Медицинско обучение

За медицински специалисти

Ние предоставяме базирани на доказателства обучителни материали в областта на неврологията и психиатрията и обучения за медицински специалисти чрез присъствени семинари, провеждани в Институт "Лундбек", и чрез нашите онлайн платформи за медицинско обучение в Кампуса на Институт "Лундбек" и Ресурсен център "Progress in Mind".

Ресурсен център "Progress in Mind"

Най-новите новини, мнения и прозрения по актуални теми от психиатрията и неврологията, написани от автори, работещи в областта на медицината и здравеопазването.

Институт "Лундбек"

Разработва, предоставя и разпространява безпристрастно, основано на доказателства медицинско обучение в областта на психиатрията и неврологията от водещи експерти до професионалисти в областта на здравеопазването с цел създаване на форум за улесняване на обмена на знания, работата в мрежа и сътрудничеството.

Още от Лундбек

Продукти в процес на разработване

Разгледайте нашите проекти и химични съединения в процес на разработване.

Фондация "Лундбек"

Фондация "Лундбек" вдъхва живот на откритията вече повече от 60 години.

За нас

Лундбек е глобална фармацевтична компания, специализирана в мозъчни заболявания.