Лундбек България

Лундбек в България

Лундбек Експорт, България е представителство на датска фармацевтична компания. В международен план Лундбек разработва, произвежда и разпространява лекарства, предназначени за лечение на заболявания на ЦНС. Ние се стремим да помагаме на пациентите, страдащи от депресия, шизофрения и разстройства свързани с употребата на алкохол. Редица продукти на Лундбек са регистрирани в България преди повече от 30 години. Някои от тях се предлагат на пазара и до днес. Активното маркетингово присъствие на компанията в България датира от началото на 1993 година, когато е сключен договор за представителство с Ес енд Ди Кемикълс ЕООД. Постепенно дейността се разраства и през 1996 година е регистрирано самостоятелно представителство на Лундбек в България. Първоначално дейността на Лундбек България е фокусирана върху ефективното лечение на шизофренията и най-вече на провеждането на поддържащо противорецидивно лечение с депо-невролептици. Днес промоционните усилия на Лундбек България са насочени към антидепресантите, където компанията е безспорен лидер. Дейността ни е насочена не само към специалистите, но и за подобряване уменията за ранно диагностициране и познаване на съвременното лечение на депресията сред общопрактикуващите лекари. Нашата основна мисия е да подобрим качеството на живот на хората с психични и неврологични заболявания и ние се гордеем, че стоим близко до лекарите и пациентите, и сме се посветили на тях.