването на иновативни лекарства е в основата на нашата работа. Усилията ни се ръководят от нашите специалисти в звената за изследвания и развойна дейност. Ние финансираме също независими изследвания и си сътрудничим тясно с партньори от цял свят.

Продукти

Нашите продукти, регистрирани в над 100 държави, са гордия резултат от дългогодишни научни изследвания – те достигат до около 50 милиона души всяка година.

Портфолио от изпитвани продукти

Нашето портфолио от изпитвани продукти отговаря на целта ни - нови терапии, които предефинират стандарта на лечение и са насочени към мозъчните заболявания с най-голяма потребност. 

Медицинско обучение

Ние представяме базирани на доказателства обучителни материали в областта на неврологията и психиатрията и обучения за медицински специалисти чрез присъствени семинари, провеждани в Институт "Лундбек" и чрез нашите онлайн платформи за медицинско обучение Lundbeck Institute Campus и Ресурсен Център "Progress in Mind".  

Научни партньорства

Ние сме признати като надежден партньор в областта на мозъчните заболявания. Успехите и наследството ни са ни осигурили силна глобална мрежа в предклиничните и клиничните изследвания в областта на неврологията.