Нашият ангажимент

Повече от хапче 

За глобален напредък при лечението на мозъчни заболявания е необходим многоаспектен подход. Освен че разработваме нови и подобрени медикаментозни терапии, ние се стремим да създаваме иновации за пациентите, да подкрепяме засегнатите семейства и да допринасяме за приемане в обществото на хората с мозъчни заболявания.

Не по-малко важно от това, което предоставяме, е как го предоставяме. Нашият подход по цялата верига на стойността включва устойчиви бизнес практики. Ние се грижим за хората, околната среда и обществото и го правим с пълно уважение към различните гледни точки и опит на всеки от нас.

Ангажирани с осигуряването на трансформиращи резултати за хората, живеещи с мозъчни заболявания

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, защото:  

 • Над 70% от хората с мозъчни заболявания са обект на
 • дискриминация.2   
 • Хората с мозъчни заболявания живеят 10-20 години по-малко от здравите хора..3
 • Световната здравна организация (СЗО) оценява глобалните икономически загуби от производителност труда на1 трилион щ.д. годишно вследствие само на депресия и тревожност. .4

Нашият ангажимент е да овластим пациентите, да им предоставим инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да разберат своето заболяване и неговия развой.

 

Нашият ангажимент е непрекъснато да оспорваме статуквото и да развиваме науката си, за да постигаме реални резултати за пациентите.

 

Нашият ангажимент е да предоставим на семействата данни, основани на доказателства, видимост и подкрепа в работата им по управление на хронично заболяване.

 

Нашият ангажимент към общността е да сложим край на стигмата, страха и мълчанието, които заобикалят мозъчните заболявания.

 

Нашият ангажимент е към обществото, да увеличим достъпа до лекарства за най-уязвимите, да действаме отговорно към околната среда и да се държим с уважение и почтеност във всичко, което правим.. 

Депресираните хора не могат да си помогнат. Те се нуждаят от помощ.5 Xue Bing, да живееш с депресия

Възстановяване на здравето на мозъка

Медицински специалисти

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност. Разполагаме
с най-съвременно оборудвани научноизследователски центрове в Дания и Калифорния (САЩ), и повече от
800 служители работят в нашите научноизследователски и развойни звена. Финансираме независими проучвания и си сътрудничим тясно със стратегическипартньори от цял свят.

 

Осигуряваме висококачествено и основаващо се на доказателства медицинско обучение на медицински специалисти в областта на неврологията и психиатрията чрез семинари в Института „Лундбек”, публикации и онлайн кампус, както и чрез ресурсния ни център „Progress in Mind”. 

 

Укрепване на общностите

Въпреки някои подобрения, дискриминацията на хората с мозъчни заболявания продължава да
бъде сериозен и често срещан социален проблем. Заклеймяването се случва на различни нива - от лично до професионално. От позицията си на специалисти в областта ние призоваваме общественото внимание, за да
повишим осведомеността, да променим стандартите и да повишим възможностите на пациентите за по-пълноценно участие в техните общности и мрежи. За целта активно спонсорираме и участваме в кампании за
повишаване на осведомеността, борба със заклеймяването и промоция на психичното здраве, като работим съвместно с международната общност за защита на правата на пациентите.

За пациентите и заедно с пациентите

Диагнозата мозъчно заболяване е съпътствана от различни емоции и преживявания. Ние се стремим гласът на пациентите да бъде чут и и нуждите им да бъдат разбрани чрез нашите публикации, събития, ангажиращи дейности и партньорства с групи за защита правата на пациентите и пациентски организации - заедно предаваме посланието по-далеч, отколкото всяка група самостоятелно би успяла. 

Семейство

За да използваме в максимална степен подкрепата на семействата, близките и обгрижващите лица, ние работим с болногледачите и пациентските организации за получаване на повече доказателства и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно ролята на семействата, близките и обгрижващите лица в терапевтичния процес.

Отдаване на дължимото на обществото

Научните изследвания и разработването на медицински лечения са най-големият ни принос към обществото. Стремежът ни е да подобрим достъпа до мозъчно здраве за най-уязвимите. Стремим се да ускорим усилията си чрез стратегически партньорства и сътрудничество с водещи експерти.

 

Науката и иновациите ни позволяват да насърчаваме новаторски открития в областта на неврологията. Но тя също така играе ключова роля, за да ни помогне като компания да приоритизираме действията в областта за опазване на климата. Ние сме лидери в действията за опазване на климата и измерваме всичко, което правим, с най-амбициозните цели за намаляване на емисиите, определени от науката. По цялата ни верига на стойността продължаваме да намаляваме въглеродния си отпечатък, като ставаме все по-циркулиращи и увеличаваме рециклирането.

 

Доверието е от съществено значение. За нас и за нашата индустрия. И като бизнес партньор ние насърчаваме почтеността във фармацевтичната индустрия. Предприемаме разумни действия, за да останем отговорни. 

Нашата постоянна отговорност

В Лундбек най-важният ни принос към обществото е облекчаване на глобалното бреме на милионите хора, живеещи с мозъчни заболявания. Ние сме една от малкото компании в света, които се фокусират изключително върху тази неудовлетворена нужда. Вече повече от 70 години разширяваме границите на неврологията. Тъй като мозъчните заболявания засягат близо половината от населението на света6, е по-важно от всякога да съсредоточим и ускорим усилията си. Доказали сме, че сме стабилни, имаме специализирани познания и всеобхватен подход за разработване на лечения.

 

В Лундбек най-важният ни принос към обществото е облекчаване на глобалното бреме на милионите хора, живеещи с мозъчни заболявания. Ние сме една от малкото компании в света, които се фокусират изключително върху тази неудовлетворена нужда. Вече повече от 70 години разширяваме границите на неврологията.

 

Посветени сме на идеята да помогнем за подобряване на качеството на живот на хората, засегнати от мозъчни заболявания и винаги помним тази цел на Лундбек.

 

Мозъчните заболявания засягат над 700 млн. души в
световен мащаб и съставляват 13% от общото бреме на болестите1. 

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, защото: 

 • ·       Над 70% от хората с мозъчни заболявания са обект на дискриминация2
 • ·       Хората с мозъчни заболявания живеят 10-20 години по-малко от здравите хора3.
 • ·       Световната здравна организация (СЗО) оценява глобалните икономически загуби от
          производителност труда на 1 трилион щ.д. годишно вследствие само на депресия и тревожност4. 

Нашият ангажимент е да увеличим възможностите за пациентите като им осигурим необходимите им инструменти и ресурси, за да разберат заболяването си и неговия ход. 


Нашият ангажимент се състои в разчупване на статуквото и научен
напредък за постигане на истински значима положителна промяна за пациентите.

 

Нашият ангажимент към семействата е осигуряване на потвърдени
научни данни, наблюдение и подкрепа на усилията им за контрол на хроничните заболявания. 

 

Нашият ангажимент към общностите е да се сложи край на заклеймяването, страха и тишината, които обграждат мозъчните заболявания.

 

Наричаме това „Прогрес в Съзнанието” (Progress in Mind). 

Медицински специалисти

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност. Разполагаме с най-съвременно оборудвани научноизследователски центрове в Дания и Калифорния (САЩ), и повече от 800 служители работят в нашите научноизследователски и развойни звена.Финансираме независими проучвания и си сътрудничим тясно със стратегически партньори от цял свят. 

 

Осигуряваме висококачествено и основаващо се на доказателства медицинско обучение на медицински специалисти в областта на неврологията и психиатрията чрез семинари в Института „Лундбек”, публикации и онлайн кампус, както и чрез ресурсния ни център „Progress in Mind”. 

Укрепване на общностите

Въпреки някои подобрения, дискриминацията на хората с мозъчни заболявания продължава да бъде сериозен и често срещан социален проблем. Заклеймяването се случва на различни нива - от лично до професионално. От позицията си на специалисти в областта ние призоваваме общественото внимание, за да повишим осведомеността, да променим стандартите и да повишим възможностите на пациентите за по-пълноценно участие в техните общности и мрежи. За целта активно спонсорираме и участваме в кампании за повишаване на осведомеността, борба със заклеймяването и промоция на психичното здраве, като работим съвместно с международната общност за защита на правата на пациентите.

За пациентите и заедно с пациентите

Диагнозата мозъчно заболяване е съпътствана от различни емоции и преживявания. Ние се стремим гласът на пациентите да бъде чут и и нуждите им да бъдат разбрани чрез нашите публикации, събития, ангажиращи дейности и партньорства с групи за защита правата на пациентите и пациентски организации - заедно предаваме посланието по-далеч, отколкото всяка
група самостоятелно би успяла. 

Семейство

За да използваме в максимална степен подкрепата на семействата, близките и обгрижващите лица, ние работим с болногледачите и пациентските организации за получаване на повече доказателства и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно ролята на семействата, близките и обгрижващите лица в терапевтичния процес.

Нашата постоянна отговорност

От над 70 години ние разширяваме границите на невронауката. Въпреки че научните изследвания на мозъка са свързани с повече разходи, отнемат повече време и процентът на неуспех е по-голям в сравнение с научните изследвания в повечето други медицински дисциплини, ние продължаваме да работим в областта на психиатрията и неврологията. Всъщност с оглед на рязкото повишаване на честотата на мозъчните заболявания сега е по-важно от всякога да увеличим усилията си. Като една от малкото глобални фармацевтични компании, които се фокусират изключително върху мозъчните заболявания, ние доказваме своя неотслабващ стремеж, специализирани знания и комплексен терапевтичен подход. 

 

В Лундбек продължаваме да работи упорито, защото сме убедени, че можем да помогнем за подобряване качеството на живот на хората с мозъчни заболявания, и се стремим непрекъснато да
постигнем тази цел.

 1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
 2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
 3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
 4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
 5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
 6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Още от Лундбек

Възстановяване Здравето на Мозъка

What brain health means to us at Lundbeck.

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

Истории

Истински истории на пациенти и обгрижващи
. лица, наши служители и учени.