Научни партньорства

Създаване на иновации чрез сътрудничество

Поради комплексния характер на мозъчните заболявания са необходими общи усилия. Разработваме нови и подобрени терапевтични възможности чрез иновации, създадени в компанията или друга организация. Партнираме си със заинтересовани страни, които имат подобна мисия, за да осигурим успеха за нас и пациентите ни.  

Нашият фокус в партньорството

Компанията Лундбек участва в няколко научни, мултидисциплинарни партньорски инициативи с различни заинтересовани страни. Насочваме нашето внимание към това да допринасяме за
бъдещи стратегически направления, както и да създаваме предпоставки за: 

  • Осигуряване на ново научно разбиране 
  • Разработване на платформи, инструменти и стандарти в подкрепа на откриването и разработката на лекарства   
  • Създаване на тясно взаимодействие и мрежи сред основните заинтересовани страни    
  • Осигуряване на допълнителни компетенции за повишаване на собствения ни капацитет 

Днес Лундбек е желан партньор в областта на мозъчните заболявания и ние използваме това като средство за създаване на стойност. Продължаваме вътрешните си изследвания и дейности по веригата за създаване на стойност и ги допълваме с външно сътрудничество. За нашия успех днес и през последните 20 години важна роля имат сътрудничеството и партньорствата.

Глобална, мрежова екосистема

Богатият опит и дългогодишната работа на Лундбек в областта на мозъчните заболявания ни направи част от значима глобална мрежа в сферата на предклиничните и клиничните изследвания в невронауката. Нашите партньори разполагат с опит в няколко научни области и обикновено са от академичните среди, здравни организации, регулаторни органи, пациентски групи, научни и медицински асоциации и от фармацевтичния/биотехнологичния бранш.

 

Партньорствата осигуряват на Лундбек възможност за обмяна на опит и мнения в подкрепа на съвместни стратегически проекти. В зависимост от обхвата, партньорството може да осигури например достъп до изследователски анализи, биомаркери, валидирани показатели за клинични резултати (включително цифрови инструменти), големи бази данни, както и достъп до значими мрежи.

 

Партньорствата обикновено се създават въз основа на обща цел, за която всички партньори допринасят с човешки ресурси. Професионалните и социалните партньорства могат също да допринесат с финансови ресурси. Партньорствата обикновено са за срок от 2-5 години. 

Нашите партньори

Лундбек си сътрудничи с компании, академични институции, специалисти и трети страни от цял свят:

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Още от Лундбек

Нашият ангажимент

Стремим се към Progress in Mind - нашият многоаспектен подход към пациентите.

Устойчиво развитие

Лундбек, чрез своята силна стратегия остава отдаден на устойчиво развитие.

Продукти в процес на разработване

Разгледайте нашите проекти и химични съединения в процес на разработване.