Нашият ангажимент

Повече от хапче 

За глобален напредък при лечението на мозъчни заболявания е необходим многоаспектен подход. Освен че разработваме нови и подобрени медикаментозни терапии, ние се стремим да създаваме иновации за пациентите, да подкрепяме засегнатите семейства и да допринасяме за приемане в обществото на хората с мозъчни заболявания.

Не по-малко важно от това, което предоставяме, е как го предоставяме. Нашият подход по цялата верига на стойността включва устойчиви бизнес практики. Ние се грижим за хората, околната среда и обществото и го правим с пълно уважение към различните гледни точки и опит на всеки от нас.

Ангажирани с осигуряването на трансформиращи резултати за хората, живеещи с мозъчни заболявания

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, защото:  

 • Над 70% от хората с мозъчни заболявания са обект на
 • дискриминация.2   
 • Хората с мозъчни заболявания живеят 10-20 години по-малко от здравите хора..3
 • Световната здравна организация (СЗО) оценява глобалните икономически загуби от производителност труда на1 трилион щ.д. годишно вследствие само на депресия и тревожност. .4

Our commitment is to empower patients to give them the tools and resources they need to understand their disease and its unfolding.

 

Our commitment is to continuously challenge status quo and push our science further to make real differences for patients.

 

Our commitment is to families to bring evidence-based data, visibility and support to their work in managing a chronic disease.

 

Our commitment is to communities to end the stigma, fear, and silence that surrounds brain diseases.

 

Our commitment is to society, to increase access to medicines for the most vulnerable, to act responsibly towards the environment and to behave with respect and integrity in everything we do. 

Depressed people can’t help themselves. They need help.5 Xue Bing, living with depression

Restoring Brain Health

Медицински специалисти

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност. Разполагаме
с най-съвременно оборудвани научноизследователски центрове в Дания и Калифорния (САЩ), и повече от
800 служители работят в нашите научноизследователски и развойни звена. Финансираме независими проучвания и си сътрудничим тясно със стратегическипартньори от цял свят.

 

Осигуряваме висококачествено и основаващо се на доказателства медицинско обучение на медицински специалисти в областта на неврологията и психиатрията чрез семинари в Института „Лундбек”, публикации и онлайн кампус, както и чрез ресурсния ни център „Progress in Mind”. 

 

Укрепване на общностите

Въпреки някои подобрения, дискриминацията на хората с мозъчни заболявания продължава да
бъде сериозен и често срещан социален проблем. Заклеймяването се случва на различни нива - от лично до професионално. От позицията си на специалисти в областта ние призоваваме общественото внимание, за да
повишим осведомеността, да променим стандартите и да повишим възможностите на пациентите за по-пълноценно участие в техните общности и мрежи. За целта активно спонсорираме и участваме в кампании за
повишаване на осведомеността, борба със заклеймяването и промоция на психичното здраве, като работим съвместно с международната общност за защита на правата на пациентите.

За пациентите и заедно с пациентите

Диагнозата мозъчно заболяване е съпътствана от различни емоции и преживявания. Ние се стремим гласът на пациентите да бъде чут и и нуждите им да бъдат разбрани чрез нашите публикации, събития, ангажиращи дейности и партньорства с групи за защита правата на пациентите и пациентски организации - заедно предаваме посланието по-далеч, отколкото всяка група самостоятелно би успяла. 

Семейство

За да използваме в максимална степен подкрепата на семействата, близките и обгрижващите лица, ние работим с болногледачите и пациентските организации за получаване на повече доказателства и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно ролята на семействата, близките и обгрижващите лица в терапевтичния процес.

Giving Back to Society

Research and development of medical treatments is our biggest contribution to society. Our aspiration is to enhance access to brain health for the most vulnerable. We aim to accelerate our efforts through strategic partnerships and collaboration with leading experts.

 

Science and innovation enable us to foster ground-breaking discoveries within neuroscience. But it also plays a pivotal role in helping us, as a company, prioritize climate action. We are leaders in climate action, and we measure everything we do with the most ambitious reduction targets set by science. Throughout our value chain, we continue to reduce our carbon footprint, becoming more circular and increasing recycling.

 

 

Trust is essential. To us, and to our industry. And as a business partner, we promote integrity in the pharmaceutical industry. We take prudent actions to remain responsible. 

Our Continued Responsibility

At Lundbeck, our most important contribution to society is easing the global burden of the millions of people living with brain diseases. And we are one of the few companies in the world that focus exclusively on this unmet need. For more than 70 years, we’ve been pushing the boundaries of neuroscience. With brain health conditions impacting close the half of the world’s population6, it’s more important than ever that we focus and accelerate our efforts. We have demonstrated staying power, specialist knowledge, and a comprehensive approach
to developing treatments.

 

We are dedicated to help improve the quality of life for people affected by brain disease and ever mindful of this purpose Lundbeck perseveres.

Are you an advocacy group?

 

 

Мозъчните заболявания засягат над 700 млн. души в
световен мащаб и съставляват 13% от общото бреме на болестите1. 

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, защото: 

 • ·       Над 70% от хората с мозъчни заболявания са обект на дискриминация2
 • ·       Хората с мозъчни заболявания живеят 10-20 години по-малко от здравите хора3.
 • ·       Световната здравна организация (СЗО) оценява глобалните икономически загуби от
          производителност труда на 1 трилион щ.д. годишно вследствие само на депресия и тревожност4. 

Нашият ангажимент е да увеличим възможностите за пациентите като им осигурим необходимите им инструменти и ресурси, за да разберат заболяването си и неговия ход. 


Нашият ангажимент се състои в разчупване на статуквото и научен
напредък за постигане на истински значима положителна промяна за пациентите.

 

Нашият ангажимент към семействата е осигуряване на потвърдени
научни данни, наблюдение и подкрепа на усилията им за контрол на хроничните заболявания. 

 

Нашият ангажимент към общностите е да се сложи край на заклеймяването, страха и тишината, които обграждат мозъчните заболявания.

 

Наричаме това „Прогрес в Съзнанието” (Progress in Mind). 

Медицински специалисти

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност. Разполагаме с най-съвременно оборудвани научноизследователски центрове в Дания и Калифорния (САЩ), и повече от 800 служители работят в нашите научноизследователски и развойни звена.Финансираме независими проучвания и си сътрудничим тясно със стратегически партньори от цял свят. 

 

Осигуряваме висококачествено и основаващо се на доказателства медицинско обучение на медицински специалисти в областта на неврологията и психиатрията чрез семинари в Института „Лундбек”, публикации и онлайн кампус, както и чрез ресурсния ни център „Progress in Mind”. 

Укрепване на общностите

Въпреки някои подобрения, дискриминацията на хората с мозъчни заболявания продължава да бъде сериозен и често срещан социален проблем. Заклеймяването се случва на различни нива - от лично до професионално. От позицията си на специалисти в областта ние призоваваме общественото внимание, за да повишим осведомеността, да променим стандартите и да повишим възможностите на пациентите за по-пълноценно участие в техните общности и мрежи. За целта активно спонсорираме и участваме в кампании за повишаване на осведомеността, борба със заклеймяването и промоция на психичното здраве, като работим съвместно с международната общност за защита на правата на пациентите.

За пациентите и заедно с пациентите

Диагнозата мозъчно заболяване е съпътствана от различни емоции и преживявания. Ние се стремим гласът на пациентите да бъде чут и и нуждите им да бъдат разбрани чрез нашите публикации, събития, ангажиращи дейности и партньорства с групи за защита правата на пациентите и пациентски организации - заедно предаваме посланието по-далеч, отколкото всяка
група самостоятелно би успяла. 

Семейство

За да използваме в максимална степен подкрепата на семействата, близките и обгрижващите лица, ние работим с болногледачите и пациентските организации за получаване на повече доказателства и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно ролята на семействата, близките и обгрижващите лица в терапевтичния процес.

Нашата постоянна отговорност

От над 70 години ние разширяваме границите на невронауката. Въпреки че научните изследвания на мозъка са свързани с повече разходи, отнемат повече време и процентът на неуспех е по-голям в сравнение с научните изследвания в повечето други медицински дисциплини, ние продължаваме да работим в областта на психиатрията и неврологията. Всъщност с оглед на рязкото повишаване на честотата на мозъчните заболявания сега е по-важно от всякога да увеличим усилията си. Като една от малкото глобални фармацевтични компании, които се фокусират изключително върху мозъчните заболявания, ние доказваме своя неотслабващ стремеж, специализирани знания и комплексен терапевтичен подход. 

 

В Лундбек продължаваме да работи упорито, защото сме убедени, че можем да помогнем за подобряване качеството на живот на хората с мозъчни заболявания, и се стремим непрекъснато да
постигнем тази цел.

 1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
 2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
 3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
 4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
 5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
 6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Още от Лундбек

Възстановяване Здравето на Мозъка

What brain health means to us at Lundbeck.

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

Истории

Истински истории на пациенти и обгрижващи
. лица, наши служители и учени.