Нашият ангажимент

Повече от хапче 

За глобален напредък при лечението на мозъчни заболявания е необходим многоаспектен подход. Освен че разработваме нови и подобрени медикаментозни терапии, ние се стремим да създаваме иновации за пациентите, да подкрепяме засегнатите семейства и да допринасяме за приемане в обществото на хората с мозъчни заболявания.

Не по-малко важно от това, което предоставяме, е как го предоставяме. Нашият подход по цялата верига на стойността включва устойчиви бизнес практики. Ние се грижим за хората, околната среда и обществото и го правим с пълно уважение към различните гледни точки и опит на всеки от нас.

Ангажирани с осигуряването на трансформиращи резултати за хората, живеещи с мозъчни заболявания

Работим неуморно за възстановяване здравето на мозъка, защото:  

  • Над 70% от хората с мозъчни заболявания са обект на дискриминация.2   
  • Хората с мозъчни заболявания живеят 10-20 години по-малко от здравите хора.3
  • Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че световната икономика около 1 трилион щ.д. годишно от производственността си вследствие само на депресии и тревожност.4

Нашият ангажимент е да увеличим възможностите за пациентите като им осигурим необходимите им инструменти и ресурси, за да разберат заболяването си и неговия ход. 

Нашият ангажимент се състои в разчупване на статуквото и научен напредък за постигане на истински значима положителна промяна за пациентите.

Нашият ангажимент към семействата е осигуряване на потвърдени научни данни, наблюдение и подкрепа на усилията им за контрол на хроничните заболявания. 

Нашият ангажимент към общностите е да се сложи край на заклеймяването, страха и тишината, които обграждат мозъчните заболявания.

Депресираните хора не могат да си помогнат. Те се нуждаят от помощ.5 Xue Bing, да живееш с депресия

Възстановяване на здравето на мозъка

Медицински специалисти

Изследването и разработването на нови и подобрени лекарства е в основата на нашата дейност. Разполагаме с най-съвременно оборудвани научноизследователски центрове в Дания и Калифорния (САЩ) и повече от 800 служители работят в нашите научноизследователски и развойни звена. Финансираме независими проучвания и си сътрудничим тясно със стратегически партньори от цял свят.

 

Осигуряваме висококачествено и основаващо се на доказателства медицинско обучение на медицински специалисти в областта на неврологията и психиатрията чрез семинари в Института „Лундбек”, публикации и онлайн кампус, както и чрез ресурсния ни център „Progress in Mind”. 

 

Укрепване на общностите

Въпреки някои подобрения, дискриминацията на хората с мозъчни заболявания продължава да бъде сериозен и често срещан социален проблем. Заклеймяването се случва на различни нива - от лично до професионално. От позицията си на специалисти в областта ние призоваваме общественото внимание, за да повишим осведомеността, да променим стандартите и да повишим възможностите на пациентите за по-пълноценно участие в техните общности и мрежи. За целта активно спонсорираме и участваме в кампании за повишаване на осведомеността, борба със заклеймяването и промоция на психичното здраве, като работим съвместно с международната общност за защита на правата на пациентите.

За пациентите и заедно с пациентите

Диагнозата мозъчно заболяване е съпътствана от различни емоции и преживявания. Ние се стремим гласът на пациентите да бъде чут и и нуждите им да бъдат разбрани чрез нашите публикации, събития, ангажиращи дейности и партньорства с групи за защита правата на пациентите и пациентски организации - заедно предаваме посланието по-далеч, отколкото всяка група самостоятелно би успяла. 

Семейство

За да използваме в максимална степен подкрепата на семействата, близките и обгрижващите лица, ние работим с болногледачите и пациентските организации за получаване на повече доказателства и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно ролята на семействата, близките и обгрижващите лица в терапевтичния процес.

Отдаване на дължимото на обществото

Научните изследвания и разработването на медицински лечения са най-големият ни принос към обществото. Стремежът ни е да подобрим достъпа до мозъчно здраве за най-уязвимите. Стремим се да ускорим усилията си чрез стратегически партньорства и сътрудничество с водещи експерти.

 

Науката и иновациите ни позволяват да насърчаваме новаторски открития в областта на неврологията. Но тя също така играе ключова роля, за да ни помогне като компания да приоритизираме действията в областта за опазване на климата. Ние сме лидери в действията за опазване на климата и измерваме всичко, което правим, с най-амбициозните цели за намаляване на емисиите, определени от науката. По цялата ни верига на стойността продължаваме да намаляваме въглеродния си отпечатък, като ставаме все по-циркулиращи и увеличаваме рециклирането.

 

Доверието е от съществено значение. За нас и за нашата индустрия. И като бизнес партньор ние насърчаваме почтеността във фармацевтичната индустрия. Предприемаме разумни действия, за да останем отговорни. 

Нашата постоянна отговорност

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
  2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
  6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Още от Лундбек

Възстановяване Здравето на Мозъка

Какво означава здравето на мозъка за нас в Лундбек.

Нашата наука

В Лундбек са разработени някои от най-предписваните лекарства в света.

Истории

Истински истории на пациенти и обгрижващите ги
лица, наши служители и учени.