Compliance Hotline

Lundbeck’s Compliance Hotline 

V Lundbecku jsme odhodláni vést otevřený dialog o etických dilematech. Uvědomujeme si, že za výjimečných okolností to nemusí být možné. Společnost Lundbeck proto zavedla tuto Complience hotline - linku pro dodržování předpisů, která vám umožní nahlásit právní nebo jiné vážné obavy, které by nemohly být jinak řádně vyřešeny.

Compliance hotline je zabezpečený a důvěrný zpravodajský kanál spravovaný nezávislým poskytovatelem. Při hlášení obav v dobré víře budete chráněni politikou společnosti Lundbeck týkající se neodplaty. (Lundbeck'sNon-Retaliation policy)

 

Co může být nahlášeno?

Z důvodu zákonných omezení mohou být prostřednictvím Complience hotline - linky pro dodržování předpisů hlášeny pouze obavy, které zahrnují zákonná, závažná finanční a reputační rizika. Konktrétní příklady obvinění, která mohou být nahlášena mohou, ale nemusí být uvedena v Seznamu obvinění.

Vezměte prosím na vědomí, že některé země ukládají další omezení ohledně toho, co může být hlášeno, nebo zda mohou být zprávy předkládány anonymně:

 - Francie: Mohou být hlášeny pouze obavy týkající se finančních, účetních, protikorupčních opatření, protisoutěžní soutěže, obtěžování, zdraví,        bezpečnosti a životního prostředí.
 - Španělsko a Portugalsko: Obavy nemohou být nahlášeny anonymně.
-  Švédsko: Obavy nemusí být hlášeny o zaměstnancích pod úrovní manažera.

 

Svoji obavu můžete nahlásit online pomocí odkazu Hotline Compliance, který podporuje více jazyků a je vždy dosažitelný.

 

Jak nahlásit?

Svoji obavu můžete nahlásit online pomocí odkazu Hotline Compliance, který podporuje více jazyků a je vždy dosažitelný. Můžete také použít Hotline aplikaci Lundbeck Compliance, která je k dispozici v obchodech Apple Store a Google Play.

Po nahlášení

Všechny nahlášené obavy budou prošetřeny odborníky společnosti Lundbeck. Po odeslání zprávy můžete anonymně komunikovat s vyšetřovatelem pomocí referenčního čísla případu prostřednictvím Compliance hotline. V případech, které budou shledány jako oprávněné,  budou následovat nápravná a preventivní opatření.


Politika neodplaty - Lundbeck's non-retaliation policy

Společnost Lundbeck nepřijme žádné odvetné opatření ani diskriminaci vůči zaměstnancům nebo externím zúčastněným stranám, které využívají naši Compliance hotline v dobré víře nebo se účastní vyšetřování. Každý zaměstnanec, který poruší tuto politiku, bude potrestán disciplinárními opatřeními.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím Compliance hotline budou zpracovány v souladu s platnými předpisy. Další informace naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů.

více z Lundbecku

Náš výzkum

Výzkum a vývoj nových a vylepšených léčiv je podstatou toho co děláme.

O nás

Specializovaná farmaceutická společnost zaměřená výhradně na mozková onemocnění.

Produkty

Naše produkty - výsledky mnohaletého vývoje, na které jsme hrdi.