Изследователска и развойна дейност

Научните изследвания и развойната дейност са центърът на нашата дейност

Изследванията и разработването на иновативни лекарства е в основата на нашата работа. Усилията ни се ръководят от нашите специалисти в звената за изследвания и развойна дейност. Ние финансираме също независими изследвания и си сътрудничим тясно с партньори от цял свят.

Като компания, базирана на научните постижения, научноизследователската и развойната дейност (R&D) на Лундбек е най-важният ни принос към нашия ангажимент за възстановяване здравето на мозъка. Посвещаваме усилията в R&D, с помощта на вътрешни и външни иновации, за разработване на нови и иновативни лекарства за различни показания при лечението на мозъчни заболявания.

Биологични механизми в основата на заболяванията

Научноизследователската и развойната дейност на Лундбек е насочена към откриване и разработване на нови лекарствени продукти, които се прицелват в механизмите, стоящи в основата на мозъчните заболявания. За това са необходими задълбочени изследвания в областта на биологията и болестните механизми, както и по-добро разбиране на целите на научните изследвания и клиничните резултати. С течение на годините изградихме широка и надеждна платформа в областта на психиатрията и невродегенеративните заболявания, с помощта на която можем да използваме малки молекули, антитела и ваксини при разработването на нови лекарства, които могат да повлияват на симптомите по-ефективно и да променят хода на заболяванията. 

Организация на R&D 

Научните изследвания в Лундбек се осъществяват от нашите вдъхновени за постижения, мултидисциплинарни екипи за различни проекти, въз основа на експертизата на компанията ни в областта на мозъчните заболявания и съвременните технологии. Работим в модерно оборудвани лаборатории. Във всеки екип за даден проект обединяваме нашите задълбочени познания в изследователската и развойната област с опита от клиничната практика и потребността от определени терапии.

 

Уважение към отделния човек

Ние работим заедно като отделни личности за постигане на общи цели. Стремим се непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме своите научни познания и личностни качества. Това ни позволява да стимулираме кариерното развитие на всеки служител, както и да поддържаме и развиваме компетентността на цялата компания. Публикуването на резултатите от нашия научен труд е естествена част от активното ни участие в международната научна общност.

Продукти в процес на разработване

Нашето портфолио от изпитвани продукти отговаря на целта ни - нови терапии, които предефинират стандарта на лечение и са насочени към мозъчните заболявания с най-голяма потребност.

Мрежи и сътрудничество

Богатият опит на Лундбек и дългогодишната работа в областта на мозъчните заболявания ни  направи част от важна глобална мрежа в сферата на предклиничната и клиничната изследователска дейност в невронауката. За нас е изключително важно да поддържаме високо ниво на собствения
си научноизследователски капацитет и да изграждаме партньорства извън компанията, които допълват вътрешните ни умения, с помощта на иновативните технологии.

 

Лундбек също така се присъедини към компанията за персонални генетични изследвания 23andMe, Inc. и мозъчния тръст The Milken Institute в голямо ново проучване с цел по-добро разбиране на основните причини за голямото депресивно разстройство (ГДР) и биполярната депресия. Това проучване изследва как тези заболявания и някои мозъчни функции, като вниманието и вземането на решения, са свързани с генетични фактори.

 

Друг пример е участието ни в съвместния проект RADAR-CNS с цел разработване на нови начини за проследяване на заболявания, като ГДР, епилепсия и множествена склероза, с помощта на преносими устройства и смартфони. Такива широко достъпни средства могат да показват текущото състояние на пациента от разстояние, с непостижимo досега ниво на детайлност.

Всеки ден работим, за да разработваме нови и усъвършенствани лечения, които могат да променят положението на хората, страдащи от мозъчни заболявания.

Платформа за бъдещето

Нашата стратегия за изследователска и развойна дейност осигурява платформа, на базата на която Лундбек може в бъдеще да открива и разработва лекарства с ясно документирани ефекти при групи пациенти, определени по биологични критерии. Това не на последно място се основава на нашия дигитален подход, насочен към оптимизиране на лечението на мозъчните заболявания. Очаква се нуждата на обществото от такъв нов тип лекарства да се повиши.

 

Наскоро обаче при мащабно проучване на мозъци след смъртта се установи наличието на
отличителни молекулни следи при хора с психични заболявания*. Международен екип от изследователи докладва, че при пет големи психични заболявания се наблюдават модели на генна активност, които често се припокриват, но също така показват специфични за заболяването - и понякога парадоксални - различия. Възможно е един ден тези открития да доведат до разработване на диагностични изследвания и иновативни терапии.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Още от Лундбек

За нас

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.

Продуктово разработване

Открийте нашите проекти и съединения в процес на разработка. 

Кариери

Направете следващата си кариерна стъпка в Лундбек