Шизофрения

Разбиране на шизофренията

Шизофренията е психотично разстройство, което често е с дълга продължителност и може да доведе до изразени промени във възприятията на човек за света.

Кратък преглед на шизофренията 

Шизофренията се причинява от нарушен баланс на химическите вещества, спомагащи за комуникацията между невроните в мозъка, което води до възприемане (виждане/чуване/мислене) на несъществуващи неща. Факторите, които създават този дисбаланс, не са напълно изяснени.

Шизофренията е честа форма на тежко психично заболяване, което е свързано със заклеймяване и често е разбирано погрешно. Пациентите с шизофрения имат нарушени мисли, емоции и поведение и трудно правят преценка на действителността.1 Това може да има голямо въздействие върху живота на пациента и близките му.

Факти за шизофренията

Шизофренията е едно от заболяванията, върху които се фокусира Лундбек, и представлява хронично, тежко и инвалидизиращо психично заболяване. Заболяването се характеризира с нарушение на мисленето, възприятията, емоциите, езика, себеусещането и поведението. Чуването на гласове и делюзиите са често срещани преживявания.1 Шизофренията засяга както мъжете, така и жените, въпреки че при мъжете заболяването възниква малко по-рано.

По данни на Световната здравна организация над 21 милиона души страдат от шизофрения, което я прави една от 10-те най-големи причини за инвалидност в света.1

Симптоми на шизофрения

Шизофренията се характеризира с епизоди на психоза (загуба на връзка с действителността) между периоди на притъпени емоции и затваряне в себе си.1 Симптомите на шизофренията може да се определят като позитивни и негативни, заедно с когнитивни симптоми, симптоми на настроението и двигателни симптоми.

 

Позитивни симптоми - Симптоми, които възникват по време на психотични епизоди се наричат „позитивни симптоми” и включват нарушения в мисленето, делюзии (погрешни убеждения, често съпроводени с параноя) и халюционации - предимно чуване на гласове. Тези симптоми често се придружават от тревожност, депресия и прекомерна активност - непрекъснато движение и силна
емоционална възбуда.

 

Негативни симптоми - За разлика от тях епизодите на абстиненция се състоят от „негативни симптоми”. Те включват понижени емоции, по-слаба гладкост на речта, намалена способност за планиране, започване и/или продължаване на дейностите и намалено чувство на удоволствие или интерес. Обикновено негативните симптоми са причина за проблеми в общуването и ежедневните дейности.

Факти за шизофренията

Шизофренията е сред заболяванията с най-голямо икономическо бреме в световен мащаб.4,5

Шизофренията се характеризира с позитивни симптоми; халюционации и делюзии, и негативни симптоми; притъпени емоции и затваряне в себе си.

Епидемиология и бреме

 

По данни на Световната здравна организация над 21 милиона души страдат от шизофрения и по това се нарежда сред първите 20 най-чести причини за инвалидност в световен мащаб.Шизофренията засяга хора независимо от тяхната раса, култура или социален статус. Обикновено се проявява в началото на зрялата възраст (от 20-годишна възраст),3 но може да възникне на всяка възраст.

 

Шизофренията засяга както мъжете, така и жените, въпреки че при мъжете заболяването се проявява  малко по-рано.4   Вероятността човек да развие шизофрения през живота си е приблизително 1%.3

 

Също така шизофренията е и сред финансоло най-скъпо струващите заболявания в света и заедно с други психотични заболявания е доказано, че на най се падат 1,5% (Великобритания), 2% (Холандия, Франция) и 2,5% (САЩ) от общите национални бюджет за здравеопазване.5-6

Факти за Шизофренията

Шизофренията засяга хора независимо от тяхната раса, култура и социален статус. Обикновено възниква в началото на зрялата възраст - около 20-годишна възраст, но може да се прояви на всяка възраст.2

Вероятността човек да развие шизофрения през живота си е приблизително 1%5

Хората, които се притесняват, че те или техни близки имат симптоми на шизофрения, трябва да се консултира с лекар. 

Диагностика и лечение

Шизофренията се диагностицира чрез разговор с пациента, като може да се включи и разговор с близките. Има много скали за оценка, които също могат да бъдат използвани за откриването на симптомите и установяване тежестта на шизофренията.

 

Шизофренията изисква лечение. С подходящо лечение е възможно значително да се намалят симптомите, свързани с шизофренията, и да се разпознаят "рисковите фактори" или "предупредителните знаци" за предстоящ рецидив. Лечението обикновено се състои от комбинация от медикаменти и психосоциална терапия, като често е необходим период на болнично лечение за грижи и наблюдение по време на психотични епизоди.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
  2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
  4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
  5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

Още от Лундбек

Нашата история

С дълга и богата ни история, с която се гордеем, доведе Лундбек до мястото, на което е днес.

 

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света..

Устойчиво развитие

Чрез силната си стратегия компания Лундбек е ангажирана с устойчиво развитие.